DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

František Šebej

MOST-HÍD

...napríklad Nemecko, (...) o demokratickosti ktorého nemôžte pochybovať, jeho Grundgesetz, ústava, referendum ako celoštátny inštrument vôbec nepozná.

O brexite a predsedníctve s Madaricom, Klusom, Šebejom, Kollárom a Šefcovicom - 27.06.2016
Pravda

Podobný Šebejov výrok sme hodnotili už v debate z 12. júna 2016. Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže Nemecko skutočne nemá inštrument referenda na celoštátnej úrovni a to z dôvodou zneužitia referenda počas Weimarskej republiky.

V súčasnosti Nemecká ústava (Grundgesetz) z roku 1949 nepozná referendum, výnimkou je článok 29, (český preklad, .pdf) ktorý rieši otázku referenda v prípade, ak by malo dojsť k zmene územného usporiadania vybraných spolkových krajín. Tento mechanizmus mal pri písaní nemeckej ústavy z 1949 zabrániť tomu, čo sa dialo počas Weimarskej republiky a zamedziť populizmu. 

Dátum zverejnenia analýzy: 26.06.2016
success
error