DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Edita Pfundtner

MOST-HÍD
15 2 5 5
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

Podľa mojich posledných informácií zatiaľ o maďarské štátne občianstvo v zmysle tejto novely požiadalo približne 12 000 občanov iných krajín, susedných krajín a najmenej ľudí zo Slovenska. Najviac z Rumunska, z Ukrajiny.

Edita Pfundtner vs. Marek Madaric - 23.01.2011
Neoveriteľné

Číslo 12 000 sa nám nepodarilo overiť, nakoľko maďarská strana kvôli ochrane osobných údajov nechce prezradiť koľko občanov zo Slovenska požiadalo o členstvo. Druhá časť výroku sa zdá byť pravdivá. O tom, že počet žiadostí zo Slovenska bol nízky nepriamo potvrdil maďarský prezident Schmitt. Takisto ...

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

...tak v súčasnosti nie je snaha rozšíriť napríklad volebné právo na zahraničných Slovákov tak, ako to bolo napríklad do roku 2005. Pretože ako vieme, Slovensko dovtedy tiež umožňovalo svojim krajanom voliť na Slovensku ako z titulu statusu zahraničného Slováka.

Edita Pfundtner vs. Marek Madaric - 23.01.2011
Zavádzajúce

Podľa zákona 474/2005 Z. z., paragraf 12, odstavec 3 je pojem "zahraničný Slovák" definovaný dvojako: "Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa spojenie zahraničný Slovák v akomkoľvek tvare, rozumie sa tým Slovák žijúci v zahraničí v príslušnom tvare.Podľa zmieneného zákona, paragraf 2 j...

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

Vieme, že tento týždeň Viktor Orbán vystúpil v európskom parlamente a naozaj tento mediálny zákon bol podrobený ostrej kritike. Kritizuje sa hlavne to, že sa vytvorí určitý nový úrad, ktorý bude cenzúrovať médiá a hlavný problém bol v tom, že na tom úrade sú nominanti vládnej strany Fidesu.

Edita Pfundtner vs. Marek Madaric - 23.01.2011
Pravda

V. Orbán čelil 19. januára 2011 v Európskom parlamente kritike zo strany viacerých poslancov. Ako informuje sme.sk, "predseda frakcie socialistov Martin Schulz vyjadril názor, že mediálny orgán, ktorý má hodnotiť vyváženosť spravodajstva, je zložený z nominantov jedinej strany, čo nie je európskym r...

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

...nakoľko naozaj tu sa opätovne zase dopredu strašilo tým, že Maďari žijúci na Slovensku budú hromadne žiadať od občianstvo MR. Nestalo sa tak.

Edita Pfundtner vs. Marek Madaric - 23.01.2011
Neoveriteľné

Ako uvádza agentúra SITA, "'vzhladom na zákon o ochrane osobných údajov madarská vláda neposkytuje informácie alebo štatistiky o osobách, ktoré požiadali o madarské obcianstvo,' odpovedal na žiadost o poskytnutie poctu žiadatelov zo Slovenska Ákos Lukács Bence z madarského ministerstva pre vere...

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

Avšak myslím si, že dokonca stanovisko pána Fica potvrdilo vlastne to, že tu bola nedôvodná a neopodstatnená obava zo strany lojality občanov SR maďarskej národnosti, nakoľko on sám povedal, že je prekvapený vysokou lojalitou občanov SR maďarskej národnosti...

Edita Pfundtner vs. Marek Madaric - 23.01.2011
Pravda

Robert Fico v rozhovore pre agentúru SITA povedal: "Rozhodnutie voličov dať prednosť Mostu-Híd pred SMK sa dá hodnotiť ako prejav určitej miery lojality slovenských Maďarov k štátu. Možno sme všetci podcenili a mysleli sme si, že keď SMK zamáva vlajkou na barikáde, tak všetci slovenskí Maďari okamži...

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

Ja si myslím, že naozaj, ako ste hovorili, k tomu, aby k takémuto kroku došlo v Maďarsku, budú musieť zmeniť Ústavu. Pokiaľ však ide o volebné právo, tak hovorí sa o tom len ojedinele.

Edita Pfundtner vs. Marek Madaric - 23.01.2011
Nepravda

Výrok pani Pfundtner by sme mohli hodnotiť ako pravdivý, keby zaznel pred niekoľkými mesiacmi. Vtedy napríklad nastupujúci štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Németh (Fidesz) a podpredseda vlády Semjén (KDNP) zhodne tvrdili, že prijatím dvojitého občianstva sa nič neme...

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

Reagujeme, myslím si, že možno prehnane citlivo na túto otázku a nesmieme zabudnúť ani na tú vec, že na Slovensku pri parlamentných voľbách predsa môžu tiež voliť občania SR bez ohľadu na to, či majú na území SR trvalý pobyt.

Edita Pfundtner vs. Marek Madaric - 23.01.2011
Zavádzajúce

V súčasnosti Maďarsko uvažuje v rámci možnosti dvojitého občianstva o tom, že by osobám žijúcim v zahraničí, ktoré príjmu maďarské občianstvo udelilo aj právo voliť. V Maďarsku od 1. januára 2011 existuje možnosť získať občianstvo i bez trvalého pobytu.Pfundtner má pravdu v tom, že slovenskí občania...

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

Strana Most-Híd a táto vládna koalícia preto pristúpila naozaj ku konkrétnemu riešeniu tohto problému a preto je teraz v parlamente návrh zákona, ktorý vlastne zmení v súčasnosti platnú legislatívu v tom smere, že každý občan alebo bývalý občan SR, ktorý takto stratil svoje občianstvo, tak aby sa mu to občianstvo prinavrátilo, resp. aby sa eliminovali takéto represívne opatrenia zo strany štátu.

Edita Pfundtner vs. Marek Madaric - 23.01.2011
Pravda

Momentálne je v NR SR návrh novely zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z., ktorý postúpil do druhého čítania. Koaličný návrh predložili poslanci Gál (Most-Híd), Kubovič (SD...

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

Vieme veľmi dobre, že od 17. 7. 2010 vstúpila do platnosti tzv. Ficova novela, ktorá upravovala získanie štátneho občianstva cudzieho štátu. Z tohto dôvodu tí občania SR, ktorí získali aj cudzie štátne občianstvo, prišli o slovenské štátne občianstvo.

Edita Pfundtner vs. Marek Madaric - 23.01.2011
Pravda

Od 17. júla je účinný novelizovaný zákon o štátnom občianstve, ktorý zavádza do nášho právneho poriadku ďalší spôsob straty slovenského občianstva. "Novela ustanovuje stratu slovenského štátneho občianstva ex lege ako následok nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu v...

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

Pokiaľ ide o dvojaké štátne občianstvo, môžem naozaj povedať, že v programovom vyhlásení tejto vládnej koalície je, že odstránime všetky reštrikčné opatrenia predchádzajúcej vlády.

Edita Pfundtner vs. Marek Madaric - 23.01.2011
Pravda

V programovom vyhlásení vlády je uvedené: "Vláda SR napraví reštrikčné legislatívne a politické opatrenia z predchádzajúceho obdobia, ktoré neboli v súlade s ľudskoprávnymi princípmi. V krátkom čase pripraví návrhy zmien ... zákona o občianstve SR ... tak, aby rešpektovali ľudské aj menšinové práva ...

success
error