DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

...tak v súčasnosti nie je snaha rozšíriť napríklad volebné právo na zahraničných Slovákov tak, ako to bolo napríklad do roku 2005. Pretože ako vieme, Slovensko dovtedy tiež umožňovalo svojim krajanom voliť na Slovensku ako z titulu statusu zahraničného Slováka.

Edita Pfundtner vs. Marek Madaric - 24.01.2011
Zavádzajúce

Podľa zákona 474/2005 Z. z., paragraf 12, odstavec 3 je pojem "zahraničný Slovák" definovaný dvojako: "Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa spojenie zahraničný Slovák v akomkoľvek tvare, rozumie sa tým Slovák žijúci v zahraničí v príslušnom tvare.Podľa zmieneného zákona, paragraf 2 je "Slovák žijúci v zahraničí osoba, ktorá nemá trvalý pobyt 1) na území Slovenskej republiky a 1. je štátnym občanom Slovenskej republiky, 2) alebo 2. nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ale uchováva si národné povedomie, a on alebo jeho predok v priamom rade 3) má slovenskú národnosť."

Keďže volebné právo sa viaže na štátne občianstvo, právo voliť majú len tí Slováci žijúci v zahraničí, ktorí sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky (t.j. paragraf 1, odstavec 1). V tomto nehral rok 2005 a  údajná zmena (ktorú sa nám nepodarilo nájsť) žiadnu rolu.

Držiteľ preukazu zahraničného Slováka alebo osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí právo voliť nemá a bolo tomu tak aj pred rokom 2005. Podrobnejšie rozobratie otázky nájdete napríklad tu.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2011
success
error