DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

Reagujeme, myslím si, že možno prehnane citlivo na túto otázku a nesmieme zabudnúť ani na tú vec, že na Slovensku pri parlamentných voľbách predsa môžu tiež voliť občania SR bez ohľadu na to, či majú na území SR trvalý pobyt.

Edita Pfundtner vs. Marek Madaric - 24.01.2011
Zavádzajúce

V súčasnosti Maďarsko uvažuje v rámci možnosti dvojitého občianstva o tom, že by osobám žijúcim v zahraničí, ktoré príjmu maďarské občianstvo udelilo aj právo voliť. V Maďarsku od 1. januára 2011 existuje možnosť získať občianstvo i bez trvalého pobytu.

Pfundtner má pravdu v tom, že slovenskí občania, ktorí žijú v zahraničí (tzv. Slováci žijúci v zahraničí) majú právo voliť i bez trvalého pobytu na Slovensku. Ich právo voliť vyplýva z toho, že sú občanmi Slovenskej republiky.

Podstatným rozdielom medzi potenciálnou situáciou v Maďarsku a existujúcou úpravou na Slovensku je ten, že na Slovensku neexistuje možnosť získať slovenské občianstvo bez nepretržitého trvalého pobytu (mimo situácie narodenia sa na Slovensku a osvojenia si dieťaťa bez občianstva slovenskými rodičmi) po dobu aspoň ôsmich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti. Existujú len rôzne výnimky, ktoré túto dobu skracujú. Občianstvo teda získavajú na základe trvalého pobytu a do kategórie Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí jediní majú právo voliť v parlamentných voľbách i bez trvalého pobytu na Slovensku, sa môžu kvalifikovať len ako občania SR.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2011
success
error