DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

Pokiaľ ide o dvojaké štátne občianstvo, môžem naozaj povedať, že v programovom vyhlásení tejto vládnej koalície je, že odstránime všetky reštrikčné opatrenia predchádzajúcej vlády.

Edita Pfundtner vs. Marek Madaric - 24.01.2011
Pravda

V programovom vyhlásení vlády je uvedené: "Vláda SR napraví reštrikčné legislatívne a politické opatrenia z predchádzajúceho obdobia, ktoré neboli v súlade s ľudskoprávnymi princípmi. V krátkom čase pripraví návrhy zmien ... zákona o občianstve SR ... tak, aby rešpektovali ľudské aj menšinové práva zaručené Ústavou SR aj medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná."

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2011
success
error