DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

Vieme veľmi dobre, že od 17. 7. 2010 vstúpila do platnosti tzv. Ficova novela, ktorá upravovala získanie štátneho občianstva cudzieho štátu. Z tohto dôvodu tí občania SR, ktorí získali aj cudzie štátne občianstvo, prišli o slovenské štátne občianstvo.

Edita Pfundtner vs. Marek Madaric - 24.01.2011
Pravda

Od 17. júla je účinný novelizovaný zákon o štátnom občianstve, ktorý zavádza do nášho právneho poriadku ďalší spôsob straty slovenského občianstva. "Novela ustanovuje stratu slovenského štátneho občianstva ex lege ako následok nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle."

Presné znenie novelizovaného zákona tu.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2011
success
error