DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Záverečná debata Čaputovej a Šefčoviča v Denníku N
V pondelok 25. marca 2019 sa v diskusii Denníka N stretli kandidáti na prezidenta Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. 12 výrokov vyslovených v tejto debate sa týkalo Čaputovej koncipientskej a advokátskej praxe.

Zuzana Čaputová

Nestraníci
7 1 0 3

Maroš Šefčovič

Nestraníci
2 3 3 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Zuzana Čaputová
 • Maroš Šefčovič
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Ako som už spomínala v médiách, na formálne vyjednávanie by som veľmi rada rešpektujúc odbornosť tlmočníkov, zrejme využila túto službu (...).

Iné - 27.03.2019
Pravda

Výrok Zuzany Čaputovej hodnotíme ako pravdivý. O možnosti využitia služieb tlmočníkov sa vyjadrila už v predvolebnej diskusii RTVS Voľby prezidenta 2019 – 2. kolo – DUEL (dostupné v archíve RTVS tu, približne od 05:21 do 05:43), ktorá bola odvysielaná 23.3.2019. Túto voľbu nevníma ako príťaž alebo n...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Keď sa pani Čaputová stala koncipientkou tak vtedy boli veľmi jasné pravidlá a (...) tie pravidla platia nezmenené už od toho obdobia. Tie pravidlá hovorili, že keď ste koncipientom nemôžete mať žiadnu inú súbežnú  činnosť a ona pár dní potom, čo sa stala koncipientkou a začala pracovať ako koncipientka v advokátskej kancelárii, ktorá si myslím bola trochu vzdialenejšia z Pezinka, tak si požiadala o živnosť (...) a túto skutočnosť neoznámila Slovenskej advokátskej komory.

Iné - 27.03.2019
Nepravda

Šefčovič má pravdu v tom, že Čaputová mala aktívnu živnosť a v rovnakom období vykonávala koncipientsku prax, čo neoznámila Slovenskej advokátskej komore. Pravidlá zlučiteľnosti koncipientskej praxe sa od daného obdobia (2005) menili, v roku 2013 sa pridalo ustanovenie o tom, že o zlučiteľnosti rozh...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

...pána Sulíka, pretože on je jediný človek, ktorý s ním (s Marianom Kočnerom, pozn.) chodil na raňajky. Dohadoval s ním to, kto bude budúcim prokurátorom  a je samozrejme politickým podporovateľom pani Čaputovej...

Iné - 27.03.2019
Zavádzajúce

Časť o stretnutí Richarda Sulíka s Mariánom Kočnerom je pravdivá, ide o kauzu Sasanka, ktorá sa týkala zverejneného videa zo stretnutia podnikateľa Mariána Kočnera a predsedu strany SaS Richarda Sulíka. Sulík s Kočnerom sa mali údajne rozprávať aj o voľbe generálneho prokurátora. Dobroslava Trnku op...

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Ja keď som nastupovala na koncipientsku prax bola som 13 rokov (praxe, pozn.)... Od fakulty, ja som počas fakulty pracovala na právnom oddelení na mestskom úrade, potom som bola dva roky právnička, k tomu som si spravila 4 (roky, pozn.) a ešte niekoľko mesiacov koncipientskej praxe. Dokopy to bolo viac ako 3 roky (...) a to potvrdila aj komora.

Iné - 27.03.2019
Neoveriteľné

V diskusii sa Zuzana Čaputová snažila argumentovať tým, že určitú prax v oblasti práva mala už pred začatím koncipientskej praxe. Konkrétne malo ísť o 13-ročnú prax, avšak keďže nie je známy presný začiatok jej pôsobenia na právnom oddelení Mestského úradu v Pezinku (kedy presne počas jej štúdia to ...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

...zákon to vtedy (v rokoch 2005 až 2010, kedy Čaputová vykonávala koncipientsku prax, pozn.) prikazoval (oznámiť, súbežnú činnosť pri koncipientskej praxi, pozn.), akurát vtedy ešte nebola komisia, ktorá by to bola skúmala.

Iné - 27.03.2019
Nepravda

Vzhľadom na to, že v Zákone o advokácii sa nespomína povinnosť koncipientov oznamovať súbežnú činnosť pri koncipientskej praxi hodnotíme tento výrok ako nepravdivý.   V Zákone č. 586/2003 nie je uvedená nutnosť oznámiť súbežnú činnosť pri koncipientskej praxi. Zapísaný do zoznamu advokáts...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

...v tom čestnom prehlásení takéto niečo (že mala nejakú súbežnú činnosť Čaputová) neuviedla (...).

Iné - 27.03.2019
Neoveriteľné

Podľa dostupných zdrojov nie je možné nájsť oficiálne čestné vyhlásenie Zuzany Čaputovej k jej koncipientske prípadne advokátskejj praxi, výrok teda hodnotíme ako neoveriteľný. V čase, kedy Zuzana Čaputová vykonávala koncipientskú prax, neexistovala povinnosť oznámiť advokátskej komore založenie...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Slovenská advokátska komora jasne povedala, že ak by takúto skutočnosť uviedla, tak by (...) jej bola jasne oznámila, že buď si zruší živnosť...

Iné - 27.03.2019
Zavádzajúce

V stanovisku Slovenskej advokátskej komory sa uvádza nasledovné: “Od Mgr. Čaputovej takouto žiadosťou nedisponujeme, v dobe jej koncipientúry však ešte komisia zriadená nebola. Je však pravdou, že ak by bola takáto žiadosť komisii doručená dnes, s veľkou pravdepodobnosťou by komisia vyslovila nezluč...

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Vtedy platné predpisy, sú k tomu stanoviská iných právnikov vrátane ústavného právnika pána Kubinu, vtedy nevyžadovalo ani dokonca dnes súbeh koncipientskej praxe s výkonom živnosti alebo súbeh advokátskej praxe so živnosťou nie je problém.

Iné - 27.03.2019
Pravda

Možnosť súbehu koncipientskej praxe a výkonu živnosti v súčasnosti, a aj v dobe, kedy koncipientskú prax vykonávala Zuzana Čaputová, potvrdili viacerí právnici. Výrok hodnotíme ako pravdivý.   Právnik Peter Kubina pre Denník N potvrdil, že súbeh živnosti a výkonu koncipientskej praxe „nie...

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Sú dohľadateľné disciplinárne rozhodnutia, kedy komisia na podnet, že zrejme koncipient možno nestíhal realizovať tú prax, posudzovala, či tento súbeh je možný a skonštatovala, že to možné je. Išlo o súbeh so živnosťou, bol to asistent poslanca a zároveň mal realitnú kanceláriu (...). Bolo to v tom období ako ja som robila koncipientsku prax. Toto nebolo kolízne.

Iné - 27.03.2019
Neoveriteľné

Disciplinárne rozhodnutia orgánov Slovenskej advokátskej komory (SAK) v online podobe nie sú verejne dostupné. 25. apríla 2018 bola spustená Wikipédia SAK, ktorá je dostupná po prihlásení len pre advokátov a členov komory. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.   Advokátka Eva Kováčechov...

Zuzana Čaputová

Nestraníci

V 2013 sa vytvorila komisia (Advokátskej komory pre posudzovanie súbežnej činnosti, pozn.)...

Iné - 27.03.2019
Pravda

Výrok hodnotíme ako  pravdivý. Slovenská advokátska komora na svojej webovej stránke 23.3.2019 uverejnila stanovisko ku koncipientskej praxi Zuzany Čaputovej, v ktorom reaguje na množstvo otázok novinárov doručných komore v priebehu predchádzajúceho týždňa. V stanovisku uvádza, že v roku 2013 bola p...

Zuzana Čaputová

Nestraníci

...v tom období nebola požiadavka vykonávať ho (koncipientsku prax, pozn.) v sídle advokátskej kancelárie...

Iné - 27.03.2019
Pravda

V rokoch 2006 až 2010, kedy Zuzana Čaputová vykonávala svoju koncipientskú prax, platil Advokátsky poriadok z roku 2004, v ktorom povinnosť vykonávania praxe nebola priestorovo obmedzená. Povinnosť vykonávania koncipientskej praxe v advokátskej kancelárii zamestnávajúceho advokáta, s výnimkou 3 mesi...

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Komora (advokátska, pozn.) dala teraz na svoju webovú stránku stanovisko o tom, že nechce byť  zneužívaná, že sa vytrhli z kontextu jednotlivé vyjadrenia (...).

Iné - 27.03.2019
Pravda

Slovenská advokátska komora vydala dňa 23. marca 2019 tlačové vyhlásenie ohľadom koncipientskej praxe Zuzany Čaputovej, v ktorom sa ohradila proti jej používaniu ako nástroja politického marketingu a taktiež uvádza, že “Nemáme záujem ani právny dôvod poškodzovať kohokoľvek z kolegov alebo kolegýň na...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

...zákon umožňuje iba 4 činnosti, ktoré môže robiť koncipient na živnosť - vedeckú, pedagogickú, umeleckú a literárnu - a na to, aby vám takéto povolenie bolo dané, musíte najprv požiadať o súhlas advokátskej komory (...).

Iné - 27.03.2019
Nepravda

Podľa  zákona č. 586/2003 Z. z o advokácii §62 ods. 1 písm. d), môže koncipient vykonávať svoju koncipientsku prax v prípade, že „nie je súčasne v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s iným zamestnávateľom okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činno...

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Koncipientská aj advokátska prax je zlučiteľná so živnosťou. Nie je zlučiteľná s činnosťami, pokiaľ by bola ohrozená nezávislosť advokáta alebo jeho etika.

Iné - 27.03.2019
Pravda

Podľa príslušných časových verzií zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii § 62 ods. 1 nebolo v čase trvania koncipientskej praxe Zuzany Čaputovej zakázané, aby mal koncipient počas koncipientskej praxi aj živnosť, v súčasnosti to takisto priamo z príslušného zákona nevyplýva, zákon priamo vylučuje len ...

Zuzana Čaputová

Nestraníci

...v súvislosti s výberom DPH chýba nám 25 percent ročne pri výbere z objemu, ktorý je predpokladaný. (...) priemer Európskej únie je 10 %. Ak by sa nám podarilo dostať aspoň na priemer Európskej únie (...) mali by sme v rozpočte plus jednu miliardu.

Iné - 27.03.2019
Nepravda

Čaputová správne uviedla, že slovenská medzera na DPH predstavovala podľa posledných údajov približne 25 %, aj to, že zníženie medzery na priemernú úroveň EÚ by predstavovalo takmer miliardu navyše do štátneho rozpočtu (Daňový report SR hovorí o 0,9 miliardy eur). Nesprávny údaj však uviedla v prípa...

Zuzana Čaputová

Nestraníci

...tie čísla migrantov prúdiacich do Európskej únie(v súčasnosti, pozn.), sú (...) nižšie než tie čísla, ktoré boli pred 2015, kedy vypukla migračná kríza.

Iné - 27.03.2019
Pravda

Podobný výrok sme u Zuzany Čaputovej overovali aj v januári 2019. Migrácia do krajín Schengenského priestoru za rok 2018 bola podľa agentúry Frontex na úrovni päťročného minima. Výrok hodnotíme ako pravdivý.   Podľa správy agentúry Frontex, v roku 2018 nelegálne prekročilo vonkajšiu h...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

...v deň volieb, počas moratória, v celoštátnom denníku, na titulke uverejnili pozmenený hlasovací lístok (...).

Iné - 27.03.2019
Pravda

Výrok Maroša Šefčoviča hodnotíme ako pravdivý, keďže denník SME skutočne uverejnili v deň konania prvého kola prezidentských volieb (16. marca 2019) na titulnej stránke vydania fiktívny volebný lístok, v ktorom sú mená jednotlivých kandidátov zoradené nesprávne v porovnaní so skutočným volebným líst...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

...v programe Progresívneho Slovenska, keď sa rozprávalo o kvótach tak Progresívne Slovensko bolo za.

Iné - 27.03.2019
Zavádzajúce

Progresívne Slovensko (PS) vo svojom programe obhajuje spoločný a koordinovaný systematický postup Európskej únie v otázke migrácie a migračnej politiky. Členovia PS sa niekoľkokrát vymedzili proti postupu Slovenska a niektorým politikom, ktorí kvóty principiálne odmietali, no progresívci nikdy expl...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

...som rokoval o Parížskej zmluve proti klimatickým zmenám a dokonca som ju podpisoval  v mene EU v OSN...

Iné - 27.03.2019
Pravda

Maroš Šefčovič, dlhoročný eurokomisár, sa ako podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu zúčastňoval rokovaní o Parížskej dohode a 22. apríla 2016 ju v mene EÚ podpísal na ceremónii OSN v New Yorku. Výrok hodnotíme ako pravdivý....

Zuzana Čaputová

Nestraníci

...generálny prokurátor v súvislosti s podozreniami vyšetrovania týchto trestných činov na východnom Slovensku (...) rozhodol, že prokurátorský dozor nebude prebiehat na východnom Slovensku, ale má to myslím Trenčín alebo Nitra. (...) Požiadala som, urobila som právny úkon na policajného prezidenta, aby aj tu vyšetrovaciu časť odňali z východného Slovenska (...) Neuspeli sme. Dala som podnet na Generálnu prokuratúru, aby toto prešetril, aby premiestnil tú miestnu príslušnosť z východoslovenskej polície niekde inde (...). Minulý týždeň som sa dozvedela, ze toto trestné stíhanie bolo zastavené.

Iné - 27.03.2019
Neoveriteľné

Keďže nie sú verejne dostupné informácie o prípade, v ktorom bola Čaputová advokátkou, ani o podaných podnetoch Zuzany Čaputovej na prokuratúru, výrok hodnotíme ako neoveriteľný.   Kauzami údajného nezákonného prideľovania agrodotácií na východe sa na svojej tlačovej konferencii v júli 20...

success
error