DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Slovenská advokátska komora jasne povedala, že ak by takúto skutočnosť uviedla, tak by (...) jej bola jasne oznámila, že buď si zruší živnosť...

Záverečná debata Čaputovej a Šefčoviča v Denníku N - 27.03.2019
Zavádzajúce

V stanovisku Slovenskej advokátskej komory sa uvádza nasledovné: “Od Mgr. Čaputovej takouto žiadosťou nedisponujeme, v dobe jej koncipientúry však ešte komisia zriadená nebola. Je však pravdou, že ak by bola takáto žiadosť komisii doručená dnes, s veľkou pravdepodobnosťou by komisia vyslovila nezlučiteľnosť živnosti s koncipientskou praxou.” Komora teda uviedla, ako by rozhodla pri dnes platnej právnej úprave, avšak netvrdí, že by to tak bolo v danom čase, kedy Čaputová vykonávala koncipietskú prax, tak ako to vyplýva zo Šefčovičovho výroku. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.03.2019
success
error