DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Čaputová

Nestraníci
101 4 1 5
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Tak, tá moja rola nastupuje vtedy, keď sa situácia nejakým spôsobom vyvinie, či už zo strany vlády, že podá demisiu alebo parlament vysloví nedôveru vláde a podobne, čiže až vtedy nastupuje ako keby aktívna rola prezidenta.

Prezidentka v O 5 minút 12 - 30.11.-0001
Pravda

Postavenie a právomoci prezidentky SR Zuzany Čaputovej, sú dané Ústavou Slovenskej republiky, kde sa v bode E uvádza, že môže rozpustiť NR SR za vymedzených podmienok, patrí medzi ne aj vyslovenie nedôvery. A v bode G, ktorý znie: „vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky, poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu; predsedu a ostatných členov vlády odvoláva v prípadoch uvedených v čl. 115 a 116.” Výrok hodnotíme ako pravdivý. ...

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Veľa ľudí sa pýta, prečo neodvolám vládu, prečo neodvolám niektorého ministra a podobne, pretože takú právomoc nemám. Mám ju iba v prípade, ak nastanú isté okolnosti.

Prezidentka v O 5 minút 12 - 30.11.-0001
Pravda

Na základe článku 102 ods. 1 písm g) Ústavy Slovenskej republiky môže prezident odvolať vládu, jej predsedu alebo niektorého z jej členov iba za určitých podmienok. Tieto podmienky, ako aj presné okolnosti a náležitosti odvolania členov vlády, sú určené v článkoch 115 a 116 ústavy. Vládu ako celok, jej predsedu, alebo niektorého z členov odvoláva prezident v prípade vyslovenia nedôvery zo strany Národnej rady Slovenskej republiky. Výnimkou je prípad uvedený v článku 116 ods. 4 ústavy, kedy návrh na odvolanie člena vlády prezidentovi predkladá predseda vlády. Prezidentka teda nemá právomoc svojpomocne odvolať žiadneho člena vlády....

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Teraz je v parlamente, napr. teda návrh na vyslovenie nedôvery vláde, čiže keby sa pozreli na tento model, čo ústava predpokladá v prípade, ak by bola vyslovená nedôvera vláde, som povinná ju odvolať. Zároveň musím poveriť nejakú vládu vedením krajiny, pretože Slovensko nemôže byť podľa našej ústavy bez vlády … potom nastupuje možnosť, buď zostavenia vlády na profile aktuálneho parlamentu, ak sa tam nájde príslušná väčšina, alebo tzv. úradníckej vlády.

Prezidentka v O 5 minút 12 - 30.11.-0001
Pravda

Podľa Ústavy SR prezident odvolá vládu, ak jej v Národnej rade SR vyslovia nedôveru. Zároveň prezident poverí vládu vykonávaním obmedzených kompetencií do vymenovania novej vlády. Prezidentka má viacero možností po vyslovení nedôvery vláde: predčasné voľby, zostavenie novej vlády alebo zostavenie úradníckej vlády. Každá nová vláda musí požiadať o vyslovenie dôvery Národnej rady SR do mesiaca od jej vymenovania prezidentkou ...

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Dvakrát Ústavný súd odpovedal, že ak by som bola vypísala referendum, tak ako mi bolo predložené s tými otázkami, porušila by som ústavu.

Prezidentka v O 5 minút 12 - 30.11.-0001
Pravda

Prezidentka Zuzana Čaputová dala prvé dve referendové otázky z petície, pod ktorú sa podpísalo 585 000 občanov, preveriť Ústavným súdom v roku 2021. Ústavný súd v náleze konštatoval, že otázka o skrátení volebného obdobia nie je v súlade s ústavou. Obdobná situácia sa zopakovala na jeseň 2022, kedy prezidentka Zuzana Čaputová opäť dala referendové otázky z novej petície preveriť na Ústavný súd. Súd rozhodol, že otázka o tom, či má vláda podať demisiu, nie je v súlade s ústavou. ...

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Občania môžu tým referendom zaviesť nové pravidlá do ústavy, že na základe referenda občanov alebo rozhodnutím parlamentu bude možné skrátiť volebné obdobie.

Prezidentka v O 5 minút 12 - 30.11.-0001
Pravda

Slová prezidentky potvrdzujú ústavní právnici podľa ktorých, ak by bolo januárové referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie platné, došlo by k priamej zmene Ústavy SR a parlament by už o veci nehlasoval. "V prípade, ak by referendum bolo platné a väčšina voličov by zároveň odpovedala kladne, došlo by tým k priamej zmene ústavy a navrhované znenie by už nebolo predmetom hlasovania parlamentu," povedal pre TASR ústavný právnik a bývalý politik Radoslav Procházka. Podobne to vidia aj ústavní právnici Vincent Bujňák a Peter Kresák. ...

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Navyše, keď som v jednej veci ohľadom jedného poslanca podala návrh na Okresný súd, dal mi za pravdu. Krajský súd to potvrdil(...). My, ako politici, musíme zniesť väčší zásah do našich osobnostných práv, ale zároveň aj tento súd vlastne zhruba zjednodušene povedal, že je už ďaleko za hranicou toho, čo musíme ako politici znášať v prípade, ak sú to výroky, ktoré vzbudzujú nenávisť a zároveň nemajú žiaden vecný podklad.

Prezidentka v O 5 minút 12 - 30.11.-0001
Pravda

Spor medzi poslancom Ľubošom Blahom a Zuzanou Čaputovou sa prezidentka rozhodla riešiť súdne. Za pravdu jej dal okresný aj krajský súd. Ľuboš Blaha mal povinnosť zmazať do troch dní všetky statusy, v ktorých sa táto rétorika nachádza. Zákaz sa vzťahoval aj na verbálne prejavy. S odvolaním sa na Okresný súd písala prezidentka, že Ľuboš Blaha „tak hrubo a zároveň bez uvedenia faktického základu zasahuje do osobnostných práv prezidentky, že tu bola daná neodkladná potreba súdnej ingerencie.“...

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Ústavný súd to potvrdil tiež (rozsudok Okresného súdu ohľadom osobných útokov poslanca Blahu na prezidentku, pozn.).

Prezidentka v O 5 minút 12 - 30.11.-0001
Nepravda

Spor medzi poslancom Ľubošom Blahom a Zuzanou Čaputovou sa prezidentka rozhodla riešiť súdne. Za pravdu jej dal okresný aj krajský súd. Ústavný súd však rozhodnutia týchto súdov nepotvrdil, tento výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. Zamietol Blahovu sťažnosť z dôvodu nedostatočného využitia všetkých opravných prostriedkov tým, že poslanec včas nepodal sťažnosť na Najvyšší súd. ...

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Ale to, o čo by sme prišli z hľadiska plánu obnovy, tak tie čísla môžu byť pomerne veľké, veď tam hovoríme o miliardách, ktoré môžme z plánu obnovy získať, takže dúfam, že v rámci toho procesu, áno, malo to byť už v návrhu rozpočtu zohľadnené (výdavkové limity, pozn.), žiaľ, nie je to tak.

Prezidentka v O 5 minút 12 - 30.11.-0001
Pravda

V pláne obnovy a odolnosti bolo celkovo pre Slovensko alokovaných 6,3 miliardy eur, ktoré môže Slovensko v postupných investíciách získať.  Nezavedenie výdavkových limitov je teda považované za zvrátenie míľnika a nasledovať by mohlo zastavenie ďalších platieb....

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Som naozaj, ja som jeden z dvoch návrhových subjektov, pokiaľ ide o disciplinárne konanie, druhý subjekt je Národná rada Slovenskej republiky, treba ale dovysvetliť, lebo niektorí ľudia majú očakávania s tým, že vlastne, že prezidentka dá disciplinárku na generálneho prokurátora, tzn., ako keby som rozhodla o disciplinárnom opatrení alebo potrestaní. Ja môžem dať iba návrh a Najvyšší správny súd je súd, ktorý o tom rozhoduje.

Prezidentka v O 5 minút 12 - 30.11.-0001
Pravda

O disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov, súdnych exekútorov a notárov následne rozhoduje podľa § 3 Najvyšší správny súd v disciplinárnych senátoch. Výrok Zuzany Čaputovej preto hodnotíme ako pravdivý....

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Ja som mala očakávania od tejto vlády a má to aj programové vyhlásenie vlády naznačené, že zreviduje postavenia a pozíciu (paragrafu 363, pozn.).

Prezidentka v O 5 minút 12 - 30.11.-0001
Pravda

Úprava tzv. paragrafu 363 Trestného poriadku je súčasťou programového vyhlásenia vlády, výrok preto hodnotíme ako pravdivý. ...

success
error