DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Maroš Šefčovič

Nestraníci

...v tom čestnom prehlásení takéto niečo (že mala nejakú súbežnú činnosť Čaputová) neuviedla (...).

Záverečná debata Čaputovej a Šefčoviča v Denníku N - 27.03.2019
Neoveriteľné

Podľa dostupných zdrojov nie je možné nájsť oficiálne čestné vyhlásenie Zuzany Čaputovej k jej koncipientske prípadne advokátskejj praxi, výrok teda hodnotíme ako neoveriteľný. V čase, kedy Zuzana Čaputová vykonávala koncipientskú prax, neexistovala povinnosť oznámiť advokátskej komore založenie živnosti. “Od Mgr. Čaputovej takouto žiadosťou nedisponujeme, v dobe jej koncipientúry však ešte komisia zriadená nebola,” uvádza vo svojom stanovisku aj Slovenská advokátska komora. Komisia bola zriadená až v roku 2013, zmenou zákona č. 586/2003 Z.z.. Právnik Peter Kubina pre Denník N: „Povinnosť advokáta alebo koncipienta oznámiť komore založenie živnosti v roku 2005 neexistovala. Od 1. januára 2013 existuje povinnosť oznámiť komore pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah, a komora posúdi a rozhodne, či je tento pomer zlučiteľný s advokáciou a jej etickými princípmi.” Čestné prehlásenie sa priamo v znení zákona ani v Advokátskom poriadku nespomína.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.03.2019
success
error