DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Volby 2017 KSK v RTVS
Iné - 26.10.2017

Karol Pataky

MOST-HÍD
3 1 0 1

Štefan Surmánek

ĽSNS
2 2 0 0

Rastislav Trnka


0 0 1 1

Richard Raši

Hlas
1 0 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Karol Pataky
 • Štefan Surmánek
 • Rastislav Trnka
 • Richard Raši
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Karol Pataky

MOST-HÍD

8 rokov sa hovorí na VÚC-ke o integrovanej doprave (...).

Iné - 27.10.2017
Pravda

Práce na integrovanej doprave si stanovilo zastupiteľstvo už v roku 2009, výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Terminály integrovaného dopravného systému integrujú rôzne druhy osobnej individuálnej a hromadnej dopravy a zároveň združujú vybavenosť pre cestujúcich.V treťom volebnom období KSK (2009- ...

Karol Pataky

MOST-HÍD

...voľný park je tam priemyselný v Trebišove, napríklad dávno nevyužitý.

Iné - 27.10.2017
Pravda

Priemyselný park v Trebišove vznikol v roku 2004, nemá žiadneho zamestnanca a žiadna plocha z neho nie je využitá. V minulosti ho využíval jediný investor, park bol ale využívaný len minimálne. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Majiteľom pozemku je súkromná osoba, kým budovy vlastní mesto. Park má očakáv...

Richard Raši

Hlas

..kraj nemá priamu kompetenciu získavania investorov v zmysle investičných stimulov alebo iných nástrojov. Toto je úloha štátu, najmä prostredníctvom agentúry SARIO.

Iné - 27.10.2017
Pravda

Samosprávne kraje, vrátane Košického, skutočne nemajú v priamej kompetencii získavať investorov pomocou investičných stimulov a iných nástrojov. Túto úlohu v SR plní niekoľko inštitúcií, jednou z nich je aj vo výroku spomínané SARIO. Výrok Richarda Rašiho preto hodnotíme ako pravdivý. Vyššie úz...

Karol Pataky

MOST-HÍD

Chlmec (Kráľovský Chlmec, pozn.) je mesto maličké, 7 700 obyvateľov k 1. januáru, je tam 78 % Maďarov, vyše jedna tretina Rómov a iných národností.

Iné - 27.10.2017
Pravda

Karol Pataky hovorí o meste Kráľovský Chlmec, ktorého je primátorom. Vo výročnej správe mesta z 31. decembra 2016 je uvedené, že v meste k danému dňu žilo 7711 obyvateľov, z ktorých 80 % tvoria občania maďarskej národnosti. Atlas rómskej komunity odhaduje podiel Rómov v meste na 23,4 %, podľa výsle...

Rastislav Trnka

.... čo robili na EHMK, dodnes nie sú vyplatení títo ľudia, pritom robili za polovičné ceny..

Iné - 27.10.2017
Neoveriteľné

Rastislav Trnka nespomína žiadne konkrétne informácie ohľadne nevyplácania ľudí spolupracujúcich na projekte Európske hlavné mesto klutúry, a takisto nie sú dostupné mediálne správy o problematike. Demagog.SK požiadal Trnku o vyjadrenie, zatiaľ sme ho neobdržali. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.Čo...

Rastislav Trnka

11 rokov táto strana (SMER-SD,pozn.) vládne, 12 rokov je vo vedení KSK, 7 rokov vo vedení mesta Košice...

Iné - 27.10.2017
Zavádzajúce

Strana Smer-SD nastúpila prvýkrát do vlády pred 11 rokmi, ale nie je vo vláde jedenásť rokov. Výrok Rastislava Trnku hodnotíme ako zavádzajúci.Strana Smer-SD bola vo vláde v rokoch (2006-2010), (2012-2016), momentálne je od roku 2016 vo vláde 9. rok, pretože v rokoch (2010-2012) v Radičovej vláde ch...

Štefan Surmánek

ĽSNS

Len minulý rok, v roku 2016 na odmeny pre 201 úradníkov kraj vyčlenil 232 384 eur...

Iné - 27.10.2017
Pravda

Podľa medializovaných informácií vynaložil Košický samosprávny kraj (KSK) na odmeny zamestnancov Úradu KSK v roku 2016 skutočne sumu, uvedenú vo výroku. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Informáciu o sume, ktorú KSK vynaložil v roku 2016 na odmeny zamestnancov svojho úradu, zverejnil v januári 2017 denní...

Štefan Surmánek

ĽSNS

Na mzdy a odmeny kraj vynakladá ročne pre (krajských, pozn.) úradníkov 4,4 milióna eur. V BSK, TNSK a ŽSK je to oveľa menej.

Iné - 27.10.2017
Nepravda

Podľa výročnej správy Košického samosprávneho kraja (KSK) a medializovaných informácií predstavoval súčet miezd a odmien zamestnancov Úradu KSK v uplynulom roku (2016) 3,8 milióna eur, čo sa zásadne odlišuje od informácie vo výroku Štefana Surmánka. Hoci minimálne v prípade Surmánkom spomínaného Tre...

Štefan Surmánek

ĽSNS

...kraj patrí k najzadlženejším krajom na Slovensku.

Iné - 27.10.2017
Nepravda

Košický samosprávny kraj (KSK) mal v roku 2013 mieru zadlženosti vo výške 25,49 % bežných príjmov kraja z predchádzajúceho roka. Najvyšší dlh mali ku koncu roka 2016 v Trenčianskom kraji (približne 40 % bežných príjmov predchádzajúceho roka), v rebríčku podľa zadlženosti nasledujú Trnavský (35 %) ...

Štefan Surmánek

ĽSNS

...ktorý (KSK, pozn.) je už 12 rokov v rukách jedného politického subjektu (...).

Iné - 27.10.2017
Pravda

V rokoch 2005, 2009 aj 2013 vyhral župné voľby Zdenko Trebuľa, ktorý je od roku 2004 členom strany SMER - SD. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Zdenko Trebuľa vyhral voľby trikrát, pred ním bol predsedom KSK v rokoch 2001 - 2005 Rudolf Bauer, ktorý proti Trebuľovi neúspešne kandidoval v roku 2013. V roku...

Karol Pataky

MOST-HÍD

...minulý rok sme dostali (mesto Královský Chlmec, pozn.) 198 500 eur na rekonštrukciu škôlky, spravili sme ju zo 107 tisíc eur. Ostatné sme poslali naspäť štátu.

Iné - 27.10.2017
Nepravda

Podľa zmluvy k rekonštrukcii škôlky v Kráľovskom Chlmci mala byť samospráve tohoto mesta na uvedený účel poskytnutá zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny suma 569 810 eur. Výrok Karola Patakyho preto hodnotíme ako nepravdivý.Na území mesta Kráľovský Chlmec sa nachádza jediná matersk...

Karol Pataky

MOST-HÍD

7 rokov som vyučoval na Vysokej škole ekonomických vied a štátnej správy, na budapeštianskej Univerzite Corvinus a Selye János Univerzity.

Iné - 27.10.2017
Neoveriteľné

Na internete nenájdeme verejne dostupný životopis Karola Patakyho. Dané informácie nenájdeme ani v médiách, preto považujeme tento výrok za neoveriteľný....

success
error