DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rastislav Trnka

.... čo robili na EHMK, dodnes nie sú vyplatení títo ľudia, pritom robili za polovičné ceny..

Volby 2017 KSK v RTVS - 27.10.2017
Neoveriteľné

Rastislav Trnka nespomína žiadne konkrétne informácie ohľadne nevyplácania ľudí spolupracujúcich na projekte Európske hlavné mesto klutúry, a takisto nie sú dostupné mediálne správy o problematike. Demagog.SK požiadal Trnku o vyjadrenie, zatiaľ sme ho neobdržali. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Čo sa týka organizácie, "podľa víťazného projektu Košice Interface 2013 schváleného medzinárodnou komisiou založilo mesto Košice neziskovú organizáciu za účelom prípravy, realizácie, monitoringu a hodnotenia projektu. Obvodný úrad Košice zaregistroval neziskovú organizáciu v decembri 2008 pod názvom Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. (skrátený názov Košice 2013, n.o.)."

Článok z portálu Euractiv, (aktualizovaný k 2. decembru 2016), ktorý mapuje priebeh celého projektu taktiež nespomína žiadne problémy s vyplácaním.

O problémoch s nevyplácaním prác píše regionálny denník Korzár, no ide o správy z roku 2015 a žiadne novšie informácie dostupné nie sú. V jednom prípade išlo o problémy s vyplatením rekonštrukcie kaštieľa v Krásnej, v druhom prípade išlo o nepreplatenie stavebných prác, ktoré boli vykonané v rámci EHMK, pre KSK.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.10.2017
success
error