DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Štefan Surmánek

ĽSNS

Na mzdy a odmeny kraj vynakladá ročne pre (krajských, pozn.) úradníkov 4,4 milióna eur. V BSK, TNSK a ŽSK je to oveľa menej.

Volby 2017 KSK v RTVS - 27.10.2017
Nepravda

Podľa výročnej správy Košického samosprávneho kraja (KSK) a medializovaných informácií predstavoval súčet miezd a odmien zamestnancov Úradu KSK v uplynulom roku (2016) 3,8 milióna eur, čo sa zásadne odlišuje od informácie vo výroku Štefana Surmánka. Hoci minimálne v prípade Surmánkom spomínaného Trenčianskeho (TSK) a Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) boli na mzdy zamestnancov úradu vynaložené nižšie finančné prostriedky, hodnotíme tento výrok ako nepravdivý.


Košický samosprávny kraj podľa svojej výročnej správy za rok 2016 (.pdf) vynaložil za uvedený rok na mzdy v tom čase 205 zamestnancov Úradu KSK sumu 3 364 000 eur, čo predstavuje nárast o viac než 10 percentuálnych bodov v porovnaní s rokom 2015, kedy boli na mzdy vynaložené prostriedky v hodnote 3 037 000 eur. (.pdf, s. 7) Kraj vynaložil ďalších 246 tisíc eur na mzdy externých pracovníkov, Informácia o odmenách pre zamestnancov úradu sa v uvedenej výročnej správe, ako ani v záverečnom účte KSK za rok 2016 (.pdf) nenachádza, v januári 2017 však bola medializovaná v denníku Korzár. Podľa článku, ktorý uverejnil tento denník, dostali zamestnanci Úradu KSK v roku 2016 odmeny v súhrnnej výške 232 384 eur. Spolu s už spomínanými nákladmi na mzdy zamestnancov úradu a na mzdy externých spolupracovníkov to predstavuje 3 842 384 eur. 

Ak porovnáme uvedené sumy s údajmi z výročných správ, resp. záverečných účtov TSK a ŽSK za rok 2016, zistíme, že na mzdy zamestnancov úradu kraja vynaložili oba spomínané kraje menej ako KSK - v prípade TSK ide o 2 173 859,23 eur (.pdf, s. 47) a v prípade ŽSK o 2 772 223 eur (.pdf, s. 43). Záverečný účet Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2016 (.pdf) neobsahuje informáciu o sume, ktorú vynaložil na mzdy zamestnancov Úradu BSK a výročná správa za predmetný rok ešte nie je zverejnená.
V prípade týchto samosprávnych krajov sa nám nepodarilo získať informácie o výške odmien pre zamestnancov úradov tamojších krajov.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.10.2017
success
error