DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Karol Pataky

MOST-HÍD

Chlmec (Kráľovský Chlmec, pozn.) je mesto maličké, 7 700 obyvateľov k 1. januáru, je tam 78 % Maďarov, vyše jedna tretina Rómov a iných národností.

Volby 2017 KSK v RTVS - 27.10.2017
Pravda

Karol Pataky hovorí o meste Kráľovský Chlmec, ktorého je primátorom. Vo výročnej správe mesta z 31. decembra 2016 je uvedené, že v meste k danému dňu žilo 7711 obyvateľov, z ktorých 80 % tvoria občania maďarskej národnosti. Atlas rómskej komunity odhaduje podiel Rómov v meste na 23,4 %, podľa výsledkov sčítania obyvateľstva v roku 2011 bolo 26,34 % (čiže skoro tretina) obyvateľstva nie maďarskej národnosti. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Na hlavnej stránke mesta je uvedená nasledujúca informácia: "(Mesto, pozn.) má vyše 8 000 obyvateľov, z ktorých 80 % tvoria občania maďarskej národnosti, ostatní sa hlásia k slovenskej alebo inej národnosti."
Podľa štatistík zo sčítania ľudu 2011 v roku 2011 žilo v meste 7 698 ľudí, z ktorých sa 5 670, čiže 73,56 % hlásilo k maďarskej národnosti. K rómskej národnosti sa prihlásilo 304 ľudí, čo môže byť zavádzajúce, keďže Rómovia sa mohli hlásiť k inej národnosti (resp. neuviesť túto informáciu). Atlas rómskych komunít z roku 2013 odhaduje podiel obyvateľov s rómskou národnosťou na 23,4 %.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.10.2017
success
error