DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Karol Pataky

MOST-HÍD

8 rokov sa hovorí na VÚC-ke o integrovanej doprave (...).

Volby 2017 KSK v RTVS - 27.10.2017
Pravda

Práce na integrovanej doprave si stanovilo zastupiteľstvo už v roku 2009, výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Terminály integrovaného dopravného systému integrujú rôzne druhy osobnej individuálnej a hromadnej dopravy a zároveň združujú vybavenosť pre cestujúcich.

V treťom volebnom období KSK (2009- 2013) sa okrem iného rozhodlo o projekte integrovanej dopravy v KSK. V hodnotení predsedom VÚC sa spomína, že počas tohto obdobia kraj intenzívne pracoval na jeho budovaní pomocou budovania infraštruktúry.

V roku 2014 bolo schválené spolufinancovanie z programu IROP pre roky 2014 až 2020, v súčasnosti ešte projekt nie je dokončený.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.10.2017
success
error