DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Stav polície a dôvera verejnosti
Prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar bol hostom relácie V politike v televízii TA3, kde hovoril o stave Polície SR a dôvere verejnosti voci nej. Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.

Tibor Gašpar


18 0 0 6
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Tibor Gašpar
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Tibor Gašpar

... za Národnú kriminálnu agentúru, lebo som v predchádzajúcom rozhovore započul, že robíme len drobnú kriminalitu a polícia nerieši závažné kauzy. No bolo na NAKA obvinených za existenciu 5 rokov, potom, čo sme ju zriadili v roku 2012, 5264 osôb.

V politike - 27.04.2018
Pravda

Národná kriminálna agentúra (NAKA) ako organizačná zložka Prezídia Policajného zboru vznikla 1. decembra 2012. O svojej činnosti informuje prostredníctvom výročných správ. Podľa týchto správ bolo za existencie NAKA od roku 2012 do 2016 obvinených celkovo 5426 osôb. Napriek odchýlke v počte osôb hodn...

Tibor Gašpar

Štrukturovali sme obvodné oddelenia, zrovnoprávnili sme a spravodlivosti nastavili riadiace príplatky, ale aj minimálne počty na obvodnom oddelení (...).

V politike - 23.04.2018
Neoveriteľné

Tibor Gašpar hovorí o zmenách v Policajnom zbore (PZ), ktoré sa udiali počas jeho pôsobenia ako prezidenta PZ. Od jeho nástupu do funkcie sa mala zmeniť štruktúra obvodných oddelení PZ, nanovo nastaviť systém príplatkov a zmeniť minimálny počet policajtov na obvodných oddeleniach. Kvôli nedostatku i...

Tibor Gašpar

My sme po mojom príchode zriadili Národnú kriminálnu agentúru, (...).

V politike - 23.04.2018
Pravda

Prezident Policajného zboru T. Gašpar bol vymenovaný do funkcie dňa 15. mája 2012. Spoločným cieľom ministra vnútra R. Kaliňáka a nového prezidenta Policajného zboru T. Gašpara sa stalo zlúčenie Úradu boja proti organizovanej kriminalite a Úradu boja proti korupcii do jednej inštitúcie. Národná...

Tibor Gašpar

...čísla ku poškodzovaniu finančných zámerov európskych spoločenstiev, to je taká dobrá téma dnes, kedy sa hovorí o tých podvodoch v eurofondoch. V roku 2017 NAKA obvinila 92 osôb za tento trestný čin. To je útvar, kde sa tento trestný čin vyšetruje. Čiže nie na iných útvaroch. A objemovo tam išlo 4,5 milióna eur. V roku 2010 to bolo napríklad len 856 tisíc eur, čo sa stíhalo v trestných veciach.

V politike - 23.04.2018
Neoveriteľné

Gašpar správne uvádza výšku škôd spôsobených v trestnom čine poškodzovania finančných zámerov Európskych spoločenstiev za rok 2010. Informácie o činnosti Národnej kriminálnej agentúry za rok 2017 nie sú nateraz dostupné, výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.Národná kriminálna agentúra (NAKA), konk...

Tibor Gašpar

V roku 2012, keď som nastupoval, 90 tisíc trestných činov, zaokrúhľujem. V roku 2017, keď sme uzavreli rok, 66 tisíc, to je o 24 tisíc trestných činov menej. Objasnenosť z 53% na dnešných skoro 60%.

V politike - 23.04.2018
Pravda

Štatistiky kriminality v Slovenskej republike za rok 2012 ukazujú, že celková kriminalita sa v tom období pohybovala na úrovni 90 035 (.xml). V roku 2017 bolo celkovo spáchaných už len 66 215 trestných činov. Spomínané štatistiky vykazujú aj percentuálnu objasnenosť trestných činov - v roku 2012 to ...

Tibor Gašpar

...všetkých policajtov na Slovensku. Tých 23-tisíc, ktorých ja riadim alebo spolu s ďalšími funkcionármi.

V politike - 23.04.2018
Pravda

Vo svojom výroku Tibor Gašpar tvrdí, že na Slovensku je celkovo 23-tisíc policajtov. Na základe štatistiky z Eurostatu (.xlsx, Tab 11) a Uznesenia vlády SR k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (.doc, s. 6) je zrejmé, že počet policajtov sa pohybuje okolo hodnoty, ktorú uvádza ...

Tibor Gašpar

...jeden prieskum, ktorý hovoril o tom, že ako sa žije, tuším 129 krajín sa hodnotilo, kde Slovensko vyšlo na 30. mieste z hľadiska všetkých ukazovateľov, ktoré sa v tom merajú a čo sa týka osobnej bezpečnosti, občania povedali, že sme ako krajina, ktorá je na 18-tom mieste.

V politike - 23.04.2018
Pravda

Prieskum, na ktorý sa Tibor Gašpar odvoláva, je Index spoločenského rozvoja 2017 (.pdf, s. 4), v ktorom sa Slovensko zo 128 porovnávaných krajín umiestnilo na 30. mieste z hľadiska všetkých ukazovateľov. „Rebríček na základe údajov o stave spoločenského a ekonomického rozvoja a úrovn...

Tibor Gašpar

OECD za rok 2016 hovorí o tom, že polícia 72% dôvera, Focus z novembra 2016 54% polícia. Vždy je to ale aj zlepšenie o nejakých 10 až 14 percentuálnych bodov s predchádzajúcimi meraniami. Eurobarometer 47% dôveruje, 49 nedôveruje, 4% nevie.

V politike - 23.04.2018
Pravda

Podľa štatistiky OECD z roku 2016 (.pdf, s. 4) bola hodnota dôvery v políciu na úrovni 72 %, pričom v roku 2007 táto hodnota predstavovala iba 48 %. Podľa vyjadrenia Agentúry Focus, agentúra uskutočnila v júni 2016 prieskum pre Inštitút pre verejné otázky podľa ktorého v tom období dôvera v políciu ...

Tibor Gašpar

...je tu prieskum, výskum európskych hodnôt, robil ho Sociologický ústav SAV 18. decembra (2017, pozn.) s tým, že tu má polícia, mimochodom dôveru 54% a keď sme pri tej tlači a médiách, tak tu je 39%.

V politike - 23.04.2018
Pravda

Tibor Gašpar poukazuje na výskum, ktorý je vykonávaný Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied, kde jedna kategória zahŕňa dôveru k vybraným inštitúciám. V roku 2017 39 % obyvateľov dôverovalo tlači, zatiaľ čo 54 % dôverovalo polícii. Gašpar správne uviedol údaje prieskumu ako aj dátum vydania...

Tibor Gašpar

...podozrení pri čerpaní eurofondov, ktoré sa mimochodom ako trestný čin vyšetrujú práve len na protikorupčnej jednotke.

V politike - 23.04.2018
Pravda

Gašpar v tomto výroku tvrdí, že podozrenie pri čerpaní eurofondov je vyšetrované protikorupčnou jednotkou. Podľa informácií na webovej stránke Ministerstva vnútra SR je protikorupčná jednotka zodpovedná za vyšetrovanie trestných činov, akými sú aj podozrenia pri čerpaní eurofondov. Poškodzovanie fin...

Tibor Gašpar

...nemáme prvého viceprezidenta, druhý viceprezident bol vážne chorý v tomto období (...).

V politike - 23.04.2018
Neoveriteľné

V súčasnosti Slovensko nemá prvého viceprezidenta Policajného zboru. Jaroslav Málik z funkcie odišiel 12. marca 2018 na vlastnú žiadosť. K zdravotnému stavu ani jedného z dvoch ostatných viceprezidentov Policajného zboru (Ľubomír Ábel, Martin Krčmárik) zatiaľ neposkytlo Prezídium Policajného zboru ž...

Tibor Gašpar

...verejný prísľub som dal, takže na základe takéhoto rozhovoru a dohody som hneď na druhý deň, (...), žiadosť o uvoľnenie z funkcie som dal hneď na druhý deň, ako som prisľúbil verejne.

V politike - 23.04.2018
Pravda

Dňa 17. apríla 2018 oznámil premiér a dočasný minister vnútra Peter Pellegrini, že policajný prezident Tibor Gašpar vo svojej funkcii skončí po ich vzájomnej dohode. Gašpar zároveň prisľúbil, že o uvoľnenie z funkcie požiada na druhý deň, t.j. v stredu. Tento verejný sľub Gašpar splnil. Ako inf...

Tibor Gašpar

Ja mám tri previerky na PT (stupeň utajenia prísne tajné, pozn.) (...).

V politike - 23.04.2018
Neoveriteľné

Národný bezpečnostný úrad sa z dôvodu zákonnej prekážky ku konkrétnym bezpečnostným previerkam nevyjadruje. Z tohto dôvodu sa nedá určiť, koľko bezpečnostných previerok akého stupňa absolvoval Tibor Gašpar. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.Vykonanie bezpečnostnej previerky fyzických osôb I. s...

Tibor Gašpar

Tí ľudia (organizátori protikorupčných pochodov a Za slušné Slovensko, pozn.) ... už v čase protikorupčných pochodov, keď som ich pozývali, neprišli.

V politike - 23.04.2018
Pravda

Policajný prezident Tibor Gašpar pozval študentov, ktorí organizovali protikorupčné pochody a v súčasnosti sa spolupodieľajú na organizovaní pochodov Za slušné Slovensko, na stretnutie na pôde Prezídia Policajného zboru SR, aby mohli diskutovať k téme boja proti korupcii priamo s vyšetrovateľmi...

Tibor Gašpar

Ten zákon hovorí o mojej spôsobilosti, bezúhonnosti, psychologickej spôsobilosti, zdravotnej (...).

V politike - 23.04.2018
Pravda

Podľa zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru člen Policajného zboru SR musí byť bezúhonný, tiež psychologicky a zdravotne spôsobilý. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Prezidenta Policajného zboru vyberá minister vnútra z členov Policajného zboru. Zo zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej služb...

Tibor Gašpar

My sme s ministrom Kaliňákom pripravovali zákon o novom výbere policajného prezidenta (...).

V politike - 23.04.2018
Pravda

Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) predstavil návrh zmien v polícii a policajnej inšpekcii koaličným partnerom 6. februára 2018. K podrobnostiam návrhu, ktorý vypracovalo ministerstvo vnútra, sa bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská vyjadrila nasledovne: „Potrebujem si to p...

Tibor Gašpar

...máme k tomu normálne nariadenie ministra vnútra, ktoré rieši tú komunikačnú stratégiu a spôsob, akým sa informuje verejnosť.

V politike - 23.04.2018
Neoveriteľné

Podľa Gašparovho výroku existuje nariadenie ministra vnútra, ktoré stanovuje komunikačnú stratégiu a spôsob informovania verejnosti o vyšetrovaných trestných činov. Podľa slov Gašpara aj v prípade tlačových besied venovaných vyšetrovanej vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa riadil týmto naria...

Tibor Gašpar

...rozhoduje z hľadiska obsahu informácií, ktoré sa poskytujú verejnosti orgány činné v trestnom konaní a to je vyšetrovateľ alebo prokurátor. Teraz sa tak deje pri tej dvojnásobnej vražde, kedy si to skutočne vyhradila už len prokuratúra a informuje prokurátora.

V politike - 23.04.2018
Pravda

Prezident Policajného zboru tvrdí, že informácie o trestnom konaní môže podávať vyšetrovateľ alebo prokuratúra. Taktiež poukazuje na to, že v prípade vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej môže informácie poskytovať len prokuratúra. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár poveril informov...

Tibor Gašpar

Ja som prichádzal do vyššej policajnej funkcie v roku 2005 za ministra KDH. Bol to post riaditeľa Úradu boja proti korupcii (...). Tam som pôsobil skoro 5 rokov, aj pod ministrom za SDKÚ a po príchode strany Smer a príchode ministra Kaliňáka (...) jedno funkčné obdobie som strávil aj s ním v tejto pozícii.

V politike - 23.04.2018
Pravda

Kariérny životopis Tibora Gašpara zverejnený na stránke Ministerstva vnútra SR disponuje informáciou, že policajný prezident od roku 2005 do roku 2010 pôsobil ako riaditeľ Úradu boja proti korupcii Prezídia PZ MV SR. Pravdivou je aj druhá časť výroku, keďže počas Gašparovej policajnej funkcie boli v...

Tibor Gašpar

...som pracoval aj pod ministrom za KDH, pod ministrom za SDKÚ a teraz pod ministrom za stranu Smer.

V politike - 23.04.2018
Pravda

Vladimír Palko, vtedajší minister vnútra za KDH, odvolal 18. mája 2005 Jaroslava Šáteka a vymenoval Tibora Gašpara za riaditeľa Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra SR. Po odstúpení Vladimíra Palka vo februári 2006 sa ministrom vnútra stal Martin Pado (SDKÚ), pod ...

Tibor Gašpar

...som nominant ministra vnútra za politickú stranu Smer, no každý policajný prezident, aj predo mnou, bol nominant nejakého ministra.

V politike - 23.04.2018
Pravda

Tibor Gašpar týmto výrokom poukazuje na fakt, že je mu často vytýkané, že je nominantom bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Podľa zákona NR SR o Policajnom zbore je policajný prezident vždy menovaný ministrom. Tibor Gašpar bol menovaný do funkcie policajného prezidenta v roku 2012 Robertom Ka...

Tibor Gašpar

...6 rokov (vo funkcii prezidenta Policajného zboru, pozn.) budem mať, dožijeme 15. mája.

V politike - 23.04.2018
Pravda

Na základe údajov zo životopisu Tibora Gašpara dostupného na stránke Ministerstva vnútra SR vo funkcii prezidenta Policajného zboru SR pôsobí od 15. mája 2012, čo k 15. máju 2018 bude naozaj šesť rokov. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. Ako uviedol premiér Peter Pellegrini, Gašpar by vo funkc...

Tibor Gašpar

Korupcia (stíhaní za korupciu, pozn.), sudcovia traja, prokurátor jeden, primátorov, starostov 22, samospráva, iné štátne orgány, 40 subjektov.

V politike - 27.04.2018
Neoveriteľné

Tibor Gašpar

Zreorganizovali sme opätovne úrady kriminálnej polície, pretože boli zrušené krajské úrovne. Opäť máme krajské úrovne, (...).

V politike - 23.04.2018
Pravda

Tibor Gašpar hovorí o zreorganizovaní kriminálnej polície, ktorá mala opätovne nadobudnúť krajské úrovne. Vyhlásenie policajného zboru hovorí, že kriminálna polícia skutočne funguje najmä na krajských a okresných riaditeľstvách. Tento výrok hodnotíme ako pravdivý. Policajný zbor sa delí na 11 s...

Tibor Gašpar

A riešila (NAKA, pozn.) z hľadiska škodlivého následku pri majetkových trestných činoch 3 miliardy 290 miliónov eur škodu. Bolo rozložených skoro 200, 199 organizovaných skupín, v ktorých bolo stíhaných 966 osôb, 31 zločineckých skupín, 341 osôb. To sú všetko závažné kauzy. To nie sú drobné prípady, ako ste sa pýtali.

V politike - 23.04.2018
Neoveriteľné

Národná kriminálna agentúra (NAKA) ako organizačná zložka Prezídia Policajného zboru vznikla 1. decembra 2012. Informácie o jej činnosti môžme nájsť vo výročných správach. V súčasnosti sú verejne dostupné výročné správy pre roky 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016. Podľa týchto správ bolo za existencie NA...

Tibor Gašpar

...vytváranie nejakej nedôvery či k mojej osobe alebo vôbec k činnosti policajného zboru nastala po dvojnásobnej vražde.

V politike - 23.04.2018
Neoveriteľné

Tibor Gašpar

...vytváranie nejakej nedôvery či k mojej osobe alebo vôbec k činnosti policajného zboru nastala po dvojnásobnej vražde.

V politike - 23.04.2018
Neoveriteľné
success
error