DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Gašpar

18 0 0 6
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Tibor Gašpar

... za Národnú kriminálnu agentúru, lebo som v predchádzajúcom rozhovore započul, že robíme len drobnú kriminalitu a polícia nerieši závažné kauzy. No bolo na NAKA obvinených za existenciu 5 rokov, potom, čo sme ju zriadili v roku 2012, 5264 osôb.

Stav polície a dôvera verejnosti - 27.04.2018
Pravda

Národná kriminálna agentúra (NAKA) ako organizačná zložka Prezídia Policajného zboru vznikla 1. decembra 2012. O svojej činnosti informuje prostredníctvom výročných správ. Podľa týchto správ bolo za existencie NAKA od roku 2012 do 2016 obvinených celkovo 5426 osôb. Napriek odchýlke v počte osôb hodn...

Tibor Gašpar

Štrukturovali sme obvodné oddelenia, zrovnoprávnili sme a spravodlivosti nastavili riadiace príplatky, ale aj minimálne počty na obvodnom oddelení (...).

Stav polície a dôvera verejnosti - 23.04.2018
Neoveriteľné

Tibor Gašpar hovorí o zmenách v Policajnom zbore (PZ), ktoré sa udiali počas jeho pôsobenia ako prezidenta PZ. Od jeho nástupu do funkcie sa mala zmeniť štruktúra obvodných oddelení PZ, nanovo nastaviť systém príplatkov a zmeniť minimálny počet policajtov na obvodných oddeleniach. Kvôli nedostatku i...

Tibor Gašpar

My sme po mojom príchode zriadili Národnú kriminálnu agentúru, (...).

Stav polície a dôvera verejnosti - 23.04.2018
Pravda

Prezident Policajného zboru T. Gašpar bol vymenovaný do funkcie dňa 15. mája 2012. Spoločným cieľom ministra vnútra R. Kaliňáka a nového prezidenta Policajného zboru T. Gašpara sa stalo zlúčenie Úradu boja proti organizovanej kriminalite a Úradu boja proti korupcii do jednej inštitúcie. Národná...

Tibor Gašpar

...čísla ku poškodzovaniu finančných zámerov európskych spoločenstiev, to je taká dobrá téma dnes, kedy sa hovorí o tých podvodoch v eurofondoch. V roku 2017 NAKA obvinila 92 osôb za tento trestný čin. To je útvar, kde sa tento trestný čin vyšetruje. Čiže nie na iných útvaroch. A objemovo tam išlo 4,5 milióna eur. V roku 2010 to bolo napríklad len 856 tisíc eur, čo sa stíhalo v trestných veciach.

Stav polície a dôvera verejnosti - 23.04.2018
Neoveriteľné

Gašpar správne uvádza výšku škôd spôsobených v trestnom čine poškodzovania finančných zámerov Európskych spoločenstiev za rok 2010. Informácie o činnosti Národnej kriminálnej agentúry za rok 2017 nie sú nateraz dostupné, výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.Národná kriminálna agentúra (NAKA), konk...

Tibor Gašpar

V roku 2012, keď som nastupoval, 90 tisíc trestných činov, zaokrúhľujem. V roku 2017, keď sme uzavreli rok, 66 tisíc, to je o 24 tisíc trestných činov menej. Objasnenosť z 53% na dnešných skoro 60%.

Stav polície a dôvera verejnosti - 23.04.2018
Pravda

Štatistiky kriminality v Slovenskej republike za rok 2012 ukazujú, že celková kriminalita sa v tom období pohybovala na úrovni 90 035 (.xml). V roku 2017 bolo celkovo spáchaných už len 66 215 trestných činov. Spomínané štatistiky vykazujú aj percentuálnu objasnenosť trestných činov - v roku 2012 to ...

Tibor Gašpar

...všetkých policajtov na Slovensku. Tých 23-tisíc, ktorých ja riadim alebo spolu s ďalšími funkcionármi.

Stav polície a dôvera verejnosti - 23.04.2018
Pravda

Vo svojom výroku Tibor Gašpar tvrdí, že na Slovensku je celkovo 23-tisíc policajtov. Na základe štatistiky z Eurostatu (.xlsx, Tab 11) a Uznesenia vlády SR k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (.doc, s. 6) je zrejmé, že počet policajtov sa pohybuje okolo hodnoty, ktorú uvádza ...

Tibor Gašpar

...jeden prieskum, ktorý hovoril o tom, že ako sa žije, tuším 129 krajín sa hodnotilo, kde Slovensko vyšlo na 30. mieste z hľadiska všetkých ukazovateľov, ktoré sa v tom merajú a čo sa týka osobnej bezpečnosti, občania povedali, že sme ako krajina, ktorá je na 18-tom mieste.

Stav polície a dôvera verejnosti - 23.04.2018
Pravda

Prieskum, na ktorý sa Tibor Gašpar odvoláva, je Index spoločenského rozvoja 2017 (.pdf, s. 4), v ktorom sa Slovensko zo 128 porovnávaných krajín umiestnilo na 30. mieste z hľadiska všetkých ukazovateľov. „Rebríček na základe údajov o stave spoločenského a ekonomického rozvoja a úrovn...

Tibor Gašpar

OECD za rok 2016 hovorí o tom, že polícia 72% dôvera, Focus z novembra 2016 54% polícia. Vždy je to ale aj zlepšenie o nejakých 10 až 14 percentuálnych bodov s predchádzajúcimi meraniami. Eurobarometer 47% dôveruje, 49 nedôveruje, 4% nevie.

Stav polície a dôvera verejnosti - 23.04.2018
Pravda

Podľa štatistiky OECD z roku 2016 (.pdf, s. 4) bola hodnota dôvery v políciu na úrovni 72 %, pričom v roku 2007 táto hodnota predstavovala iba 48 %. Podľa vyjadrenia Agentúry Focus, agentúra uskutočnila v júni 2016 prieskum pre Inštitút pre verejné otázky podľa ktorého v tom období dôvera v políciu ...

Tibor Gašpar

...je tu prieskum, výskum európskych hodnôt, robil ho Sociologický ústav SAV 18. decembra (2017, pozn.) s tým, že tu má polícia, mimochodom dôveru 54% a keď sme pri tej tlači a médiách, tak tu je 39%.

Stav polície a dôvera verejnosti - 23.04.2018
Pravda

Tibor Gašpar poukazuje na výskum, ktorý je vykonávaný Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied, kde jedna kategória zahŕňa dôveru k vybraným inštitúciám. V roku 2017 39 % obyvateľov dôverovalo tlači, zatiaľ čo 54 % dôverovalo polícii. Gašpar správne uviedol údaje prieskumu ako aj dátum vydania...

Tibor Gašpar

...podozrení pri čerpaní eurofondov, ktoré sa mimochodom ako trestný čin vyšetrujú práve len na protikorupčnej jednotke.

Stav polície a dôvera verejnosti - 23.04.2018
Pravda

Gašpar v tomto výroku tvrdí, že podozrenie pri čerpaní eurofondov je vyšetrované protikorupčnou jednotkou. Podľa informácií na webovej stránke Ministerstva vnútra SR je protikorupčná jednotka zodpovedná za vyšetrovanie trestných činov, akými sú aj podozrenia pri čerpaní eurofondov. Poškodzovanie fin...

success
error