DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Gašpar

18 0 1 6
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Tibor Gašpar

Ani z tej poslednej nóty, ktorú si vybavoval alebo z toho listu z Európskej komisie, ktorú si vybavovali opoziční poslanci, zrejme v europarlamente nevyplýva, že to nemôžeme urobiť, tzn. ja sa nedomnievam, že tu je dôvod na to, aby sme čelili nejakým sankciám.

05.01.2024
Zavádzajúce

Slovenská vláda predstavila návrh zákona, v ktorom chce presadiť zmeny v trestnom práve aj zrušenie špeciálnej prokuratúry. Európska komisia na pripravované zmeny reagovala listom adresovanom ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi, v ktorom, žiadala, aby slovenská vláda zatiaľ nepokračovala v zamýšľaných úpravách a najmä, aby sa neuchyľovala k zrýchlenej procedúre. Komisia v liste nehovorí, že Slovenská republika nemôže zrušiť Špeciálnu prokuratúru, z jej vyjadrení, ako aj z vyjadrení ďalších európskych inštitúcii vyplýva, že by Slovensku pre jej zrušenie mohli hroziť sankcie. K rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry sa neskôr negatívne vyjadrila Predsedníčka európskej prokuratúry. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci....

Tibor Gašpar

... za Národnú kriminálnu agentúru, lebo som v predchádzajúcom rozhovore započul, že robíme len drobnú kriminalitu a polícia nerieši závažné kauzy. No bolo na NAKA obvinených za existenciu 5 rokov, potom, čo sme ju zriadili v roku 2012, 5264 osôb.

Stav polície a dôvera verejnosti - 22.04.2018
Pravda

Národná kriminálna agentúra (NAKA) ako organizačná zložka Prezídia Policajného zboru vznikla 1. decembra 2012. O svojej činnosti informuje prostredníctvom výročných správ. Podľa týchto správ bolo za existencie NAKA od roku 2012 do 2016 obvinených celkovo 5426 osôb. Napriek odchýlke v počte osôb hodn...

Tibor Gašpar

Štrukturovali sme obvodné oddelenia, zrovnoprávnili sme a spravodlivosti nastavili riadiace príplatky, ale aj minimálne počty na obvodnom oddelení (...).

Stav polície a dôvera verejnosti - 22.04.2018
Neoveriteľné

Tibor Gašpar hovorí o zmenách v Policajnom zbore (PZ), ktoré sa udiali počas jeho pôsobenia ako prezidenta PZ. Od jeho nástupu do funkcie sa mala zmeniť štruktúra obvodných oddelení PZ, nanovo nastaviť systém príplatkov a zmeniť minimálny počet policajtov na obvodných oddeleniach. Kvôli nedostatku i...

Tibor Gašpar

My sme po mojom príchode zriadili Národnú kriminálnu agentúru, (...).

Stav polície a dôvera verejnosti - 22.04.2018
Pravda

Prezident Policajného zboru T. Gašpar bol vymenovaný do funkcie dňa 15. mája 2012. Spoločným cieľom ministra vnútra R. Kaliňáka a nového prezidenta Policajného zboru T. Gašpara sa stalo zlúčenie Úradu boja proti organizovanej kriminalite a Úradu boja proti korupcii do jednej inštitúcie. Národná...

Tibor Gašpar

...čísla ku poškodzovaniu finančných zámerov európskych spoločenstiev, to je taká dobrá téma dnes, kedy sa hovorí o tých podvodoch v eurofondoch. V roku 2017 NAKA obvinila 92 osôb za tento trestný čin. To je útvar, kde sa tento trestný čin vyšetruje. Čiže nie na iných útvaroch. A objemovo tam išlo 4,5 milióna eur. V roku 2010 to bolo napríklad len 856 tisíc eur, čo sa stíhalo v trestných veciach.

Stav polície a dôvera verejnosti - 22.04.2018
Neoveriteľné

Gašpar správne uvádza výšku škôd spôsobených v trestnom čine poškodzovania finančných zámerov Európskych spoločenstiev za rok 2010. Informácie o činnosti Národnej kriminálnej agentúry za rok 2017 nie sú nateraz dostupné, výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.Národná kriminálna agentúra (NAKA), konk...

Tibor Gašpar

V roku 2012, keď som nastupoval, 90 tisíc trestných činov, zaokrúhľujem. V roku 2017, keď sme uzavreli rok, 66 tisíc, to je o 24 tisíc trestných činov menej. Objasnenosť z 53% na dnešných skoro 60%.

Stav polície a dôvera verejnosti - 22.04.2018
Pravda

Štatistiky kriminality v Slovenskej republike za rok 2012 ukazujú, že celková kriminalita sa v tom období pohybovala na úrovni 90 035 (.xml). V roku 2017 bolo celkovo spáchaných už len 66 215 trestných činov. Spomínané štatistiky vykazujú aj percentuálnu objasnenosť trestných činov - v roku 2012 to ...

Tibor Gašpar

...všetkých policajtov na Slovensku. Tých 23-tisíc, ktorých ja riadim alebo spolu s ďalšími funkcionármi.

Stav polície a dôvera verejnosti - 22.04.2018
Pravda

Vo svojom výroku Tibor Gašpar tvrdí, že na Slovensku je celkovo 23-tisíc policajtov. Na základe štatistiky z Eurostatu (.xlsx, Tab 11) a Uznesenia vlády SR k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (.doc, s. 6) je zrejmé, že počet policajtov sa pohybuje okolo hodnoty, ktorú uvádza ...

Tibor Gašpar

...jeden prieskum, ktorý hovoril o tom, že ako sa žije, tuším 129 krajín sa hodnotilo, kde Slovensko vyšlo na 30. mieste z hľadiska všetkých ukazovateľov, ktoré sa v tom merajú a čo sa týka osobnej bezpečnosti, občania povedali, že sme ako krajina, ktorá je na 18-tom mieste.

Stav polície a dôvera verejnosti - 22.04.2018
Pravda

Prieskum, na ktorý sa Tibor Gašpar odvoláva, je Index spoločenského rozvoja 2017 (.pdf, s. 4), v ktorom sa Slovensko zo 128 porovnávaných krajín umiestnilo na 30. mieste z hľadiska všetkých ukazovateľov. „Rebríček na základe údajov o stave spoločenského a ekonomického rozvoja a úrovn...

Tibor Gašpar

OECD za rok 2016 hovorí o tom, že polícia 72% dôvera, Focus z novembra 2016 54% polícia. Vždy je to ale aj zlepšenie o nejakých 10 až 14 percentuálnych bodov s predchádzajúcimi meraniami. Eurobarometer 47% dôveruje, 49 nedôveruje, 4% nevie.

Stav polície a dôvera verejnosti - 22.04.2018
Pravda

Podľa štatistiky OECD z roku 2016 (.pdf, s. 4) bola hodnota dôvery v políciu na úrovni 72 %, pričom v roku 2007 táto hodnota predstavovala iba 48 %. Podľa vyjadrenia Agentúry Focus, agentúra uskutočnila v júni 2016 prieskum pre Inštitút pre verejné otázky podľa ktorého v tom období dôvera v políciu ...

Tibor Gašpar

...je tu prieskum, výskum európskych hodnôt, robil ho Sociologický ústav SAV 18. decembra (2017, pozn.) s tým, že tu má polícia, mimochodom dôveru 54% a keď sme pri tej tlači a médiách, tak tu je 39%.

Stav polície a dôvera verejnosti - 22.04.2018
Pravda

Tibor Gašpar poukazuje na výskum, ktorý je vykonávaný Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied, kde jedna kategória zahŕňa dôveru k vybraným inštitúciám. V roku 2017 39 % obyvateľov dôverovalo tlači, zatiaľ čo 54 % dôverovalo polícii. Gašpar správne uviedol údaje prieskumu ako aj dátum vydania...

success
error