DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Gašpar

A riešila (NAKA, pozn.) z hľadiska škodlivého následku pri majetkových trestných činoch 3 miliardy 290 miliónov eur škodu. Bolo rozložených skoro 200, 199 organizovaných skupín, v ktorých bolo stíhaných 966 osôb, 31 zločineckých skupín, 341 osôb. To sú všetko závažné kauzy. To nie sú drobné prípady, ako ste sa pýtali.

Stav polície a dôvera verejnosti - 23.04.2018
Neoveriteľné

Národná kriminálna agentúra (NAKA) ako organizačná zložka Prezídia Policajného zboru vznikla 1. decembra 2012. Informácie o jej činnosti môžme nájsť vo výročných správach. V súčasnosti sú verejne dostupné výročné správy pre roky 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016. Podľa týchto správ bolo za existencie NAKA obvinených celkovo 5426 osôb. NAKA rozložila 197 organizovaných skupín, v ktorých bolo stíhaných ... osôb a ... zločineckých skupín, v ktorých bolo stíhaných ... osôb. V prípade korupcie boli od roku 2012 odsúdení: 1 sudca, 1 prokurátor, 4 starostovia a ... zamestnancov samosprávy a štátnych orgánov.

2012, 2013, 2014, 2015, 2016
organizované skupiny: 902 osôb
zločinecké skupiny: 231 osôb


Dátum zverejnenia analýzy: 22.04.2018
success
error