DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Procházka odchádza z KDH
Téma dňa - 18.02.2013
KDH už po niekolký krát zažíva odchod zo svojich radov, tento krát sa rozhodol opustit hnutie Radoslav Procházka. Celú situáciu prišli ešte za cerstva komentovat do Témy dna na TA3 postupne najskôr samotný Radoslav Procházka a po nom podpredseda KDH Pavol Abrhan. Ako to už v takých prípadoch býva, obe strany používali vlastnú verziu príbehu, pri com divák si nemal možnost urobit predstavu o skutocnosti, kedže jednak nie sú prístupné dôkazy o priebehu jednaní na pôde KDH a jednak politici ani nepredstúpili jeden pred druhého a nekonfrontovali svoje tvrdenia. Aj napriek tomu sme však obom zistili nepresnosti. Radoslav Procházka sa prezentuje ako ochranca slovenskej štátnosti ked tvrdí, že hlasoval proti svojej vlastnej koalícii aby nedovolil úplnému otvoreniu možnosti cezhranicného dvojitého obcianstva. Pravdou je, že Procházka hlasoval v rozpore s koalíciou, nie však už to, že sa hlasovalo o úplnom otvorení takejto možnosti - v skutocnosti sa hlasovalo o povolení dvojitého obcianstva pre Slovákov trvalo žijúcich v zahranicí. Procházka si okrem toho prikrášlil císla o tom, kolko je pomer jeho preferencných hlasov a hlasov prvého náhradníka do parlamentu za KDH. Abrhan si zase zavádzajúco pocínal ked opisoval situáciu ako mal Procházka na sneme KDH vyhlásit, že nebude kandidovat na funkcie v rámci KDH. Kým podla neho to bolo preto, lebo KDH nebolo ochotné konat dostatocne rýchlo pri implementovaní programu Alfa, v skutocnosti Procházka oznámil úmysel nekandidovat spolocne s predkladaním programovej platformy Alfa, a to bez ohladu na to, ci táto platforma schválená bude, alebo nie. V dnešnej debate sme videli, že politici niekedy nepotrebujú ani oponenta na to, aby sa uchýlili k nekorektným argumentáciám.

Radoslav Procházka

#SIEŤ
7 1 1 1

Pavol Abrhan

KDH
8 0 1 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Radoslav Procházka
 • Pavol Abrhan
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Pavol Abrhan

KDH

A tá schôdza (ktorá obviniť prezidenta z porušenia právomocí, pozn.) nie je ani neúplná, je prerušená. Rokovanie tej schôdze je prerušené. Jednoducho z toho dôvodu, že poslanci strany Smer všetci odišli a odovzdali vedenie schôdze opozícii a vôbec sa nezúčastňovali.

Téma dňa - 19.02.2013
Pravda

Podobný výrok sme overovali v rámci relácie O 5 minút 12 (17.február 2013):Rokovanie 15. parlamentnej schôdze otvoril predseda parlamentu Pavol Paška. Následne využil svoje právo predsedu NR SR vystúpiť v rozprave, kedykoľvek o to požiada (Rokovací poriadok NR SR, § 28.pdf) a vyslovil svoj postoj a ...

Pavol Abrhan

KDH

U nás 18 mesiacov nie je vymenovaný generálny prokurátor.

Téma dňa - 19.02.2013
Pravda

Jozef Čentéš bol zvolený NR SR za generálneho prokurátora 17. 6. 2011. 17. februára 2012 teda ubehlo presne 20 mesiacov od jeho zvolenia. Keďže sa jedná o malý časový rozdiel a tento nijako nevylepšuje argumentačnú pozíciu Pavla Abrhana, považujeme jeho výrok za pravdivý....

Pavol Abrhan

KDH

Tiež v októbri ho predložil (Procházka návrh programu, pozn.) a chcel, aby v januári Rada o tom hlasovala a buď ho prijala, alebo odmietla. A my dlhodobo máme pripravené, že v roku 2014 budeme mať programovú konferenciu.

Téma dňa - 19.02.2013
Pravda

Programovú platformu Alfa prestavil Radoslav Procházka 20. októbra 2012 na Rade KDH v Skalici, odpoveď strany očakával na najbližšej Rade KDH v januári 2013 (sme.sk, pravda.sk). Najbližší snem strany, na ktorom sa môže prerokovávať program KDH, sa plánuje až na rok 2014 (sme.sk). Abrh...

Pavol Abrhan

KDH

Prišiel (Procházka, pozn.) s návrhom stanov. No tak fakt je ten, že my sme konzervatívna strana, a že sme ten návrh prijali. Vytvorili sme komisiu, do ktorej sme ho pozvali a on povedal, že buď sa tie stanovy zmenia hneď alebo potom nebudem kandidovať na žiadnu funkciu v hnutí.

Téma dňa - 19.02.2013
Zavádzajúce

Pavol Abrhan pravdivo uvádza priebeh udalostí ohľadom zmeny stanov a návrhu, ktorý v tomto smere Radoslav Procházka podával. Jeho nezáujem kandidovať na funkcie v hnutí však nekorektne dáva do súvisu s Procházkovým odmietnutím účasti v komisii na zmenu stanov. Je pravda, že Procházka požadoval promp...

Pavol Abrhan

KDH

Daniel Lipšic nebol z tých nových, lebo bol dva krát minister. Jeden krát bol šéf úradu ministerstva spravodlivosti, čiže 14 rokov pôsobil.

Téma dňa - 19.02.2013
Pravda

Výrok je pravdivý, pretože Daniel Lipšic (pdf.) pôsobí v politike 14 rokov a bol dvakrát ministrom: 1998-2002- vedúci úradu Ministerstva spravodlivosti SR2002-2006- minister spravodlivosti a podpredseda vlády SR2006-2010-poslanec NR SR2010-2012-minister vnútra SR2012- súčasnosť: poslanec NR SR (KDH,...

Pavol Abrhan

KDH

V minulom volebnom období sme mali 6 úplne nových poslancov.

Téma dňa - 19.02.2013
Pravda

Vo voľbách v roku 2006 KDH získalo 9 poslaneckách mandátov. V roku 2010 to bolo 15 mandátov, a v roku 2012 to bolo 16 mandátov. Pavol Abrhan hovorí o minulom volebnom období, jedná sa preto o roky 2010 - 2012 a týchto poslancov: Abrhan, Brocka, Ďurkovský, Figeľ, Fronc, Hrušovský, Hudácky, Lipši...

Pavol Abrhan

KDH

Prvý krát sa stal poslancom Národnej rady a hneď sa stal predsedom Ústavnoprávneho výboru.

Téma dňa - 19.02.2013
Pravda

Radoslav Procházka sa stal prvý krát poslancom NRSR po voľbých v roku 2010 a v tomto volebnom období zastával funkciu predsedu ústavnoprávneho výboru NRSR....

Pavol Abrhan

KDH

V tom novom vedení sú traja úplne noví podpredsedovia strany. Proste určitá reflexia predsa len sa urobila. Zo 6 podpredsedov máme 3 úplne nových podpredsedov strany.

Téma dňa - 19.02.2013
Pravda

KDH má v súčasnosti 6 podpredsedov, ktorými boli v júny 2013 zvolení:Pavol Abrhan, Peter Belinský, Július Brocka, Ján Hudacký, Miloš Moravčík a Miroslava Szitová.Z týchto boli už pred tým podpredsedovia Pavol Abrhan, Július Brocka a Ján Hudacký, zvyšní traja sa stali podpredsedami po prvý krát....

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Ale to ja hovorím dlhé mesiace. Nemá význam teraz do celej tej plejády neprehľadnej metúcej prikladať ďalšie polienko.

Téma dňa - 19.02.2013
Pravda

Radoslav Procházka podľa správ portálov sme.sk a pravda.sk hneď pri prezentovaní svojej programovej platformy Alfa povedal jasne, že nechce vytvárať novú politickú stranu a takýto krok ani nepovažuje na prospešný.Podobne v rozhovore na portáli Hnonline.sk sa Radoslav Procházka viac krát vyjadril, že...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Máme 400 000 nezamestnaných.

Téma dňa - 19.02.2013
Pravda

Podľa mesačných štatistík nezamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z decembra 2012 (najaktuálnejšie údaje v čase vysielania), je spolu na Slovensku evidovaných 390 111 uchádzačov o prácu, teda približne 400 000 nezamestnaných....

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Ja sa verejne hlásim a dlho som sa hlásil k tomu, že nesúhlasím s postupom pána prezidenta republiky v celej tej veci (vymenovania Čentéša za generálneho prokurátora, pozn.).

Téma dňa - 19.02.2013
Pravda

Ja pravdou, že R. Procházka sa viackrát kriticky vyjadril k postoju prezidenta nevymenovať J. Čentáša za generálneho prokurátora. Kritizoval predovšetkým argumentáciu, že J. Čentéš by podľa I. Gašparoviča mal znižovať vážnosť úradu GP. R. Procházka taktiež pripravil podanie na Ústavný súd, ktorý mal...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

V minulom volebnom období som hlasoval proti tomu, aby sme úplne otvorili možnosť cezhraničného prideľovania druhých štátnych občianstiev, pretože sú veci, ktoré sú dôležitejšie ako jednota nejakej koalície, alebo dohoda medzi stranami.

Téma dňa - 19.02.2013
Zavádzajúce

Radoslav Procházka uvádza pravdivo, že v minulom volebnom období hlasoval v určitých prípadov spolu s vtedajšou opozíciou a v rozpore s koalíciou, ktorej bol sám členom. Upravuje však obsah hlasovania, pri ktorom sa tak stalo. V skutočnosti sa hlasovalo o zmiernenie prísneho zákonu z čias vlády Robe...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Ja som mal vždy v politike, od kedy tam som, to sú necelé 3 roky, takú nadstranícku identitu.

Téma dňa - 19.02.2013
Pravda

Radoslav Procházka bol poslancom NR SR za KDH celkovo dva krát. Na kandidátnej listine (.pdf) KDH sa prvý krát objavil v roku 2010, umiestnený vtedy bol na 20tom mieste. Po týchto voľbách sa prvý krát stal i poslancom NR SR. Nikdy predtým do NR SR, ani do politických orgánov samosprávy, nekandi...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

A ak sa pozriete na tú listinu, tak zistíte, že človek, ktorý by prípadne mal prísť do Národnej rady po mne tak mal od voličov podporu na úrovni možno 2 % z toho, čo ja.

Téma dňa - 19.02.2013
Nepravda

Pri posledných voľbách do parlamentu v roku 2012 mal Radoslav Procházka 47 175 preferenčných hlasov, čo ho presunulo z desiateho miesta na kandidátke na štvrté miesto. Do parlamentu sa dostalo za stranu KDH 16 poslancov, na sedemnástom mieste zostal Marián Radošovský, ktorý by sa v prípade, že sa R....

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Ja som sa o to (podporu pre kandidatúru na prezidenta, pozn.) nijako aktívne neuchádzal.

Téma dňa - 19.02.2013
Pravda

O možnej kandidatúre Radoslava Procházku špekulovali viaceré médiá, on sám túto možnosť pripustil, no je pravdou že žiadne aktívne kroky týmto smerom sám nespravil.Mediá informovali, že poslanec Procházka takúto možnosť zvažuje. "Ako podmienku si kladie širšiu dohodu politických strán a primárne voľ...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Dal som na papier svoju predstavu o tom ako by na Slovensku mala vyzerať silná spoločnosť a jednoduchý ale kompetentný štát a o čom by mal pravý stred usilovať v ďalších voľbách. A ponúkol som tú predstavu KDH. Sami viete ako to dopadlo. Väčšina sa zdržala hlasovania.

Téma dňa - 19.02.2013
Neoveriteľné

Nevieme potvrdiť to, či sa väčšina skutočne zdržala hlasovania v rámci Rady KDH. Faktom je, že diskusia o platforme Alfa nebola ani zaradená do programu jednania, to však nepovažujeme za dostatočný dôkaz toho, že skutočne sa väčšina zdržala hlasovania.Radoslav Procházka hovorí o svojej platforme Alf...

Pavol Abrhan

KDH

Iné politické strany svoj základný program pripravujú 2 alebo 3 roky.

Téma dňa - 19.02.2013
Neoveriteľné

Pavol Abrhan

KDH

Keď sa rozpadla vláda Ivety Radičovej, tak za predsedu parlamentu bol absolútnou väčšinou zvolený práve Pavol Hrušovský, ktorý práve toto prechodné a krízové obdobie vďaka svojim skúsenostiam dokázal prekonať a aj to je výhoda, že všetci akceptovali tento návrh a aj túto voľbu.

Téma dňa - 19.02.2013
Pravda

Po páde vlády Ivety Radičovej bol odvolaný z postu predsedu parlamentu Richard Sulík a na jeho miesto bol zvolený Pavol Hrušovský. V hlasovaní hlasovalo 122 poslancov, 111 poslancov hlasovalo za, proti boli 3 a zdržalo sa 8 poslancov....

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Ja zvádzam veľmi otvorené aj ostré súboje s kolegami z vládnej väčšiny a nemienim v tom nijakým spôsobom poľaviť.

Téma dňa - 19.02.2013
Pravda

Radoslav Procházka sa často stretáva s politikmi vládneho SMERu napríklad v diskusných reláciách. Medzi jeho tradičného súpera tu patrí Robert Kaliňák (viď napr tu, tu, tu, tu, alebo tu), ale od nástupu novej vlády sa stretol minimálne dva krát aj s ministrom spravodlivosti Tomášom Borcom (viď tu a ...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Ja som sa pokúšal o viacero vecí. Mal som mnohé iniciatívy aj poslanecké v predchádzajúcom volebnom období a buď teda sa stretávali s proste útrpným mlčaním alebo dokonca s otvorenou kritikou, ale ja to nikomu nevyčítam, ani sa na nič nesťažujem.

Téma dňa - 19.02.2013
Pravda

Počas vlády Ivety Radičovej podal Procházka spolu 6 poslaneckých návrhov, prvé tri spolu s Pavlom Hrušovským, štvrtý sám a posledné dva s kolegyňou Janou Žitňanskou, ktorá neskôr z KDH vystúpila spolu s Danielom Lipšicom. (Zdroj: NSRS.sk).Z prvých troch návrhov jeden prešiel, jeden navrhovatelia sti...

success
error