DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Abrhan

KDH

Prišiel (Procházka, pozn.) s návrhom stanov. No tak fakt je ten, že my sme konzervatívna strana, a že sme ten návrh prijali. Vytvorili sme komisiu, do ktorej sme ho pozvali a on povedal, že buď sa tie stanovy zmenia hneď alebo potom nebudem kandidovať na žiadnu funkciu v hnutí.

Procházka odchádza z KDH - 19.02.2013
Zavádzajúce

Pavol Abrhan pravdivo uvádza priebeh udalostí ohľadom zmeny stanov a návrhu, ktorý v tomto smere Radoslav Procházka podával. Jeho nezáujem kandidovať na funkcie v hnutí však nekorektne dáva do súvisu s Procházkovým odmietnutím účasti v komisii na zmenu stanov. Je pravda, že Procházka požadoval promptnejšiu zmenu, svoje rozhodnutie nekandidovať na žiadnu funkciu v rámci hnutia však deklaroval už spolu s predstavením návrhu na zmeny stanov a navyše zdôraznil, že toto rozhodnutie nezmení ani v prípade, že bude jeho návrh prijatý jednohlasne. Abrhanov výrok preto považujeme za zavádzajúci.

Portál DobreNoviny.sk uviedol 20. 6. 2012, že Procházka plánuje na sneme KDH predložiť návrh na zmenu stanov, v ktorom šlo predovšetkým o zníženie počtu podpredsedov strany zo šiestich na troch a posilniť postavenie regiónov vo vedení strany.

Na sneme, ktorý sa konal 23. 6. 2012, túto zmenu nepresadil, podporila ju len tretina prítomných delegátov. Podľa správy TASR z 23. 7. 2012 sa následne KDH rozhodlo vytvoriť komisiu, ktorá bude mať na starosti zmenu stanov a do ktorej bol pozvaný aj Procházka. Táto zmena by sa prerokovala na nasledujúcom sneme KDH, ktorý je naplánovaný na leto 2014.

Denník SME 15. 9. 2012 uvádza, že Procházka účasť v tejto komisii odmietol. Podľa portálu 24hod.sk vyhlásil: „Poskytnem vedeniu výsledky svojej práce na stanovách, ale do komisie si sadnúť nepôjdem. Som totiž presvedčený, že to posledné, čo dnes KDH potrebuje, je nejaká komisia na zmenu stanov." 

O nekandidovaní v hnutí však Procházka podľa portálu Pluska.sk na sneme hovoril len v súvislosti s predstavením zmeny stanov, kedy argumentoval, že zmena nie je motivovaná jeho osobnou túžbou kandidovať na predsedu či podpredsedu.

Definitívne oznámil, že za KDH už nikdy kandidovať nebude, až po Rade KDH v Banskej Bystrici, ktorá sa konala 26. 1. 2013.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.02.2013
success
error