DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

V minulom volebnom období som hlasoval proti tomu, aby sme úplne otvorili možnosť cezhraničného prideľovania druhých štátnych občianstiev, pretože sú veci, ktoré sú dôležitejšie ako jednota nejakej koalície, alebo dohoda medzi stranami.

Procházka odchádza z KDH - 19.02.2013
Zavádzajúce

Radoslav Procházka uvádza pravdivo, že v minulom volebnom období hlasoval v určitých prípadov spolu s vtedajšou opozíciou a v rozpore s koalíciou, ktorej bol sám členom. Upravuje však obsah hlasovania, pri ktorom sa tak stalo. V skutočnosti sa hlasovalo o zmiernenie prísneho zákonu z čias vlády Roberta Fica, ktorý úplne zakazoval možnosť druhých štátnych občiastiev, a nie o možnosti úplného otvorenia cezhraničného prideľovania štátnych občiastiev, ako uvádza Radoslav Procházka. Touto zmenou jeho vyjadrenie nadobúda zmysel, ako by Procházka hlasoval priamo proti úplnému otvoreniu cezhraničných štátnych občiastiev, pri čom v skutočnosti hlasoval naopak o určité uvoľnenie prideľovania druhých občianstiev. Výrok teda považujeme za zavádzajúci.

Zákon o štátnom občianstve SR, platný od roku 1993, viac krát novelizovala ešte prvá vláda Roberta Fica. Následne sa ho pokúšal novelizovať i kabinet Ivety Radičovej, avšak, ako informuje Pravda: "Ani to, že tento cieľ sa ocitol v Programovom vyhlásení vlády, niekoľkokrát o ňom rokovala Koaličná rada a do parlamentu bolo predložených niekoľko variantov novely, k zmene neviedlo." 
Celkovo bolo v období vlády pravicovej koalície predložených sedem návrhov noviel tohto zákona, z toho 3 návrhy vtedajšej opozície. Z koaličných návrhov sa hlasovanie uskutočnilo iba v dvoch prípadoch. 

V prípade prvého návrhu poslancov Gábora Gála, Pavla Kuboviča a Szilárda Somogyiho sa uskutočnilo hlasovanie v prvom čítaní, pri ktorom Radoslav Procházka nebol prítomný. V druhom kole sa hlasovanie o návrhu zákona neuskutočnilo, nakoľko ho navrhovatelia listom z 10. 2. 2011 stiahli späť. Uskutočnili sa však dve hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch poslancov Vörösa a Matoviča. V prvom prípade Procházka nehlasoval, v druhom hlasoval za návrh.

Radoslav Procházka však v predchádzajúcom volebnom období vo veci zákona o štátnom občianstve dva krát hlasoval v rozpore s líniou koalície, ktorej bol členom. Návrh zákona, ktorým sa mení a pozmeňuje zákon o štátnom občianstve SR dva krát podali poslanci Fico, Faič a Čaplovič. Ich návrh NR SR dva krát odmietla v prvom čítaní (tretí krát sa o návrhu poslancov Fica, Faiča a Kaliňáka nehlasovalo (.rtf), bol odmietnutý na základe nesplnenia procedurálnych podmienok podávania návrhu zákona). V hlasovaní 10. 2. 2011 aj 24. 3. 2011 poslanec Procházka hlasoval za tieto návrhy zákona, napriek tomu, že boli opozičné. V oboch prípadoch z poslancov vtedajšej koalície za tieto návrhy hlasovali iba poslanci Procházka a Matovič. Podstatou navrhovaných noviel je podľa dôvodovej správy (.rtf):
"-umožniť štátnym občanom Slovenskej republiky nadobudnúť cudzie štátne občianstvo, ak majú na území štátu, o ktorého občianstvo žiadajú nepretržitý pobyt najmenej jedného roka,
 -umožniť osobám s pobytom na území iného štátu, ktoré stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva, opätovne ho získať podstatne jednoduchším spôsobom ako pri štandardnom postupe."


Ide teda o zmiernenie podmienok nastavených prvou vládou Roberta Fica. Mať dvojité občianstvo by sa však umožnilo iba občanom SR, ktorí reálne žijú na území štátu, ktorého občianstvo chcú získať. Hlasovaním za tieto návrhy teda Radoslav Procházka hlasoval v rozpore s koalíciou, ktorej bol členom. Zároveň hlasovaním za návrh, ktorého pointou bolo umožniť získavanie dvojitých občianstiev avšak nie pre ľudí ktorí nežijú na území štátu, ktorého občianstvo chcú získať.

Ďalším návrhom na novelizáciu zákona o občianstve SR bol koaličný návrh poslancov Hrušovského, Mikuša a Kollára. Ten, napriek tomu, že bol koaličný, neprešiel ani prvým čítaním. V hlasovaní o ňom poslanec Procházka hlasoval za tento návrh. Pointa (.rtf)  tohto návrhu sa v podstate zhodovala s predošlými návrhmi vtedajšej opozície - taktiež šlo o umožnenie získať druhé občianstvo občanom SR, ktorí dlhodobo žijú v krajine, ktorej občianstvo chcú získať:
"Strata štátneho občianstva SR nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva sa obmedzuje na prípady, keď cudzie štátne občianstvo bolo nadobudnuté bez toho, aby žiadateľ mal v tejto krajine nejakú formu evidovaného pobytu. Z tohto dôvodu sa zároveň umožňuje osobám, ktoré získali cudzie štátne občianstvo počas pobytu v cudzine a zároveň stratili občianstvo SR, opätovne nadobudnúť občianstvo SR." 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.02.2013
success
error