DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Nezamestnanost a ochrana prírody
Relácia V politike bola rozdelená do dvoch castí. V prvej diskutovali minister práce Richter s exministrom Mihálom. V druhej sa stretli minister životného prostredia Žiga a jeho predchodca Nagy. Minister práce sa dopustil viacerých faktických chýb. Minister práce nevedel co je napísané v jeho novele zákona o inšpekcii práce. Richter síce správne uvádzal, že minimálna výška pokuty sa zvýšila z 2 000 eur na 5 000 eur. Nesprávne však tvrdil, že táto zvýšená minimálna sadza je v prípade opakovaných priestupkov. Mihál správne zareagoval a opravil ministra práce, že zvýšená  minimálna sadzba 5 000 eur platí len v prípade nelegálneho zamestnávania dvoch a viacerých fyzických osôb. Richter tiež nesprávne uvádzal, že aktuálne císla, ktoré dosahuje projekt zamestnávania mladých do 29 rokov, sú výsledkom polrocného fungovania projektu. V skutocnosti projekt funguje takmer rok. Minister tiež nesprávne uvádzal minimálnu výšku vianocného príspevku až o devät eur. 
Podstatnú cast relácie ukrojila diskusia o nových, vyšších odvodoch pre živnostníkov. Richter na svoju obranu vytiahol Pavla Freša a jeho údajné klananie a ospravedlnovanie živnostníkom v každom z prvých štyroch vyhlásení od zvolenia za predsedu SDKÚ-DS. Ak by si minister práce pozorne vypocul prvé štyri vyhlásenia vtedy cerstvého predsedu Pavla Freša, zistil by, že len v jednom zo štyroch vyhlásení sa Frešo skutocne ospravedlnil živnostníkom.

Peter Žiga zaznamenal premiéru v diskusnej relácii, ktorú overoval Demagog.SK. Pri svojej premiére sa pripísal premiérovú nepravdu, ked nesprávne hovoril o dlžke úcinnosti zákona o ochrane prírody. 

Ján Richter

SMER-SD
4 4 1 4

József Nagy

MOST-HÍD
1 0 2 0

Peter Žiga

Hlas
9 1 0 0

Jozef Mihál

Nestraníci
14 0 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Ján Richter
 • József Nagy
 • Peter Žiga
 • Jozef Mihál
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Peter Žiga

Hlas

Zákon 543 z roku 2001 (zákon o ochrane prírody, pozn.) funguje 12 rokov.

V politike - 22.10.2013
Nepravda

Minister životného prostredia však uvádza nesprávny počet rokov odkedy funguje resp. účinný, zákon č. 543/2002. Výrok vzhľadom na nepresnosť hodnotíme ako zavádzajúci. Peter Žiga vo svojom výroku hovorí o zákone č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny z 25. júna 2002 s platnosťou ...

Ján Richter

SMER-SD

To znamená, k tej výške, ktorú doteraz brali, každý jeden dostane pridané o 8,61 eura. To znamená, to je navýšenie cca o 10 miliónov eur.

V politike - 22.10.2013
Pravda

Je pravdou, že vianočný príspevok sa zvyšuje o 8,61 eur. Podľa našich prepočtov, bude navýšenie vianočných príspevkov o 8,61 eur predstavovať sumu 10 mil. eur.Novelou zákona o sociálnom poistení za zvýšila suma maximálneho vianočného príspevku z 66,39 eur na 75 eur. Ide teda o nárast vo výške 8,61 e...

Ján Richter

SMER-SD

Doteraz dôchodcovia brali ten vianočný príspevok v rozmedzí od 30 eur do 66,39.

V politike - 22.10.2013
Nepravda

V skutočnosti bolo v roku 2012 rozmedzie, v ktorom brali dôchodcovia, ktorí mali na vianočný príspevok nárok od 39,34 eur do 66,39 eur. Richter uvádza nesprávnu spodnú hranicu....

Peter Žiga

Hlas

Čo sa týka intravilánu miest a obcí, to znamená, všetkého čo je v rámci tabule obce, tam sa nemení nič. To znamená, môžu sa bez súhlasu príslušných štátnych orgánov rúbať stromy do 40 cm obvodu, to znamená, asi do 13 cm v priemeru. Za tabuľou teraz chceme povoliť to, aby sa mohli rúbať stromy do 80 cm obvodu, čo je asi 25 cm v priemeru.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Peter Žiga správne uvádza kde a stromy s akým obvodom sa môžu vyrúbať bez povolenia. Výrok hodnotíme ako pravdivý.V pôvodnom znení zákona o ochrane prírody a krajiny je povolenie výrubu stromov s obvodom do 40 cm. Toto platilo všeobecne aj pred aj za tabuľou obceV pôvodnom znení zákona o ochrane prí...

Peter Žiga

Hlas

Doteraz boli 4 alebo 5 (neúspešných, pozn.) pokusov o vyzónovanie Tatier.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Výrok Petra Žiga hodnotíme ako pravdivý. Od roku 2004 bolo predložených päť návrhov na zonáciu Tatranského národného parku (TANAP), z ktorých štyri skončili neúspešne, piaty stále pokračuje s výhradami Štátnych lesov.Peter Žiga vo svojom výroku hovorí o serií pokusov o zonáciu t.j. rozčlenenie chrán...

Peter Žiga

Hlas

V minulosti neboli dotiahnuté zonácie do konca... ...Nikomu sa nepodarilo vyzónovať žiaden národný park okrem Pienin.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Je pravdou, že Pieninský národný park je ako jediný park s prijatou zonáciou. Z oficiálnych webových stránok deviatych národných parkov SR sa nám podarilo zistiť, že len Pieninský národný park má ustanovené zóny s platnosťou od 1. júna 2004. Túto časť výroku hodnotíme ako pravdivý.O tom, že Pieninsk...

Peter Žiga

Hlas

My máme v programoch vyhlásenie vlády, prehodnotiť rozsah chránených území.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Prehodnotiť rozsah chránených území skutočne je v programovom vyhlásení vlády. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Programové vyhlásenie vlády (.pdf, s. 29): "Vláda pripraví nové pravidlá ochrany prírody a prehodnotí sieť chránených území v súlade s medzinárodnými záväzkami a zabezpečí opät...

József Nagy

MOST-HÍD

Viedol som tie rokovania vtedy sme to nazývali Zelená tripartita, kde boli prizvaní aj tí, ktorí nepripomienkujú alebo nemajú právo pripomienkovať zákony kvôli tomu, lebo nepozbierali 500 podpisov.

V politike - 21.10.2013
Zavádzajúce

Podľa dostupných informácií plánoval do zelenej tripartity začleniť aj občanov, či dotknutých podnikateľov. Nagy pravdepodobne myslel, že zaradil do tripartity aj fyzické a právnicke osoby, ktoré podľa legislatívnych pravidiel nie sú definované ako povinne pripomienkujúce subjekty. Ide napríklad Gre...

Peter Žiga

Hlas

Teraz sme do zákona dali aj ďalšie možnosti, teda súkromný vlastník keď nebude chcieť finančnú ujmu, môže si tento pozemok s vládou zameniť. Ta výmena pozemkov bude tak sa robiť, že bude len v rámci jedného okresu.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Novela zákona o ochrane prírody, ktorá by mala byť účinná od 1.1.2014 bola schválená vládou, informovalo Ministerstvo životného prostredia."Systém kompenzácie zahŕňa zámenu pozemkov, zmluvnú starostlivosť, výkup či nájom pozemkov a náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania. Dohoda na nefin...

Peter Žiga

Hlas

No a doteraz platilo pravidlo a v zákone bolo ohraničené to, že keď vyhlásite na nejakom území piaty stupeň ochrany, alebo štvrtý stupeň ochrany, tak vlastník toho pozemku, či je to štát alebo súkromný vlastník alebo nejaká urbárska spoločnosť, tento pozemok nemôže normálne hospodársky obhospodarovať, to znamená, nemôže tam ťažiť drevo, nemôže tam pestovať poľnohospodárske plodiny, a v zásade je tento pozemok nedotknuteľný.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Je pravda, že pôvodný, ešte stále platný zákon o ochrane prírody, skutočne zakazuje vo štvrtom a piatom ochrannom pásme ťažiť drevo. Zákon povoľuje len výsadbu drevín a to až po súhlase. O povolení výsadby poľnohospodárskych plodín zákon nehovorí. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Zákon o ochrane prírody...

Peter Žiga

Hlas

Ono keby nebola zverejnená ta cena, respektíve keby nebola zverejnená ta zmluva, tak je podľa nášho zákona neplatná.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Je pravdou, že ak zmluva nebude zverejnená do troch mesiacov od uzavretia, tak podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, by bola neplatná. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Podľa zákona č. 546/2010 Z. z.,, ktorým sa novelizoval Občiansky zákonník sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správ...

Peter Žiga

Hlas

Dokázali predať španielskej vláde prostredníctvom Európskej banky pre obnovu a rozvoj 7 miliónov ton týchto emisií.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Pôvodne Ministerstvo životného prostredia plánovalo predať až 27 miliónov ton  emisií do Španielska. Tento predaj odsúhlasila vláda v júni 2013. Nakoniec Slovensko predá Španielsku len 7 miliónov ton emisií. Malo ísť o rozhodnutie španielskej vlády. Je pravdou, že tento predaj prostredková...

József Nagy

MOST-HÍD

Hneď ako sme sa dozvedeli túto správu (zastavenie trestného stíhania vo veci Interblue, pozn.), tak ja som vyzval ministra vnútra Kaliňáka, aby konal a aby obnovil vyšetrovanie tejto kauzy.

V politike - 21.10.2013
Pravda

8. Októbra 2013 vyzval József Nagy ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aby obnovil vyšetrovanie v kauze predaja emisií Interblue Group, potom čo 7. Októbra 2013 pre televíziu Markíza hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Andrea Dobiášová uviedla: "Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry zastavi...

Ján Richter

SMER-SD

Treba povedať, že v zariadeniach sociálnych služieb je 16 tisíc dôchodcov.

V politike - 21.10.2013
Neoveriteľné

Demagog.SK nezistil počet dôchodcov v zariadeniach sociálnych služieb. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný....

Jozef Mihál

Nestraníci

Len napríklad na porovnanie pripomeniem, že mladé rodiny prídavky na deti sa tiež zvýšili o krásnych 42 centov, daňový bonus na dieťa sa zvýšil o pekných 38 centov.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Je pravdou, že už od júla 2013 sa zvýšila mesačná suma daňového bonusu na dieťa o 38 centov a od začiatku roka 2014 bude prídavok na na dieťa vyšší o 42 centov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.SITA, 15. júna 2013: ,,Suma rodičovského príspevku sa každoročne zvyšuje od začiatku roka podľa toho, o...

Jozef Mihál

Nestraníci

Je to niekde okolo teraz 70 miliónov eur, o ktoré sa takto jednorázovo ročne vyplatia (na vianočné dôchodky, pozn.).

V politike - 21.10.2013
Pravda

Podľa našich prepočtov bude navýšenie vianočných príspevkov o 8,61 eur, predstavovať sumu 10 mil. eur. Ak túto sumu pripočítame k sume ktorá bola vyplatená na vianočné príspevky v roku 2012, dostaneme sumu takmer 70 miliónov eur na vianočné príspevky v roku 2013. Výrok hodnotíme ako pravdivý.So...

Ján Richter

SMER-SD

Doteraz ta dávka (vianočný dôchodok, pozn.) predstavovala čiastku 66,39 eura. To znamená, to sú, to je ta prvá kategória, ktorá sa pohybuje niekde okolo výšky životného minima, to je cca 136 tisíc dôchodcov.

V politike - 21.10.2013
Neoveriteľné

Demagog.SK nezistil, koľko dôchodcov poberá dôchodcov vo výške životného minima. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.Novelou zákona o sociálnom poistení za zvýšila suma maximálneho vianočného príspevku z 66,39 eur na 75 eur. Ide teda o nárast vo výške 8,61 eur. Išlo o pozmeňovací návrh Viery Toma...

Jozef Mihál

Nestraníci

Pán minister sa trošku mýli. Ja si dovolím poopraviť, to je taká 5 tisícová minimálna pokuta je v prípade, keď podnikateľ nelegálne podľa inšpekcie zamestná viac ako jedného pracovníka, čiže dvoch, troch a tak ďalej.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Mihál správne uvádza, že 5 tisícová minimálna hranica je len v prípade nelegálneho zamestnávania dvoch a viacerých fyzických osôb. V prípade ostatných deliktov ostáva minimálna pokuta vo výške 2 tisíc eur. Mihál správne opravuje ministra Richtera. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Za účelom objektívneho ...

Jozef Mihál

Nestraníci

Ono tých kontrol (inšpekcia práce, pozn.), to sa vykonáva relatívne veľmi veľa. To sú skutočne desaťtisíce kontrol ročne.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Národný inšpektorát práce vo svojej výročnej správe 2012 uvádza, že v roku 2012 bola inšpekcia práce vykonaná v 18 469 kontrolovaných subjektoch. Z nich bolo 8 477 vykonaných v spoločnostiach s ručením obmedzeným, 5 194 u podnikateľov - fyzických osôb zapísaných a nezapísaných v obchodnom ...

Ján Richter

SMER-SD

Sme tu spodnú hranicu možného uloženia pokuty z 2000 eur zvýšili na 5 tisíc eur. Za predpokladu, že opakovateľne sa zistí u podnikateľa, že zamestnáva pracovníkov v úvodzovkách načierno.

V politike - 21.10.2013
Nepravda

Je síce pravdou, že novelou zákona o inšpekcii práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní došlo k zmene výšky minimálnej sadzby pokuty, no táto vyššia sadzba na úrovni 5 tisíc eur je len v prípade nelegálneho zamestnávania dvoch a viacerých fyzických osôb. Pre ostatné delikty ostáva...

Ján Richter

SMER-SD

Pamätám si dobre, keď nastupoval Pavol Frešo za predsedu SDKÚ, jeho prvé 4 vyhlásenia boli, štyrikrát sa klaňal a ospravedlňoval živnostníkom, za to, ako s nimi narábala a ako sa k nim chovala vláda Ivety Radičovej.

V politike - 21.10.2013
Nepravda

Z prvých štyroch vystúpení Freša sa len v jednom prípade ospravedlnil konkrétne živnostníkom. Nie je preto pravdou, že v prvých štyroch vyhláseniach sa Frešo vždy ospravedlnil živnostníkom. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.  Za prvé vyhlásenie Pavla Freša sa dá považovať jeho vystúpenie po vnútro...

Jozef Mihál

Nestraníci

Napríklad to, že budú nielen oni (živnostníci, pozn.) sami, ale celá ich rodina vylúčená v prípade problémov zo systému hmotnej núdze, to znamená, že keď ten živnostník nemá príjmy, alebo nízke príjmy má, tak štát mu nepomôže cez dávky v hmotnej núdzi, apriori len preto, že je to živnostník.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Novela zákona o hmotnej núdzi § 8: "(1) Fyzická osoba a členovia domácnosti nie sú v hmotnej núdzi, aj keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom, aka)si majetkom alebo uplatnením nárokov môžu zabezpečiť základné životné podmienky a riešiť si hmotnú...

Jozef Mihál

Nestraníci

Tí (živnostníci, pozn.), čo platia tie trošku vyššie odvody ako minimálne, tak tým sa suma zvyšuje v prepočte o 18 %, pretože sa mení koeficient pre výpočet vymeriavacieho základu z 1,9 na 1,6, čo v prepočte znamená 18 % zvýšenie odvodov. Napríklad ak niekto doteraz platil 200 eur, bude platiť 236.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Mihál správne uvádza, že tí živnostníci, ktorí platia vyššie ako minimálne odvody, budú mať kvôli nižšiemu koeficientu o približne 18% vyššie odvody. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Novela zákona o sociálnom poistení (252/2012 Z. z.) počíta pre rok 2014 s koeficientom 1,6. Portál podnikajte.s...

Jozef Mihál

Nestraníci

Tí (živnostíci, pozn.), ktorí platia tie minimálne odvody a tých je teda vyše 200 tisíc, keď zoberieme zdravotné, sociálne poistenie, takže tam sa zo 185 približne bude platiť o 5 euro hore na 190 mesačne.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Je pravdou, že odvody z minimálneho základu platí viac ako 200 tisíc živnostníkov. Je tiež pravdou, že živnostníci budú na odvodoch v roku 2014 platiť o takmer 5 eur  viac ako v roku 2013. Ide o nárast odvodu zo sumy 185 eur na takmer 190 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Celkový poče...

Jozef Mihál

Nestraníci

V podstate vraj teraz 19 tisíc ľudí tak ich Sociálna poisťovňa naháňa, lebo sa neprihlásili tak ako sa prihlásiť mali...

V politike - 21.10.2013
Pravda

Sociálna poisťovňa 14. októbra 2013 informovala na svojich internetových stránkach, že 18 299 živnostníkov nebolo v poisťovni zaregistrovaných, napriek tomu, že ich príjem je vyšší ako je zákonom stanovená hranica. Ide teda o takmer 19 tisíc ľudí, ktorých "naháňa" Sociálna poisťovňa. Povinnosť prihl...

Jozef Mihál

Nestraníci

Dôležitá zmena pre živnostníkov, ktorá vyplýva zo zákona je to, že sa nebudú musieť oni sami prihlasovať do Sociálnejpoisťovne, čiže rozmýšľať na tom, že či teda sa musia nemusia, akú výšku odvodov budú platiť, samotná Sociálna poisťovňa túto administratívu vykoná za živnostníka, čiže okrem iného mu teda oznámi, či je od 1. 7., každého roka, poistený alebo naopak či poistený nie je a oznámi mu aj výšku odvodov. Je mi ľúto, že táto pozitívna zmena nebola prijatá s okamžitou účinnosťou od 1.januára 2014, ale vlastne budú musieť živnostníci na túto pozitívnu novinku ešte rok počkať.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Exminister Mihál správne opisuje jeden z dopadov novely Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Doložka vplyvov uvádza nasledovné: "...celkový vplyv na podnikateľské prostredie bude pozitívny z dôvodu zrušenia prihlasovacej a odhlasovacej povinnosti na povinné nemocenské poistenie a povinné d...

Jozef Mihál

Nestraníci

Každý si môže platiť dobrovoľné poistenie. Ale viete, koľko to je? To je vyše sto eur mesačne.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Sociálna poisťovňa definuje tri typy dobrovoľného poistenia - nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti.Výška dobrovoľného poistenia sa určuje z vymeriavacieho základu, ktorý si vie určiť klient, najmenej však (v kalendárnom roku 2013) 393€, v tejto podobe:- na nemocenské poistenie – 4,4 ...

Ján Richter

SMER-SD

PN desať dní budú mať (dlhodobo nezamestnaní, ktorých zamestná zamestnávateľ a nebude za nich platiť odvody, pozn.) platenú, prostredníctvom zamestnávateľa.

V politike - 21.10.2013
Pravda

SITA 16. októbra 2013:"Od začiatku novembra tohto roka sa výrazne znížia zamestnávateľom odvody pri zamestnaní osoby, ktorá je evidovaná na úrade práce viac ako jeden rok. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament. Kým v súčasnosti platí zamestnávateľ odvody za zamest...

Jozef Mihál

Nestraníci

Je tam vágne zadefinované v zákone, že zamestnávateľ by nemal prepustiť súčasných zamestnancov s tým, že potom zoberie tých dlhodobo nezamestnaných. Ja som to oponoval práve formuláciu tohto riešenia.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Je pravdou, že Mihál sa na svojom blogu a taktiež v rozprave k novele zákona o sociálnom poistení vyjadroval u údajnej vágnosti formulácie, že by zamestnávateľ nemal prepustiť súčasných zamestnancov aby zobral dlhodobo nezamestnaných. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Mihál sa o nejasnosti alebo vágnosti...

Jozef Mihál

Nestraníci

Minister zaviedol, presadil veľmi dôležitú výnimku (pre dlhodobo nezamestnaných, pozn.) v odvodoch na sociálne, zdravotné poistenie, zamestnávateľ ani zamestnanec, ktorý sa zamestná ako dlhodobo nezamestnaný po dobu jedného roka nebudú platiť odvody. Napríklad ten zamestnávateľ pri plate, povedzme, 400 eur hrubého, ušetrí 35% odvody. To je vyše sto eur mesačne.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Na základe novely zákona o sociálnom poistení nemusí zamestnávateľ dlhodobo nezamestnaného platiť odvody vo výške 34,15% zo mzdy zamestnanca, čo je približne 35% ako tvrdí Mihál. Treba však podotknúť, že zamestnávateľ musí naďalej platiť sociálne odvody vo výške 1,05% zo mzdy zamestnanca. V prí...

Jozef Mihál

Nestraníci

Kvalita podnikateľského prostredia sa na Slovensku stále zhoršuje, čo potvrdzujú rebríčky rôznych renomovaných inštitúcií, ktoré túto problematiku sledujú.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Slovensko sa zhoršilo v dvoch zo štyroch rebríčkov kvality podnikateľského prostredia, resp. konkurencieschopnosti. Výrok však hodnotíme ako pravdivý, keďže dva rebríčky, v ktorých si Slovensko polepšilo, hodnotili prostredie v období úradovania vlády I. Radičovej.Kvalitu podnikateľského prostredia ...

Ján Richter

SMER-SD

Osvedčil sa ten projekt, ktorý aj zásluhou pána Barrosa a v realokácii finančných prostriedkov sme zrealizovali viacej ako 9 tisíc mladých ľudí sa dokázalo v priebehu pol roka zamestnať.

V politike - 21.10.2013
Nepravda

K polovici septembra 2013 bol počet takto zamestnaných mladých okolo 9 tisíc. Nie je však pravdou, že projekt vytvoril tento počet pracovných miest v priebehu polroka. Projekt funguje od novembra 2012. Ide teda o podstatne dlhšie obdobie ako polroka. Výrok Jána Richtera hodnotíme ako nepravdivý.19. ...

Ján Richter

SMER-SD

80 % všetkých absolventov škôl sa v priebehu jedného kalendárneho roka po ukončení školy dokáže umiestniť na trhu práce.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (O5M12, 26. mája 2013). Vtedy Richter tvrdil, že až o 84% absolventov si nájde po skončení školy prácu. Na základe našich výpočtov a údajov ARRA a UIPŠ až 86,5% absolventov vysokých a stredných škôl si v školskom roku 2011/12 našlo prácu, resp. ich Úra...

Ján Richter

SMER-SD

Zvyšuje sa minimálna mzda, dáva sa nejaká valorizácia ľuďom vo verejnej správe.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Richter správne uvádza, že minimálna mzda na rok 2014 sa zvýšila. Je tiež pravdou, že sa budú valorizovať mzdy vo verejnom sektore.Minimálna mzda sa Nariadením vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014 z 2. októbra 2013, sa zvýšila na úroveň 352 eur za me...

Jozef Mihál

Nestraníci

Veľká skupina tých 400 tisíc živnostníkov, ktorí sú na Slovensku.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý vzhľadom na to, že počet SZČO sa skutočne pohybuje na úrovni približne 400 tisíc. Celkový počet (.pdf, s. 11) živnostníkov bol k augustu 2013 podľa Štatistického úradu na úrovni 352 337 a v roku 2012 na úrovni 359 575. Ak by sme k SZČO ,resp. k živnos...

Peter Žiga

Hlas

Je tam stále brzda, a to ta, že obec môže povedať, na toto mi nesiahajte, toto nebudeme povoľovať na rúbanie, alebo nebude to spadať pod tento režim, môže istý celok, územie chrániť tým, že nebude to platiť, táto časť zákona nebude platiť.

V politike - 21.10.2013
Neoveriteľné

Poznámka pre senior analytika: netuším, fakt, či na základe tohto dať Pravda alebo Neoveriteľné .. k Žigovej novele je takmer nemožné sa pregoogliť (našiel som len material z NR SR) a nevenuje sa zmenám v tejto oblasti (to vlastne aj vyplýva z výroku). STarý zákon obsahuje len toto (celý som ho nečí...

Peter Žiga

Hlas

Pretože my sme cenu uzatvárali (so Španielskou vládou, pozn.) ešte niekedy koncom minulého roka v rámci tých rokovaní, takže ona ta cena medzitým veľmi klesla na trhu.

V politike - 21.10.2013
Pravda

Slovensko naozaj začalo rokovanie o predaji emisií španielskej vláde už minulý rok a cena emisií na trhoch rapídne klesala. V roku 2008 sa emisie predávali za 10 - 13 eur za tonu.V roku 2012 boli na úrovni sedem eur za tonu V roku 2013 je priemerná cena za tonu v rozmedzí 5&...

József Nagy

MOST-HÍD

Chcel by som pripomenúť, že keď som bol ministrom na životnom prostredí, tak my sme dali trestné oznámenie na špeciálnu prokuratúru, na konateľov alebo na osoby, ktoré konali za spoločnosť Interblue, kvôli 15-miliónovému dlhu. Vtedy špeciálna prokuratúra po 5 mesiacoch vyhodnotila naše trestné oznámenie ako bezdôvodné.

V politike - 21.10.2013
Zavádzajúce

Skutočne 21.Decembra 2010 podalo ministerstvo životného prostredia,ktorého ministrom bol vtedy menovaný József Nagy, trestné oznámenie na predstaviteľov americkej spoločnosti Interblue Group pre podozrenie z podvodu .20. mája 2011 sa v médiách objavili správy, že Úrad špeciálnej prokuratúry zamietol...

Ján Richter

SMER-SD

Napríklad za 2 týždne fungovania (špeciálnej kobry, pozn.) majú za sebou viacej ako 1500 kontrol. 80 nazvem to "čiernych duší" zistení načierno nezamestnaných, to za prvé dva týždne fungovania je veľmi dobrý výsledok.

V politike - 21.10.2013
Zavádzajúce

Je pravdou, že Korba fungujúca za dva týždne odhalila 80 nelegálne zamestnaných osôb. Počet kontrol bol približne 1 300 a nie viac ako 1 500, ako tvrdí Richter. Richter si vyšším číslom kontrol vylepšuje argument, výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.Portál medan.sk uvádza, že špeciálny tím Kobra z...

Ján Richter

SMER-SD

Všetky zmeny (pre živnostníkov, pozn.), ktoré sme urobili, sme urobili po dohode s relevantnými zástupcami živnostníkov.

V politike - 21.10.2013
Neoveriteľné

Zhodnotiť, či boli naozaj "všetky" zmeny, týkajúce sa živnostníkov, ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny urobilo, uskutočnené po dohode so živnostníkmi, je problematické. Viackrát sa v médiách objavili konštatovania a poukazy na vzájomné dohody (napr. SME alebo aktualne.sk), dokonca aj...

Ján Richter

SMER-SD

Za prvý polrok štatistika hovorí, že na trhu práce sa umiestnilo 135 tisíc ľudí. To znamená, našlo novú prácu.

V politike - 21.10.2013
Neoveriteľné

Štatistický úrad SR poskytuje len štvrťročné údaje o počte zamestnaných. V prvom štvrťroku 2012 došlo medziročne k nárastu o 28 000, v druhom o 15 000 pracujúcich. Tieto čísla však hovoria o celkovej miere zamestnanosti, nie o počte ľudí, ktorí nastúpili do zamestnania v dan...

success
error