DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Za prvý polrok štatistika hovorí, že na trhu práce sa umiestnilo 135 tisíc ľudí. To znamená, našlo novú prácu.

Nezamestnanost a ochrana prírody - 21.10.2013
Neoveriteľné

Štatistický úrad SR poskytuje len štvrťročné údaje o počte zamestnaných. V prvom štvrťroku 2012 došlo medziročne k nárastu o 28 000, v druhom o 15 000 pracujúcich. Tieto čísla však hovoria o celkovej miere zamestnanosti, nie o počte ľudí, ktorí nastúpili do zamestnania v danej dobe.

Ďalšími informáciami disponuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré poskytuje štatistiky o prítoku a odtoku uchádzačov o zamestnanie každý mesiac. V tomto prípade sa však jedná len o ľudí evidovaných na ÚPSVaR. V tejto štatistike navyše chýbajú dané údaje za mesiace apríl a máj v roku 2012 (z dôvodu prechodu na nový systém) a preto nie je možné daný výrok overiť. Uvedená tabuľka poskytuje informácie za mesiace január, február, marec a jún. 
MesiacJanuárFebruárMarecAprílMájJún
Odtok26 23923 23725 096  -  -  21 923
Prítok35 31326 16421 699  -    -  20 671
Zdroj: Mesačné štatistiky o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny


Dátum zverejnenia analýzy: 20.10.2013
success
error