DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Kollár a Bugár v RTVS
V nedelu 4. februára boli hostami relácie O 5 minút 12 podpredseda NR SR Béla Bugár (MOST-HÍD) a poslanec NR SR Boris Kollár (SME RODINA). Hlavnými témami diskusie boli mimo iné dohoda v koalícii o uvolnení dodatocných zdrojov na rekonštrukcie internátov a na podporu polnohospodárom, riešenie situácie okolo osemrocných gymnázií alebo aj nastavenie parametrov pripravovanej exekucnej amnestie. Ak chcete vediet ako presne používali fakty a štatistické údaje, precítajte si našu analýzu. 

Béla Bugár

MOST-HÍD
6 2 2 1

Boris Kollár

SME RODINA
7 3 3 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Béla Bugár
 • Boris Kollár
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Béla Bugár

MOST-HÍD

... 960 tisíc fyzických osôb má exekúcie a 59 tisíc právnických. Z tých 950 tisíc fyzických osôb máte 450 tisíc takých, ktorí majú viac ako len jednu exekúciu. Dokonca aj to je možné povedať, že takých, ktorí majú viac ako šesť exekúcií, je 134 tisíc. A takých, ktorí majú viac ako desať exekúcií, je 50 tisíc...

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Neoveriteľné

Podľa údajov dostupných na webe Slovenskej komory exekútorov z 12. októbra 2017 exekúcií v súčasnosti na Slovensku čelí 968 986 fyzických osôb, pričom jedna osoba bojuje aj s viacerými exekučnými konaniami naraz. Z toho viac ako polovica tohto počtu, presne 517 908 osôb, rieši jedno exekučné konanie...

Béla Bugár

MOST-HÍD

...je 3,7 milióna exekúcií, starých exekúcií na súdoch...

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Pravda

Podľa posledných dostupných štatistík Ministerstva spravodlivosti SR za rok 2016 (.pdf, s.2), bolo na Slovensko 3 387 603 nevybavených exekúcií. Ich počet sa pravdepodobne navýšil počas roku 2017 a v súčasnosti aj ministerka spravodlivosti uvádza, že počet exekučných konaní je 3,7 milióna. Výro...

Boris Kollár

SME RODINA

Mali sme pred rokom konferenciu spravodlivý štát, kde sme jasne pomenovali, s HDP, koľko sa na Slovensku vyčleňuje pre platy, je to do 40%, 39%. V Nemecku je to cez 50%, dokonca Chorváti dávajú 47%, z toho sme jasne vypočítali, že keby sa to spravodlivo prerozdelilo, tak by mohli platy reálne ísť až o 200 eur hore

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Pravda

Boris Kollár hovoril o Programovej konferencií STAROSTLIVÝ ŠTÁT, ktorá sa konala 20. mája 2017 a na základe vybraných ekonomických ukazovateľov prezentovala stav Slovenskej republiky. Uvedené údaje sú zhodné s údajmi Eurostatu z roku 2016. Po následnom prepočítaní navýšenia mesačnej mzdy v prípade z...

Boris Kollár

SME RODINA

...ste spomínali tu exekučnú amnestiu, viete, pred dvomi rokmi, keď sme prišli, ako strana nová, (...) priniesli sme tému exekučnú amnestiu.

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Pravda

Exekučná amnestia pojednáva o tom, že po zaplatení dlhu by mali byť občanovi odpustené úroky z omeškania i poplatky a správca pohľadávky by mal následne na to podať návrh na zastavenie exekúcie. V roku 2016 sa exekučná amnestia stala témou Borisa Kollára a jeho hnutia Sme rodina. Výrok hodnotíme ako...

Béla Bugár

MOST-HÍD

...v roku 2016 ten plat zamestnanca bol, minimálne ak počítame, 344 eur, v roku 2017, alebo teda porovnávame február, 397 eur, so všetkým, to znamená ročne o 630 eur dostane viac.

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Pravda

Čistý príjem zamestnanca s minimálnou mzdou sa pri neuplatnení odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie vyšplhal v roku 2016 na 344,31 eur. V roku 2017 dosiahla minimálna mzda bez uplatnenia odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie výšku 365,36 eur. Suma 397,35 eur predstavuje čistú mini...

Béla Bugár

MOST-HÍD

...príplatky za prácu v noci, sviatok a tak ďalej (...) tam už je pozmeňujúci návrh, že áno, aj na štátnu správu, a samozrejme aj na verejnú prácu, to bude mať vplyv, to znamená, že keď aj týmto, tak aj iným lebo to bude povinné.

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Pravda

10. novembra 2017 bol doručený do NR SR návrh (.rtf) zmeny zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. V dôvodovej správe (.rtf) sa uvádza, že novela je predložená kvôli úprave príplatkov za prácu v noci, sviatok a cez víkendy. Po prvom čítaní bola táto novela poslaná výborom na prerokov...

Boris Kollár

SME RODINA

Chcem povedať, že tento návrh zákona už je od roku 2008, čiže je tam 10-ročné prechodné nejaké obdobie, 2008 to bolo prijaté...

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Pravda

Novela tzv. školského zákona č. 245/2008 Z.z., ktorá určila 5 % kvótu na prijímacie konanie žiakov z daného populačného ročníka pre 8-ročné gymnázia, bola prijatá 22. mája 2008. Táto zmena však mala nadobudnúť platnosť až po trojročnom prechodnom období, presne do začiatku školského roku 2...

Boris Kollár

SME RODINA

Naša poslankyňa (...) docentka Pčolinská predložila už 28 februára 2017 do parlamentu novelu školského zákona, v ktorej žiada odklad účinnosti ustanovenia o kvótach pre osemročné gymnáziá. Návrh parlament neschválil.

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Pravda

Poslankyňa NR SR za stranu Sme rodina Adriana Pčolinská predložila 28. februára 2017 spolu s ďalšími poslancami návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Návrh obsahuje viacero bodov, jedným z nich je "predĺženie termínu postupného znižova...

Béla Bugár

MOST-HÍD

...na osemročných gymnáziách (...) štátny vzdelávací program je ten istý, ako na druhom stupni základných škôl, že dokonca aj učebné materiáli sú rovnaké (...).

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Pravda

Výrok sa dotýka štátneho vzdelávacieho programu pre žiakov druhého stupňa základnej školy a žiakov osemročných gymnázií. Štátny pedagogický ústav uvádza, že: "Druhý stupeň základnej školy tvoria 5. až 9. ročník. Záväzným dokumentom je Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovens...

Béla Bugár

MOST-HÍD

V Bratislave 23% študentov fakticky chodí na osemročné gymnáziá, v ostatných krajoch, existuje kraj, kde je to 7%, ale vo väčšine prípadov je to medzi 6-5%...

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Nepravda

Podľa našich prepočtov na základe štatistickej ročenky o školstve z roku 2017 sa prezentované čísla líšia od oficiálnych štatistík. Pri výpočte sme pracovali len s populačným ročníkom, ktorý je relevantný v debate o kvótach pre osemročné gymnázia. Ak zoberieme do úvahy celkový počet študentov v 5. r...

Béla Bugár

MOST-HÍD

My sme napríklad prijali zákon, podľa ktorého (...) vyše sto tisíc eur nemusíte robiť čisto v škole alebo zdravotné zariadenie, verejné obstarávanie, čo sa týka potravín...

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Nepravda

Zákon o verejnom obstarávaní síce zakotvuje finančné limity pre zákazky na nákup potravín pre školské zariadenia, no nie pre zdravotnícke zariadenia. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. Béla Bugár hovorí o zákone, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a...

Béla Bugár

MOST-HÍD

...na Agrokomplexe táto otázka minulý rok bola otvorená. Dokonca tam už sme hovorili o zelenej nafte.

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Pravda

18. augusta 2017 sa konal 44. ročník výstavy Agrokomplex v Nitre. Ministerka Matečná tam predstavila Národný potravinový katalóg. SNS dala do pozornosti aj iné plánované projekty medzi ktorými figurovala aj "zelená nafta". SNS sa pritom v stanovisku vyjadrilo, že "Bez dotácii štátu nie je možné súťa...

Boris Kollár

SME RODINA

...u nás ovocinári, zeleninári, majú podiel iba 10% na celkovej spotrebe obyvateľov.

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Nepravda

Podiel zeleniny vypestovanej na Slovensku, ktorá bola určená pre domáci trh, sa v posledných rokoch pohyboval od 49,30 % do výšky takmer 53 %, čo je podstatne viac, ako spomínaných 10 %. Podiel ovocia vypestovaného na Slovensku, ktoré bolo určené pre domáci trh, bol v roku 2016 pod 4 % kvôli ničivém...

Boris Kollár

SME RODINA

S Čechmi vieme povedať, tam dávajú okolo 80 miliónov, na túto zelenú naftu. Oni to majú už zavedené.

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Nepravda

Vláda Českej republike v roku 2014  zákonom podporila poľnohospodárov pracujúcich so živočíšnou výrobou, tzv. zelenou naftou. Ide o formu daňovej výnimky, na ktorú majú títo poľnohospodári nárok, nie o štátne dotácie. Podľa odhadov na rok 2017 predstavovala táto dotácia pre český rozpočet výdavok vo...

Boris Kollár

SME RODINA

...môžem ísť ďalej do DPH-čky. Má sa tu (...) vyzbierať 7,5 miliardy. 2,5 miliardy sa nevyberie...

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Pravda

Rozdiel medzi predpokladanými príjmami z DPH a sumou, ktorá bola v skutočnosti vybraná, sa nazýva daňová medzera. Podľa prognózy daňových a odvodových príjmov na roky 2016-2020, ktorú vypracoval Inštitút finančnej politiky (IFP), úspešnosť výberu DPH rastie (.pdf, s. 3). Keďže sa medzera DPH zverejň...

Boris Kollár

SME RODINA

Dostali sme od Európskej únie 600 miliónov na eurofondy, na vedu, výskum. Ono sa hovorí, že každé 1 eur, ktoré sa zmysluplne investuje, tak má priniesť do nejakých 16 eur zisku, na každé 1 eur by nám malo priniesť, ako krajine.

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Neoveriteľné

V roku 2017 boli zverejnené štyri výzvy na eurofondy v programe Výskum a inovácie v celkovej hodnote 600 miliónov eur. Tieto výzvy boli ale pozastavené Európskou komisiou v lete 2017 kvôli znepokojeniu s tým, ako boli tieto financie rozdelené. Podobný výrok už portál Demagog.SK overoval v októb...

Boris Kollár

SME RODINA

...v roku 2017 toto ministerstvo (školstva, pozn.) takisto žiadalo 20 miliónov eur a nedostalo (...) potom neodsúhlasí (oremiér, pozn,) ani jeden, ani z týchto prvých dvadsať miliónov eur, ani z druhých, viete koľko dostali? 2,5 milióna...

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Pravda

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR investovali za roky 2015 až 2017 do rekonštrukcie internátov verejných vysokých škôl zhruba 2,5 milióna eur, išlo pritom o kapitálové dotácie. Podľa komentárov k návrhu rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR na roky 2017-2019 a 2018-2020 rezort žiadal zvýšenie p...

Boris Kollár

SME RODINA

...20% študentov nedostane ubytovanie. Ide na vysokú školu a nedostane ubytovanie.

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Nepravda

Podľa dostupných štatistík (.xls) ohľadom vysokoškolských internátoch k 31. decembru 2017 bolo evidovaných 40 762 ubytovaných študentov, ďalších 632 bolo ubytovaných provizórne v izbách v objekte internátu, 9 študentov mimo izieb v objekte internátu a 2 162 mimo internátu na základe zmluvy. Celkový ...

Boris Kollár

SME RODINA

Premiér sľúbil, v roku 2015 študentom, lebo sú katastrofálne stavy internátov, že im dá 50 miliónov.

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Pravda

Výrok sa dotýka rekonštrukcie internátov ako súčasť tretieho sociálneho balíka strany SMER-SD. Tretí vládny sociálny balík bol predstavený v decembri 2015 a jednou z jeho priorít bolo aj nasledovné: "Ďalším opatrením je príspevok na bývanie študentov a rekonštrukcia internátov. Na toto opatrenie má ...

Béla Bugár

MOST-HÍD

...od jesene boli rokovania na európskej úrovni, ohľadne programu JPC, to znamená ohľadne programu, kde možné na Slovensku, podľa tých našich prepočtov, možno že až dve miliardy eur minúť na zateplenie budov všetkých, to znamená i internátov...

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Pravda

Béla Bugár hovorí o usmernení Európskej komisie o tom, ako evidovať zmluvy o energetickej efektívnosti v národných účtoch, vydanej 19. septembra 2017. Podľa usmernenia už zatepľovanie verejných budov nebude zaťažovať verejné financie a vďaka účasti súkromného sektora na investíciách do energetickej ...

Boris Kollár

SME RODINA

...táto vláda, že vydotuje nejakú, nechcem povedať konkrétne ktorú fabriku, 630 miliónmi, priamou a nepriamou pomocou a potom tam bude prijímať ľudí zo zahraničia, akýmkoľvek spôsobom, aj keď im bude dávať podobné platy ako u nás...

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Neoveriteľné

Boris Kollár

SME RODINA

..zrušiť špeciálny odvod (odvodová odpočítateľná položka) do zdravotnej zo strany zamestnancov (...) 16,50 to bolo predtým a teraz 48.

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Zavádzajúce

Odvodovú odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie zaviedla druhá vláda Roberta Fica 1. januára 2015. Jej zámerom bolo znížiť odvodové zaťaženie slabo zarábajúcich zamestnancov. Odvodová odpočítateľná položka nie je fixne stanovenou sumou, závisí od výšky mzdy zamestnanca, preto ju nemo...

Boris Kollár

SME RODINA

...teraz by sme zlikvidovali 4 z 5 a hlavne cirkevných gymnázií. A tieto majú naozaj veľmi dobré výsledky...

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Neoveriteľné

Béla Bugár

MOST-HÍD

...kým v roku 2009 osemročné gymnáziá mali o 20 % lepšiu, vyššiu úroveň, v roku 2012 už len 5 % a v roku 2015 už 0,9 %, to znamená, z toho všetkého vyplýva, že to, čo sme si povedali kedysi, že tí nadanejší tam môžu ísť, vyzerá to tak, vzhľadom k tomu, že na hlavu žiaka dávame, samozrejme, tu dotáciu...

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Zavádzajúce

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) po každom testovaní PISA vydáva publikáciu s názvom "Národné správy so štatistikami merania". Podpredseda NR SR uviedol štatistické výsledky porovnania matematickej gramotnosti na rôznych typoch škôl z vyššie spomenutej publikácie, ktorá ...

Boris Kollár

SME RODINA

...drobní farmári, ktorí pestujú, do 80 hektárov, tak tí ani nebudú žiadať túto naftu, len z toho dôvodu, že tá administratíva je tak komplikovaná, že by vlastne oni získali, je to približne prerátané okolo 80 hektárov, že by mali mať tu vratkú okolo 2 tisíc eur. Ale to je taká komplikácia, byrokracia, že do 80 hektárov, sú skúsenosti z Českej republiky, že to vôbec nežiadajú

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Zavádzajúce

Kollárov výrok sa týka daňovo zvýhodnenej tzv. zelenej nafty pre poľnohospodárov. Robert Fico chce v roku 2018 na takúto podporu vyhradiť 30 miliónov eur. Projekt zelenej nafty funguje v Česku od júna 2017. Vratky spotrebnej dane za naftu si v Česku môžu uplatniť poľnohospodári v rastlinnej a živočí...

Boris Kollár

SME RODINA

V Čechách 150 miliónov (dostanú poľnohospodári, pozn.), v Maďarsku cez 200 miliónov, v Rakúsku 400 miliónov a my, jeden milión.

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Zavádzajúce

Podľa poslednej dostupnej štatistiky Poľnohospodárskych komôr jednotlivých krajín za rok 2016 výška štátnej podpory pôdohospodárstva bola v Českej republike (v prepočte) 150,66 milióna eur, v Maďarsku 230,48 milióna eur a v Rakúsku 319,24 milióna eur. V roku 2016 na Slovenku štát...

Béla Bugár

MOST-HÍD

Teraz sme našli ďalších 30 miliónov eur (pre poľnohospodárov, pozn,). Z tých 30 miliónov, to je dôležité vedieť, že to nebude celoplošne, budú niektorí kričať lebo dostanú len tí, ktorí fakticky vytvárajú pracovné miesta...

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Zavádzajúce

30 miliónov eur predstavuje sumu, ktorú Robert Fico spolu s koaličnými partnermi (Béla Bugár, Andrej Danko) prisľúbil slovenským poľnohospodárom vo forme tzv. zelenej nafty. Projekt zelenej nafty je jednou z priorít Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na rok 2018. Poľnohospodárom umož...

Béla Bugár

MOST-HÍD

...je to náhodou verejné obstarávanie nejaké vyššie, že musíte dokonca to vypísať ako nejaký medzinárodný projekt, tak to je minimálne osem mesiacov...

O 5 minút 12 - 05.02.2018
Neoveriteľné
success
error