DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

...kým v roku 2009 osemročné gymnáziá mali o 20 % lepšiu, vyššiu úroveň, v roku 2012 už len 5 % a v roku 2015 už 0,9 %, to znamená, z toho všetkého vyplýva, že to, čo sme si povedali kedysi, že tí nadanejší tam môžu ísť, vyzerá to tak, vzhľadom k tomu, že na hlavu žiaka dávame, samozrejme, tu dotáciu...

Kollár a Bugár v RTVS - 05.02.2018
Zavádzajúce

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) po každom testovaní PISA vydáva publikáciu s názvom "Národné správy so štatistikami merania". Podpredseda NR SR uviedol štatistické výsledky porovnania matematickej gramotnosti na rôznych typoch škôl z vyššie spomenutej publikácie, ktorá vznikla na základe testovania z roku 2015. Ako to uvádza aj publikácia "V cykle v roku 2012 bol medzi 8-ročnými a 4-ročnými gymnáziami rozdiel v percentuálnom zastúpení na top úrovni viac ako 5 p. b. a v roku 2009 dokonca viac ako 20 p. b. žiakov v prospech 8-ročných gymnázií. V cykle v roku 2015 je však rozdiel medzi nimi už zanedbateľný a predstavuje 0,9 p. b.”(.pdf, s. 37). Rozdiely medzi štvorročnými a osemročnými gymnáziami nemožno zovšeobecniť len na základe výsledkov testovania matematickej gramotnosti, preto výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

V prípade, ak sa pozrieme aj na čitateľskú a prírodovednú gramotnosť tak priemerne majú osemročné gymnázia len o 1,7 percentuálneho bodu vyššie zastúpenie študentov top skupine, na úrovni 5 - 6. V cykle v roku 2012 (.pdf) išlo o 1,2 percentuálneho bodu a v roku 2009 bol priemerný rozdiel na úrovni 13,8 percentuálneho bodu (.pdf). Výrok pripomína jeden zo záverov v rámci prezentácie výsledkov matematickej gramotnosti (.pdf, s. 37): „V predchádzajúcich cykloch 8-ročné gymnáziá výrazne dominovali nad 4-ročnými v podiele žiakov na najvyšších úrovniach. V cykle v roku 2012 bol medzi 8-ročnými a 4-ročnými gymnáziami rozdiel v percentuálnom zastúpení na top úrovni viac ako 5 p. b. a v roku 2009 dokonca viac ako 20 p. b. žiakov v prospech 8-ročných gymnázií. V cykle v roku 2015 je však rozdiel medzi nimi už zanedbateľný a predstavuje 0,9 p. b.”

Druhá časť výroku spomína dotáciu na hlavu, ktoré dostávajú osemročné gymnázia. Každá škola dostáva od štátu normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok, tzv. normatív. Výšku tohto príspevku určuje zákon 597/2003 Z. z., výška závisí od počtu žiakov, od typu školy a nákladov na chod školy. Teda školy dostávajú dotáciu aj na hlavu žiaka. Normatívy na rok 2018 určujú tú istú úroveň normatívu pre prvé štyri ročníky osemročného gymnázia ako pre základné školy a rovnakú podporu pre štvorročné gymnázia ako aj posledné štyri ročníky osemročného gymnázia. 

Dátum zverejnenia analýzy: 04.02.2018
success
error