DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

...drobní farmári, ktorí pestujú, do 80 hektárov, tak tí ani nebudú žiadať túto naftu, len z toho dôvodu, že tá administratíva je tak komplikovaná, že by vlastne oni získali, je to približne prerátané okolo 80 hektárov, že by mali mať tu vratkú okolo 2 tisíc eur. Ale to je taká komplikácia, byrokracia, že do 80 hektárov, sú skúsenosti z Českej republiky, že to vôbec nežiadajú

Kollár a Bugár v RTVS - 05.02.2018
Zavádzajúce

Kollárov výrok sa týka daňovo zvýhodnenej tzv. zelenej nafty pre poľnohospodárov. Robert Fico chce v roku 2018 na takúto podporu vyhradiť 30 miliónov eur. Projekt zelenej nafty funguje v Česku od júna 2017. Vratky spotrebnej dane za naftu si v Česku môžu uplatniť poľnohospodári v rastlinnej a živočíšnej výrobe, rybári a lesníci. Výška vratky sa z veľkosti plochy nedá jednoznačne určiť, keďže vratka sa počíta podľa množstva spotrebovanej nafty využitej na poľnohospodárske účely. Podľa odborníkov sa zelená nafta oplatí pri rozlohe 8-10 hektárov obhospodárovanej plochy.
Zelená nafta sa stretla s úspechom, avšak viacerí žiadatelia sa sťažujú na komplikovanú administratívu. Podľa člena snemovného poľnohospodárskeho výboru Petra Bendla zelená nafta "pomáhá spíše velkým farmám, velkým subjektům a tím pádem ohrožují životaschopnost a konkurenceschopnost těch malých firem". Predseda Českej komory odborných lesných hospodárov Jiří Pohan tvrdí, že "osobní náklady (poľnohospodárov) budou vyšší než ten efekt úspory peněz". Napriek kritike sa nedá povedať, že by o zelenú naftu nebol záujem. Úľavy na dani za naftu vyšli Česko v roku 2017 na približne 1,3 miliardy českých korún (približne 51,5 mil. eur). Výrok hodnotíme ako zavádzanie.

Výška vratky za naftu sa líši aj podľa odvetia, v ktorom poľnohospodár pracuje. Poľnohospodári pracujúci v rastlinnej výrobe, lesníci a rybári majú v súčasnosti nárok na vratku vo výške 4, 38 korún za liter. Naopak, poľnohospodári v živočíšnej výrobe môžu na vratkách dostať 7-9,50 korún za liter, v závislosti od intenzity živočíšnej výroby (.pdf). Od januára 2019 by sa vratky dane mali zjednotiť pre všetky sektory poľnohospodárstva na 4,38 korún za liter.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.02.2018
success
error