DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavel Ondek

14 5 5 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Pavel Ondek

...existujú medzinárodné dohovory, ktoré naša legislatíva prevzala do, do určitých tých našich zákonov a tam je jasné povedané aj v Ústave, že každý občan má právo na štrajk (...) Ústava hovorí aj o zákone, teda odvoláva sa na zákon o kolektívnom vyjednávaní, ktorý jasne určuje, kto má kolektívne vyjednávať a kto štrajk vyhlasuje.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 24.01.2016
Pravda

Je pravdou, že existujú medzinárodné dohovory, o akých Ondek hovorí. Patrí sem napríklad Medzinárodný dohovor o ekonomických, kultúrnych a sociálnych právach. Je taktiež pravdou, že Ústava hovorí o tom, že každý občan má právo na štrajk. Pri posúdení výroku nehodnotíme, či sa ústava v čl. 37 ods. 4 ...

Pavel Ondek

... my ako odborový zväz školstva máme právnu subjektivitu a na základe zákona máme právo aj vyhlásiť štrajk.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 24.01.2016
Pravda

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku je nezávislá samostatná právnická osoba. OZ PŠaV (.pdf) združuje odborové organizácie. Ide o odborovo-profesijný zväz odborových organizácií - základnú organizáciu (s.1). Základná organizácia vznikne a nadobudne právnu subjektivitu zaevidovaním...

Pavel Ondek

...hovoriť o kolektívnej zmluve pre rok 2016, kde vyšla vláda s návrhom 1,3 %, čo sme odmietli. Nakoniec došlo ku kompromisu, pretože 4 % boli dohodnuté pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy, ktorých je takmer 360 000, vrátane škôl.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 24.01.2016
Pravda

Počas kolektívnych vyjednávaní medzi vládou SR a predstaviteľmi odborov vláda skutočne predniesla návrh na zvýšenie platov zamestnancov štátnej a verejnej správy o 1,3%, na čo kontrovali odbory so zvýšením platových taríf pre rok 2016 o 7%. V konečnom dôsledku však na základe vzájomnej dohody došlo ...

Pavel Ondek

A u nás za roky 2013, 2014, 2015 a 2016 bolo navýšenie teda 5 % za tie tri roky a štvrtý rok 4 %, ale iba pre pedagogických a odborných zamestnancov.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 24.01.2016
Pravda

V rozmedzí rokov 2013 - 2015 každoročne rástli platy pedagogických zamestnancov o 5% a pre rok 2016 je podľa rozpočtu naplánované navýšenie o 4%. Výrok hodnotíme ako pravdivý.V roku 2013 nastalo zvýšenie platov pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve o 5 %. Nárast miezd o 5 % vláda schváli...

Pavel Ondek

...máme skúsenosti ..že pokiaľ sme organizovali štrajk v septembri 2012, tak bolo zapojených okolo 100 000 ľudí, vrátane učiteľov a následne v novembri začali sme 86 000 a skončili sme 12 %, čiže to je zhruba ten počet, ktorý je teraz.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 24.01.2016
Pravda

Podľa odhadov sa do štrajku v septembri 2012 zapojilo 100 tisíc ľudí, v novembri 86 tisíc ľudí a teraz vyše 11 500 učiteľov z viac ako 775 škôl, čo predstavuje 12,92 % z celkového počtu 89 tisíc učiteľov. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Podľa odhadov sa do štrajku v septembri 2012 zapojilo 100 000 ľud...

Pavel Ondek

V školstve je okolo 150 000 zamestnancov. Z toho je 50 000 nepedagogických zamestnancov. Asi na 35 000 nemá ministerstvo školstva takmer vplyv, lebo idú cez originálne kompetencie.

Peniaze na školstvo - 07.05.2013
Zavádzajúce

Pavel Ondek na jednej strane správne uvádza celkový počet zamestnancov v školstve (regionálne školstvo a VŠ), na druhej strane, nesprávne uvádza počet nepedagogických zamestnancov a taktiež počet zamestnancov, na ktorých vzhľadom na originálne kompetencie nemá ministers...

Pavel Ondek

Materská škola je považovaná za školské zariadenie. Tá je platená z podielových daní obce, čiže je tam samospráva alebo teda mestská samospráva, ktorá o týchto veciach rozhoduje.

Peniaze na školstvo - 07.05.2013
Zavádzajúce

Pavel Ondek síce správne uvádza, že materské školy sú financované z podielových daní obce, resp. samosprávy a v minulosti boli vedené ako školské zariadenia. Od roku 2008 sú však materské školy zaradené do sústavy škôl čo je pre ich fungovanie rozhodujúce. Výrok ako celok preto hodnotíme ako zavádza...

Pavel Ondek

Počet nepedagogických zamestnancov v školstve 50 000, ale v iných rezortoch podobné povolania, myslím teraz zdravotníci, úradníci a ďalší, je ich okolo 200 000.

Peniaze na školstvo - 07.05.2013
Nepravda

Podobný výrok už Demagog.sk v diskusií Štrajk učiteľov a situácia v školstve overoval.  Podľa štatistiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa počet ľudí zamestnaných v školstve v prvých troch štvrťrokoch 2012 pohyboval na úrovni 126 643, z čoho 86 272 ...

Pavel Ondek

Hrozilo podľa analýzy, ktorú sme mali okamžité zatvorenie asi 240 stredných škôl a okamžité prepustenie viac ako 1000 zamestnancov.

Peniaze na školstvo - 07.05.2013
Neoveriteľné

Demagog.sk nezistil analýzu, o ktorej hovorí Pavel Ondek. Uvedená analýza sa nenachádza ani na stránke Odborového zväzu pracovníkov školstva. Pravdepodobne ide o interný dokument. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný....

Pavel Ondek

Za túto dobu 20 rokov pán minister ste 15 ministrom školstva.

Peniaze na školstvo - 07.05.2013
Pravda

Dušan Čaplovič je skutočne v poradí pätnástym ministrom školstva za obdobie dvadsiatich rokov.Ministrami školstva boli od roku 1989 postupne Ladislav KOVÁČ, Ján PIŠÚT, Dušan SLOBODNÍK, Matúš KUČERA, Roman KOVÁČ, Jaroslav PAŠKA, Ľubomír HARACH, Eva SLAVKOSKA, Milan FTÁČNIK, Peter PONICKÝ, László SZIG...

success
error