DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavel Ondek

... my ako odborový zväz školstva máme právnu subjektivitu a na základe zákona máme právo aj vyhlásiť štrajk.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Pravda

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku je nezávislá samostatná právnická osoba. OZ PŠaV (.pdf) združuje odborové organizácie. Ide o odborovo-profesijný zväz odborových organizácií - základnú organizáciu (s.1). Základná organizácia vznikne a nadobudne právnu subjektivitu zaevidovaním na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (s.3). Prislúcha jej právo vyhlásiť štrajk (s.5). Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Právo vyhlásiť štrajk prislúcha príslušnému odborovému orgánu. So štrajkom musí súhlasiť nadpolovičná väčšina zamestnancov zamestnávateľa zúčastnených na hlasovaní o štrajku, ktorých sa má táto kolektívna zmluva týkať. Na hlasovaní sa však musí zúčastiť aspoň nadpolovičná väčšina zamestnancov počítaná zo všetkých zamestnancov (§16 – §26 zákona o kolektívnom vyjednávaní). (MPSVR SR)

Dátum zverejnenia analýzy: 24.01.2016
success
error