DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavel Ondek

...máme skúsenosti ..že pokiaľ sme organizovali štrajk v septembri 2012, tak bolo zapojených okolo 100 000 ľudí, vrátane učiteľov a následne v novembri začali sme 86 000 a skončili sme 12 %, čiže to je zhruba ten počet, ktorý je teraz.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Pravda

Podľa odhadov sa do štrajku v septembri 2012 zapojilo 100 tisíc ľudí, v novembri 86 tisíc ľudí a teraz vyše 11 500 učiteľov z viac ako 775 škôl, čo predstavuje 12,92 % z celkového počtu 89 tisíc učiteľov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Podľa odhadov sa do štrajku v septembri 2012 zapojilo 100 000 ľudí a žiadali zvýšenie platov učiteľov a nepedagogických zamestnancov minimálne o 10 %. „Tiež žiadame upraviť systém odmeňovania zamestnancov v školstve tak, aby platy pedagogických a odborných zamestnancov boli na úrovni 1,2 až 2,0-násobku priemerného platu v národnom hospodárstve,“ doplnil Ondek.

V novembri 2012 pokračovali učitelia v štrajku a zapojilo sa až 86 000 ľudí - vyše 73 percent na základných, viac ako 63 percent na stredných a asi päť percent na vysokých školách. Po troch dňoch štrajk prerušili, keď účasť zapojených škôl klesla na 50 %. Požiadavky učiteľov boli:

„Školskí odborári trvajú na desaťpercentnom zvýšení tarifných miezd pre všetkých pracovníkov regionálneho a vysokého školstva. Očakávajú postupné kroky, aby do konca volebného obdobia podiel HDP na školstvo dosiahol šesť percent. Platy učiteľov v regionálnom školstve by mali postupne dosiahnuť úroveň 1,2 až 1,6-násobku priemerného platu v národnom hospodárstve a u vysokoškolských 1,7 až trojnásobku. Ďalej chcú, aby sa platová tabuľka pre nepedagogických zamestnancov začínala minimálnou mzdou."


Výsledok rokovaní bol dlho tajomstvom, ale vláda učiteľom nakoniec zvýšila platy len o 5 %, narozdiel od 10 %, ktoré požadovali.

Aktuálne je na stránke Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) zaregistrovaných vyše 11 500 učiteľov z viac ako 775 škôl, čo predstavuje z celkového počtu 89 000 učiteľov 12,92 % a  11,52 % z celkového počtu 6724 škôl. Zástupcovia ISU tiež informovali, že zatvorených bolo 301 škôl. Čísla Ministerstva školstva sa značne líšia, pre štrajk sa malo odhlásiť zo zdravotnej poisťovne len 6 969 zamestnancov a zatvorených malo byť 179 škôl, čo predstavuje 2,66 % zo všetkých škôl. Najviac škôl malo byť zatvorených v Bratislavskom kraji, až 6,97 % a najmenej v Prešovskom, iba 0,32 %. Učitelia žiadajú zvýšenie platov, navýšenie rozpočtu na didaktické pomôcky a úpravu kreditového systému.

„Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby neodkladne:

   1 . legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. januára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017;
   2. navýšila rozpočty MŠVVaŠ a MV na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami a zabezpečila tak rodičom a ich deťom rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu;
   3. prijala novelu zákona č. 317/2009, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a najlepšej praxe v zahraničí."

Dátum zverejnenia analýzy: 24.01.2016
success
error