DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavel Ondek

A u nás za roky 2013, 2014, 2015 a 2016 bolo navýšenie teda 5 % za tie tri roky a štvrtý rok 4 %, ale iba pre pedagogických a odborných zamestnancov.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Pravda

V rozmedzí rokov 2013 - 2015 každoročne rástli platy pedagogických zamestnancov o 5% a pre rok 2016 je podľa rozpočtu naplánované navýšenie o 4%. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V roku 2013 nastalo zvýšenie platov pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve o 5 %. Nárast miezd o 5 % vláda schválila aj pre nepedagogických zamestnancov.

V roku 2014 nastalo ďalšie zvyšovanie platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Pedagógom na vysokých a stredných školách sa platy zvýšili o 5% (priemerne o 42 eur) a nepedagogickým zamestnancom sa platy zvýšili o 2 % (o 16 eur).

V roku 2015 sa zvýšili platy pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 5%. Tento nárast umožnilo zvýšenie rozpočtu na tento účel o 50 miliónov eur.

O zvyšovaní platov v roku 2016 informuje napríklad stránka Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku nasledovne: 
"Po veľmi náročných rokovaniach sa v otázke platov sociálni partneri nakoniec dohodli, že v roku 2016 dôjde k zvýšeniu tarifných platov všetkých zamestnancov školstva (pedagogických, nepedagogických aj odborných) na všetkých typoch škôl a školských zariadení, bez ohľadu na zriaďovateľa, vrátane vysokoškolských zamestnancov, o 4%."

Dátum zverejnenia analýzy: 24.01.2016
success
error