DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

PhDr. Milan Laurinc PhD.

6 0 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Milan Laurinc

(...) minister zdravotníctva ako krízový manažér, ako prvú skupinu zdravotníckych pracovníkov prijal práve sestry a pôrodné asistentky.

Poliacik vs Vašecka vs. Gál vs. Hrnko + zástupcovia záujmových organizácií - 03.04.2016
Pravda

Nový minister zdravotníctva Tomáš Drucker bol menovaný ministrom 23. marca 2016, týždeň na to sa stretol s predstaviteľmi Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Skutočne boli zo skupín zdravotných pracovníkov prijaté ako prvé. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Ako informovala S...

Milan Laurinc

My nespĺňame ani priemer OECD, máme len 5,6 sestry na tisíc obyvateľov (...)

Poliacik vs Vašecka vs. Gál vs. Hrnko + zástupcovia záujmových organizácií - 03.04.2016
Pravda

Laurincov výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože sa Slovensko nachádza pod priemerom OECD, no pracuje tu 5,8 zdravotných sestier na 1000 obyvateľov, čo je blízke uvedenému údaju.Publikácia OECD Health at Glance 2015 (str. 91) uvádza, že v roku 2013 bolo na Slovensku 5,8 zdravotných sestier na 1000 ob...

Milan Laurinc

Slovenská komora sestier registruje 40 tisíc sestier, z toho podľa Národného centra zdravotníckych informácií, je v reáli v teréne okolo 30 000 sestier.

Poliacik vs Vašecka vs. Gál vs. Hrnko + zástupcovia záujmových organizácií - 03.04.2016
Pravda

Demagog.SK sa tejto téme venoval už v januári 2016. Podľa najnovších údajov z Národného centra zdravotníckych informácii z roku 2014 na Slovensku pôsobilo 31 166 zdravotných sestier. Presné aktuálne číslo registrovaných sestier sa nám nepodarilo dohľadať, podľa štúdie Asociácie zdravotných sestier a...

Milan Laurinc

(...) jedna sestra na 30 pacientov (na Slovensku, pozn.), pričom v západných krajinách jedna sestra na 7 až 10 pacientov (...)

Poliacik vs Vašecka vs. Gál vs. Hrnko + zástupcovia záujmových organizácií - 03.04.2016
Neoveriteľné

Žiadny nájdený relevantný zdroj neukazuje pomer počtu zdravotných sestier na pacienta. Na základe tohto hodnotíme výrok ako neoveriteľný.Jedinou podobnou štatistikou je ukazovateľ počtu zdravotných sestier na 1000 obyvateľov (OECD - Health at Glance, s.91), kde je Slovensko hlboko pod priemerom...

Milan Laurinc

(...) aby koncepčné riadenie zdravotníctva, to znamená aj ošetrovateľské starostlivosti, boli riadené na ministerstve odborom ošetrovateľskej starostlivosti, čo vychádza ešte z roku 2011 z petície, ktorú podpisovalo štvrť milióna občanov Slovenskej republiky.

Poliacik vs Vašecka vs. Gál vs. Hrnko + zástupcovia záujmových organizácií - 03.04.2016
Pravda

Na základe dostupných informácií hodnotíme výrok ako pravdivý. Petícia, ktorú podpísalo v roku 2011 takmer 250-tisíc ľudí, mala za úlohu okrem iného vytvoriť samostatného odboru ošetrovateľstva na ministerstve. Okrem toho riešila petícia aj nastavenie hodinovej minimálnej mzdy a skoršieho odcho...

Milan Laurinc

(...) Asociácia nemocníc Slovenska upozornila na to, že v systéme chýba 95 miliónov eur (...) boli deklarované 50 miliónov na zlepšenie mzdových ohodnotení sestier, pôrodných asistentiek a ostatných zdravotníckych pracovníkov,

Poliacik vs Vašecka vs. Gál vs. Hrnko + zástupcovia záujmových organizácií - 03.04.2016
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý. Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petka, vyhlásil 4. marca 2016, že na platy chýba nemocniciam 95 mil. eur. Pravdivá je aj druhá časť výroku, keďže pozmeňujúcim návrhom (tlač 1700) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý zabezpečil gar...

Milan Laurinc

(...) keďže máme tu nového manažéra, krízového manažéra, ktorý sám povedal, že sa zameria aj na zlepšenie podmienok zdravotníckych pracovníkov (...)

Poliacik vs Vašecka vs. Gál vs. Hrnko + zástupcovia záujmových organizácií - 03.04.2016
Pravda

31. marca 2016 sa na pôde ministerstva zdravotníctva uskutočnilo prvé stretnutie novozvoleného ministra zdravotníctva Tomáša Druckera s predstaviteľmi Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Počas týchto  rozhovorov minister potvrdil svoju spoluúčasť venovať sa, okrem iného i zlepšen...

success
error