DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Laurinc

My nespĺňame ani priemer OECD, máme len 5,6 sestry na tisíc obyvateľov (...)

Poliacik vs Vašecka vs. Gál vs. Hrnko + zástupcovia záujmových organizácií - 04.04.2016
Pravda

Laurincov výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože sa Slovensko nachádza pod priemerom OECD, no pracuje tu 5,8 zdravotných sestier na 1000 obyvateľov, čo je blízke uvedenému údaju.

Publikácia OECD Health at Glance 2015 (str. 91) uvádza, že v roku 2013 bolo na Slovensku 5,8 zdravotných sestier na 1000 obyvateľov, čo je hlboko pod priemerom OECD 9,1 zdravotnej sestry na 1000 obyvateľov. Takisto Slovensko zaznamenalo pokles pomeru zdravotných sestier k počtu obyvateľov v porovnaní s rokom 2000, nakoľko v tomto roku dosahoval daný ukazovateľ úroveň 7,8. Healt at Glance 2014 (.pdf, s. 66) uvádza pre rok 2012 totožný údaj 5,8 sestry na 1000 obyvateľov.


Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2016
success
error