DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Volby 2017 TNSK v RTVS

Renáta Kaščáková

SaS
3 0 0 0

Jaroslav Baška

SMER-SD
7 0 1 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
Politik
 • Renáta Kaščáková
 • Jaroslav Baška
 • Štefan Škultéty
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Renáta Kaščáková

SaS

(Počas Baškovho pôsobenia, poz.) o 40 kilometrov viac ciest v nevyhovujúcom a zlom stave oproti roku 2014...

Iné - 18.10.2017
Pravda

Stav ciest na Slovensku hodnotí pravidelne Slovenská správa ciest (SSC). Za stav ciest druhej a tretej triedy sú zodpovedné jednotlivé samosprávne kraje. V roku 2014 (.pdf, s. 35) bolo v Trenčianskom samosprávnom kraji v nevyhovujúcom stave 54,09 km ciest druhej a 167,36 km ciest tretej triedy,...

Jaroslav Baška

SMER-SD

Získali sme 17, 5 milióna eur na eurofondoch na 4 úseky ciest 2. triedy, je to v obstarávaní...

Iné - 18.10.2017
Pravda

Už v roku 2016 vyčlenilo Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR 144,9 milióna eur z balíka eurofondov na rekonštrukcie vedľajších ciest, pričom Trenčianskemu kraju bolo určených 17,5 milióna eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Zastupiteľstvo TSK v januári 2017 schválilo rekonštrukciu ...

Jaroslav Baška

SMER-SD

Kraj každoročne zvyšuje investície do opravy ciest 2. a 3. triedy (...) najviac historicky je to v TSK tento rok - 5 miliónov...

Iné - 18.10.2017
Neoveriteľné

Trenčiansky samosprávny kraj počas pôsobenia predsedu Jaroslava Bašky každým rokom zvyšoval investície do opravy ciest 2. a 3. triedy. Suma sa tento rok pohybuje na úrovni 5 miliónov eur. TSK ponúka informácie o investíciach na takéto účely od roku 2007. Vyčlenených 5 miliónov v roku 2017 je skutoč...

Štefan Škultéty

Daň z motorových vozidiel (...) Baška ako poslanec NR SR hlasoval za odobratie tejto kompetencie krajom...a tá daň by bola zhruba 14 miliónov eur

Iné - 18.10.2017
Pravda

Za zákon upravujúci spôsob vyberania daní z motorových vozidiel, vďaka ktorému prišli kraje o právomoc vyberať tieto dane, hlasoval aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. V rozpočtoch Trenčianskeho samosprávneho kraja sa počitalo so sumou približne 14 miliónov eur z tejto dane...

Renáta Kaščáková

SaS

Kapitálové výdavky na správu a údržbu ciest TSK sú vždy v rozpočte plánované vyššie ako je potom reálne plnenie (pre roky 2009-2016, pozn.)...

Iné - 18.10.2017
Pravda

Kapitálové výdavky, ktoré sú určené na správu a údržbu ciest TSK sú naozaj v rozpočte plánované vyššie, ako je ich reálne plnenie. Porovnávali sme kapitálové výdavky za roky 2009 až 2016, ktoré potvrdili toto tvrdenie. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Údaje o plánovaných výdavkoch a výška výdavkov, ktor...

Renáta Kaščáková

SaS

(Počas Baškovho pôsobenia, poz.) 0 kilometrov vybudovaných cyklotrás za 4 roky...

Iné - 18.10.2017
Pravda

Podľa webu www.cyklotrasytsk.sk, ktorý popisuje pokrok vo výstavbe úsekov cyklotrás v kraji, nebola doposiaľ fyzicky vybudovaná žiadna časť plánovaných cyklotrás v Trenčianskom samosprávnom kraji. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Realizovali sa aj práce v rámci projektu "Spoznávaj prihraničíe Tren...

Jaroslav Baška

SMER-SD

V roku 2015 vypovedali všetky naše nemocnice súkromnej poisťovni zmluvy....

Iné - 18.10.2017
Pravda

Trenčiansky kraj zriaďuje tri krajské nemocnice, pričom všetky v roku 2015 vypovedali zmluvu poisťovni Dôvera. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Myjava a NsP Považská Bystrica sú zriadené ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej ...

Jaroslav Baška

SMER-SD

...súkromní prevádzkovatelia nemocníc porušili oddelenia, zrušili lôžka...

Iné - 18.10.2017
Zavádzajúce

V poslednom volebnom období vstúpila do vedenia nemocníc v Bánovciach nad Bebravou a v Handlovej súkormná spoločnosť AGEL. Po zmene majiteľa v nemocnici vHandlovej skutočne došlo k zrušeniu oddelení a k transformácii štruktúry oddelení. O nemocnici v Bánovciach nad Bebravou nie sú dostupné podobné i...

Jaroslav Baška

SMER-SD

... dokončili sme operačné sály v bojnickej nemocnici, v myjavskej nemocnici sme zrekonštruovali oddelenia, sú tam nové digitálne rontgeny, v Považskej Bystrici jediný urgent v TSK...

Iné - 18.10.2017
Pravda

V posledných rokoch bolo uskutočnených viacero rekonštrukcií v troch nemocniciach v správe kraja a to v Bojniciach, Myjave a Považskej Bystrici v rovnakom rozsahu ako p. Jaroslav Baška tvrdí vo výroku vrátane urgentného príjmu, ktorý je podľa dostupných informácií jediným urgentom v TSK - keďže podľ...

Jaroslav Baška

SMER-SD

My sme do nemocníc zainvestovali takmer 20 miliónov eur (...).

Iné - 18.10.2017
Pravda

Celková výška kapitálových investícií do troch nemocníc Trenčianskeho samosprávneho kraja sa počas pôsobenia Jaroslava Bašky pohybuje na úrovni 22 miliónov eur. Jeho výrok preto hodnotíme ako pravdivý.  Trenčiansky samosprávny kraj má v zriaďovateľskej pôsobnosti tri nemocnice nachádzajú...

Štefan Škultéty

Prievidzská nemocnica so sídlom v Bojniciach obhospodaruje viac ako 200 000 ľudí, čo je viac ako naša fakultná nemocnica v Trenčíne...

Iné - 18.10.2017
Nepravda

Webstránka nemocnice so sídlom v Bojniciach poskytuje zdravotnú starostlivosť pre približne 140 tisíc ľudí. Fakultná nemocnica v Trenčíne je koncovou nemocnicou určenou pre celý kraj. Kvôli nesprávnemu údaju o spádovej oblasti nemocnice v Bojniciach hodnotíme výrok ako nepravdivý.Prievidzská nemocni...

Štefan Škultéty

... najvyššia úmrtnosť, reoperovanosť, nadpriemerná dĺžka hospitalizácie. To sú údaje, ktoré hodnotia naše tri nemocnice (v TSK, pozn.)...

Iné - 18.10.2017
Nepravda

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa nachádzajú tri štátne nemocnice: Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnica s poliklinikou v Myjave. V najvyššej úmrtnosti pacientov sa na prvom mieste na Slovensku nachádza nemocnica v Handlovej. Najhoršie výsledky...

Štefan Škultéty

...máme tam politické nominácie a straníkov, ktorí vedú nemocnice (v TSK, pozn.)...

Iné - 18.10.2017
Pravda

Členstvo v politických stranách nie je verejne dostupná informácia, preto okrem príslušníkov strán už s nejakou funkciou (napr. krajský poslanec) nie je možné túto informáciu zistiť. Demagog.SK nevie a nebude hodnotiť, či pri obsadení postov riaditeľov daných nemocníc došlo k politickým nomináciam. ...

Štefan Škultéty

...máme (TSK, pozn.) z hľadiska financií najzadlženejšie nemocnice...

Iné - 18.10.2017
Pravda

Zadĺženosť nemocníc sa uvádza podľa záväzkov, ktoré sú po lehote splatnosti. Nemocnice patriace pod Trenčiansku župu sú tri, a sú umiestnené na prvých troch priečkach v kritériách zadĺženosti. Ich dlh dohromady dosahuje viac ako 45 miliónov eur. Na základe týchto údajov hodnotíme výrok ako pravdivý....

Jaroslav Baška

SMER-SD

V prepočte na jedného obyvateľa klesol dlh z 90 na necelých 80 eur, v percentuálnom vyjadrení sa dlh znížil zo 44 % na 36 %.

Iné - 18.10.2017
Neoveriteľné

Jaroslav Baška neuviedol, o ktorom časovom úseku hovorí. V jeho prípade by bolo logické porovnávať stav v čase keď prevzal funkciu v roku 2013 a stav za rok 2016. V roku 2014 bola výška dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v prepočte na jedného obyvateľa 89,81 eur. Podľa najaktuálnejších úd...

Jaroslav Baška

SMER-SD

Nebrali sme žiadne nové úvery...

Iné - 18.10.2017
Pravda

Podobný výrok Jaroslava Bašku o úveroch TSK sme overovali už 18. júla 2017. Stále ostáva platné, že poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) za posledné funkčné obdobie neschválili žiadne nové úvery, ktoré by sa podieľali na náraste dlhu kraja. Jaroslav Baška hovorí pravdu.Od 10. júna 2013 ú...

Jaroslav Baška

SMER-SD

Keď som preberal kraj, mal 28 % (v hodnotení transparentnosti,pozn.), v súčasnosti má 75 %...

Iné - 18.10.2017
Pravda

Jaroslav Baška (SMER-SD) je predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) od roku 2013. Vtedy kraj získal v hodnotení transparentnosti Transparency International Slovensko (TIS) len 28 % a umiestnil sa na poslednom mieste medzi župami. V zatiaľ poslednom hodnotení, v 2017, kraj dosiahol až 74,8 ...

Jaroslav Baška

SMER-SD

TSK sa za 4 roky stal najtransparentnejším krajom zo všetkých...

Iné - 18.10.2017
Pravda

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa v hodnotení transparentnosti ešte v roku 2013 umiestnil na 8. priečke rebríčka, teda ako posledný zo všetkých žúp s 28 % a známkou D-. Od roku 2017 TSK so 74,8 % a známkou A- rebríček vedie. Výrok Jaroslava Bašku je pravdivý.Projekt Transparency International Sl...

Renáta Kaščáková

SaS

(Počas Baškovho pôsobenia, poz.) 0 eur vyčerpaných z eurofondov, kde máme k dispozícii 125 miliónov (v operačnom programe IROP, pozn.)

Iné - 18.10.2017
Neoveriteľné

Renáta Kaščáková upozornila Demagog.SK, že uvádzala sumu 125 miliónov eur ako približne odhadovanú čiastku pre Trenčiansky samosprávny kraj z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Pôvodný plán prerozdelenia (.pdf) bol schválený ešte v decembri 2015 vtedajším ministrom Ľubomírom...

success
error