DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Štefan Škultéty

... najvyššia úmrtnosť, reoperovanosť, nadpriemerná dĺžka hospitalizácie. To sú údaje, ktoré hodnotia naše tri nemocnice (v TSK, pozn.)...

Volby 2017 TNSK v RTVS - 19.10.2017
Nepravda

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa nachádzajú tri štátne nemocnice: Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnica s poliklinikou v Myjave. V najvyššej úmrtnosti pacientov sa na prvom mieste na Slovensku nachádza nemocnica v Handlovej. Najhoršie výsledky v reoperovanosti má nemocnica v Martine a najvyššiu dĺžku hospitalizácie má nemocnica v Gelnici. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

Podľa údajov portálu ineko.sk za rok 2016 sa na vrchole rebríčka najvyššej úmrtnosti umiestnila Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o. s celkovou úmrtnosťou 17,00 %. Údaj ukazuje pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov v danej nemocnici. Nemocnice, ktoré spomína Štefan Škultéty sa nachádzajú až na 16. mieste v rebríčku - nemocnica v Myjave s hodnotou 4 %, na 18. mieste nemocnica v Považskej Bystrici s hodnotou 3,9 %- Nemocnica v Prievidzi sa nachádza na 36. mieste s hodnotou 2,7 %.

"Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov,"  píše INEKO. Vyššie hodnoty pritom znamenajú väčšiu úmrtnosť a teda horšie výsledky.

V údajoch o reoperovanosti najhoršie dopadla nemocnica v Martine s 13,1 %. Nemocnica v Prievidzi sa umiestnila na 4. mieste s hodnotou 8,9 %. Nemocnica v Myjave na 37. mieste s 3,3 % a napokon nemocnica v Považskej Bystrici na 47. mieste s 2,3 %.

Najvyššiu priemernú dĺžku hospitalizácie s hodnotou 19,2 dní má Pro Vitae, n. o., všeobecná nemocnica Gelnica. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach je na 16. mieste s hodnotou 7,1 dní, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica sa umiestnila na 30. mieste s hodnotou 6,4 a Nemocnica s poliklinikou Myjava na 36. mieste s hodnotou 6,1. Keďže v žiadnom zo spomenutých ukazovateľov nie sú nemocnice patriace pod Trenčiansky samosprávny kraj na prvých pozíciach, výrok je nepravdivý.


Dátum zverejnenia analýzy: 18.10.2017
success
error