DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Štefan Škultéty

...máme tam politické nominácie a straníkov, ktorí vedú nemocnice (v TSK, pozn.)...

Volby 2017 TNSK v RTVS - 19.10.2017
Pravda

Členstvo v politických stranách nie je verejne dostupná informácia, preto okrem príslušníkov strán už s nejakou funkciou (napr. krajský poslanec) nie je možné túto informáciu zistiť. Demagog.SK nevie a nebude hodnotiť, či pri obsadení postov riaditeľov daných nemocníc došlo k politickým nomináciam. Keďže aspoň jeden z troch riaditeľov nemocníc je zároveň miestnym poslancom za politickú stranu, hodnotíme výrok ako pravdivý.

Do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja radíme tri všeobecné nemocnice - NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava. Riaditelia nemocníc patriacich pod spomínanú pôsobnosť menuje predseda TSK, ktorým je momentálne Jaroslav Baška, poslanec v politickej strane Smer-SD.

Riaditeľom nemocnice v Považskej Bystrici je MuDr. Igor Steiner, kto je zároveň poslancom v Považskej Bystrici za stranu Smer-SD. Menovaný za riaditeľa bol 2. septembra 2016 Jaroslavom Baškom. 

V NsP Myjava je štatutárny zástupca poverený riadením nemocnice MuDr. Henrich Gašparík, avšak štatutárnym zástupcom je Jaroslav Baška. Terajší riaditeľ bol taktiež menovaný predsedom TSK. Nie je známe, čie je Gašparík členom nejakej politickej strany.

V NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach je riaditeľom Mgr. Ivan GašparovičMenovaný bol Jaroslavom Baškom v auguste 2014. O politickej príslušnosti Gašparoviča tiež nie sú dostupné žiadne informácie.


Dátum zverejnenia analýzy: 18.10.2017
success
error