DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Štefan Škultéty

Prievidzská nemocnica so sídlom v Bojniciach obhospodaruje viac ako 200 000 ľudí, čo je viac ako naša fakultná nemocnica v Trenčíne...

Volby 2017 TNSK v RTVS - 19.10.2017
Nepravda

Webstránka nemocnice so sídlom v Bojniciach poskytuje zdravotnú starostlivosť pre približne 140 tisíc ľudí. Fakultná nemocnica v Trenčíne je koncovou nemocnicou určenou pre celý kraj. Kvôli nesprávnemu údaju o spádovej oblasti nemocnice v Bojniciach hodnotíme výrok ako nepravdivý.

Prievidzská nemocnica so sídlom v Bojniciach je krajskou nemocnicou, čiže je spravovaná krajom, pričom je primárne určená pre konkrétnu spádovú oblasť. Webstránka nemocnice so sídlom v Bojniciach odhaduje spádovú oblasť nemocnice na 140 tisíc, toto číslo nám potvrdil aj analytik zdravotnej politiky Tomáš Szalay. Szalay zároveň upozornil na to, že pre niektoré odbornosti môže byť spádová oblasť väčšia, ak daná špecializácia nie je zastúpená v susedných nemocniciach. Číslo 140 000 používajú aj analytici na Inštitúte zdravotnej politiky.
Podľa staršej analýzy pripravenej krajom poskytuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pre spádové územie s počtom cca 220 tis. obyvateľov. 

Fakultná nemocnica v Trenčíne je zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR. V Trenčianskom kraji je Fakultná nemocnica Trenčín tzv. „koncovým“ zdravotníckym zariadením. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.10.2017
success
error