DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Štefan Škultéty

...máme (TSK, pozn.) z hľadiska financií najzadlženejšie nemocnice...

Volby 2017 TNSK v RTVS - 19.10.2017
Pravda

Zadĺženosť nemocníc sa uvádza podľa záväzkov, ktoré sú po lehote splatnosti. Nemocnice patriace pod Trenčiansku župu sú tri, a sú umiestnené na prvých troch priečkach v kritériách zadĺženosti. Ich dlh dohromady dosahuje viac ako 45 miliónov eur. Na základe týchto údajov hodnotíme výrok ako pravdivý.
Najviac zadĺženou nemocnicou, a to v celoslovenskom merítku, je NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Jej dlh predstavuje takmer 20 miliónov eur, pomer záväzkov po lehote splatnosti k príjmom je 87,9 %. Po nej nasleduje NsP Považská Bystrica s dlhom 18,731 miliónov eur a rebríček uzatvára NsP Myjava s dlhom vo výške 7,596 miliónov eur.

Priemerná zadĺženosť nemocnice na Slovensku dosahuje 1,861 milióna eur.
Najmenej zadĺžené nemocnice sú napríklad Ľubovnianska nemocnica, Nemocnica Snina, alebo Všeobecná nemocnica Gelnica.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.10.2017
success
error