DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Štefan Škultéty

Daň z motorových vozidiel (...) Baška ako poslanec NR SR hlasoval za odobratie tejto kompetencie krajom...a tá daň by bola zhruba 14 miliónov eur

Volby 2017 TNSK v RTVS - 19.10.2017
Pravda

Za zákon upravujúci spôsob vyberania daní z motorových vozidiel, vďaka ktorému prišli kraje o právomoc vyberať tieto dane, hlasoval aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. V rozpočtoch Trenčianskeho samosprávneho kraja sa počitalo so sumou približne 14 miliónov eur z tejto dane, za trojročné obdobie.Výrok Štefana Škultétyho hodnotíme ako pravdivý.

Zákon č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel, ktorý nahradil v plnej miere jedenástu časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky 26. novembra 2014. Zákon pozmenil systém platenia daní z motorových vozidiel tak, že odobral právomoc vyšším územným celkom určovať túto daň. Daň bola určená jednotne zákonom. Takisto sa zmenil účet kam putujú zaplatené dane z motorového vozidla. Podľa starého zákona išli peniaze jednotlivým daňovým úradom a následne krajom, nový zákon stanovil, že pôjdu rovno do Štátnej pokladnice.

Poslanec za Smer SD Jaroslav Baška 26. novembra 2014 hlasoval za prijatie zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel. 

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja pre roky 2013 - 2015 počítal s objemom dane z motorových vozidiel vo výške 13 551 720 eur za tri roky (.pdf, s.3). V rozpočte TSK pre roky 2014 – 2016 sa spomína suma 13 400 000 eur (.pdf, s.6). Prijatím zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel však kraj o tieto peniaze prišiel, putovali rovno do Štátnej pokladnice.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.10.2017
success
error