DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Volby 2017 NRSK v RTVS
Iné - 20.10.2017

Milan Uhrík

Republika
1 3 0 0

Milan Belica

Nestraníci
2 0 0 0


5 0 0 0

Ján Greššo


1 0 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Milan Uhrík
 • Milan Belica
 • Ján Greššo
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Milan Uhrík

Republika

...sprivatizovalo (súčasné vedenie) všetky nemocnice a pustilo sa aj do privatizovania škôl. Kedy bývalú učňovkku v plastike dal do pôsobnosti súkromnému zriaďovateľovi...

Iné - 21.10.2017
Pravda

Päť nemocníc z celkových sedem v Nitrianskom kraji sú prenajaté súkromným firmám, v kraji ostali dve nesprivatizované nemocnice, tie patria pod ministerstvo zdravotníctva. Okrem nemocnice v Šahách, všetky ostatné boli prenajaté v súčasnom volebnom období. Čo sa týka "bývalej učňovky v plastike", pra...

Ján Greššo

Zákon hovorí aj o tom, že samosprávny kraj môže aj podnikať.

Iné - 21.10.2017
Pravda

Výrok Jána Grešša označujeme za pravdivý, pretože zákon naozaj hovorí aj o tejto možnosti samosprávnych krajov.Podľa § 4 Zákona č. 302/2001 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)  s názvom Pôsobnosť samosprávneho kraja platí že "(samosprávny kraj) vykon...

Naša stredná škola, ktorá mohla byť zazmluvnená s Jaguárom sme pustili našu zriaďovateľskú pôsobnosť nemeckej súkromnej firme.

Iné - 21.10.2017
Pravda

Polytechnická stredná škola v Nitre má od septembra 2017 nového zriaďovateľa. Kompetencie prešli z Nitrianskeho samosprávneho kraja na spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA). Študenti tamojšej školy sa budú v rámci praktickej časti v tréningovom centre učiť ovládať také prístroje a...

Milan Uhrík

Republika

Jaguár Landrover dostal investícu od štátu vo výške 650 mil eur. To ani Poliaci nedokázali prekonať takú výšku štátnej podpory.

Iné - 21.10.2017
Nepravda

11. decembra 2015 automobilová spoločnosť Jaguar Land- Rover podpísala so slovenskou vládou investičnú zmluvu.Britsko-indická automobilka pre svoju investíciu rozhodovala medzi Slovenskom a Poľskom. Slovenská vláda sľúbila podporu vo výške 125 miliónov eur. Výrok preto označujeme za nepravdivý. ...

Ján Greššo

V Nitre sú hotely preťažené zamestnancami, ktorí prichádzajú z iných štátov.

Iné - 21.10.2017
Neoveriteľné

Mediálne informácie potvrdzujú, že hotely a ubytovne v Nitre sú veľmi často preplnené, tieto zdroje však nehovoria o tom, či ide o prevažne zahraničných, alebo slovenských zamestnancoch. Výrok Jána Grešša považujeme za neoveriteľný.Problémy s ubytovaním zamestnancov v Nitre súvisia hlavne s príchodo...

Milan Belica

Nestraníci

Landrover bude svoju produkciu prevážať predovšetkým po železnici.

Iné - 21.10.2017
Pravda

Už od prvých informácií o závode Jaguar sa hovorí o vybudovaní železnice samostatne určenej pre vývoz áut, ale aj o vybudovaní malého obchvatu Dražoviec. Okolo celého areálu mala byť nová cestná komunikácia, aby sa odľahčila doprava a zlepšila dostupnosť areálu. Keďže sa podnikajú kroky k tomu, aby ...

K 1. januáru 2017 sme mali (NRSK, pozn.) na účte rezervného fondu 33 mil. eur. Za to sa dá opraviť 33 stredných škôl.

Iné - 21.10.2017
Pravda

Rezervný fond sú finančný prostriedky, ktoré slúžia na pokrytie iných, neočakávaných výdavkov, alebo na prijatie opatrení, ktoré zlepšia stav hospodárenia. Na účte rezervného fondu NRSK sa k 1. januáru 2017 eviduje suma 33 miliónov eur. Preto uvedený výrok hodnotíme ako pravidvý.Demagog.SK nebude ...

Milan Uhrík

Republika

Kým oni (NRSK pozn.) minú na údržbu informačných systémov 1,7 mil. eur, tak nás (BBSK, pozn.) to stálo 60 tis. eur.

Iné - 21.10.2017
Nepravda

Samosprávne kraje evidujú programy, resp. podprogramy na správu informačných technológií, z ktorých sa financuje aj údržba informačných systémov. Položka údržba informačných systémov nevystupuje samostatne v záverečných správach ani Nitrianskeho, ani Banskobystrického samosprávneho kraja. Milan Uhrí...

V roku 2014 sme dokázali splniť investičné akcie na 40 %. V roku 2015 na 68 %, v roku 2016 je to zase 48 %.

Iné - 21.10.2017
Pravda

V roku 2016 bolo na investičné akcie Nitrianskeho samosprávneho kraja naplánovaných (po zmenách v rozpočte) 19 495 021,6 eur, z tejto sumy sa vyčerpalo 9 375 007,76 eur, čiže 48,1 % schváleného balíka. (zdroj: Záverečný účet NSK za rok 2016, .pdf, s. 284) V roku 2015 bol plánovaný rozpočet vo výške ...

Sme najhorším krajom spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Úbytok v našom kraji (NRSK, pozn.) bol za 12 rokov takmer 30 tis. obyvateľov.

Iné - 21.10.2017
Pravda

Počet obyvateľov v Nitrianskom samosprávnom kraji klesol najradikálnejším spôsobom spomedzi všetkých krajov za posledných 12 rokov (obdobie 2004-2016). Výrok je preto pravdivý.Označenie Nitrianskeho kraja za "najhorší" spomedzi všetkých krajov interpretujeme ako kraj s najhoršími výsledkami čo sa tý...

Som jediný nezávislý kandidát na post predsedu NRSK, nebol som členom žiadnej politickej strany alebo hnutia, som človek z praxe.

Iné - 21.10.2017
Pravda

V tomto výroku Petra Oremusa bude Demagog.SK hodnotiť len tvrdenie o nestranosti, keďže pojem nezávislosť, hlavne pri takom zozname kandidátov, by sa dal interpretovať rôznymi spôsobmi. Peter Oremus nikdy nebol členom žiadnej politickej strany alebo hnutia, a podľa životopisu sa dá tvrdiť, že je člo...

Milan Belica

Nestraníci

NRSK z 310 443 tis. (rok 2013, pozn.) zmnožil majetok do roku 2016 na 332 735 tis. eur. Majetok BBSK klesol z 319 971tis. (rok 2013, pozn.) na 278 320 tis. eur.

Iné - 20.10.2017
Pravda

Belicom uvedené čísla o vývoji majetku samosprávych krajov sú v súlade s výročnými správami resp. záverečnými účtami spomínaných krajov. Belica pritom hovorí o aktívach vykázaných župnými úradmi, príspevkovými a rozpočtovými organizáciami. Výrok je pravdivý.Z výročnej správy Nitrianskeho samosprávne...

Milan Uhrík

Republika

Pokles BBSK bol spôsobený len účtovnými odpismi. Pán Belica počas svojho volebného obdobia predal majetok vo výške 4,8 mil. eur., pán Kotleba v BB 590 tis. eur. To svedčí o tom, v čom bol ten pokles majetku spôsobený.

Iné - 21.10.2017
Nepravda

Podľa výročnej správy Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2013 došlo k predaju dlhodobého hmotného a nehmotného majetku za hodnotu 1 912 461 eur a k predaju cenných papierov v hodnote 2 475 eur. Konsolidovaná výročná správa už uvádza výnos z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku za 1 ...

success
error