DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Uhrík

Republika

Kým oni (NRSK pozn.) minú na údržbu informačných systémov 1,7 mil. eur, tak nás (BBSK, pozn.) to stálo 60 tis. eur.

Volby 2017 NRSK v RTVS - 21.10.2017
Nepravda

Samosprávne kraje evidujú programy, resp. podprogramy na správu informačných technológií, z ktorých sa financuje aj údržba informačných systémov. Položka údržba informačných systémov nevystupuje samostatne v záverečných správach ani Nitrianskeho, ani Banskobystrického samosprávneho kraja. Milan Uhrík nešpecifikoval, o aké obdobie hovorí, Demagog.SK sa preto rozhodol porovnať vynaložené finančné prostriedky na podprogram Správa informačných technológií (u NSK) a na podporgram Informačné technológie (u BBSK) v období od 2013 do 2016. Nitriansky kraj za tieto účely minul 1,23 miliónov eur, kým Banskobystrický kraj o milión viac, 2,33 miliónov eur. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zaplatila za program "Správa informačných technológí" v období od 2013 do 2016 1,23 miliónov eur. Do tohto programu sa započítavajú výdavky za licencie k softvérom, za informačné technológie a za údržbu hardvérov. V roku 2013 kraj vyšlenil na tento program 229 627,5 eur, vyčerpal 226 527,79 eur (zdroj: Záverečný účet NSK za rok 2013, .pdf, s. 58). V roku 2014 činil rozpočet na tento program 244 029,6 eur, z tejto sumy sa vyčerpalo 146 840,65 eur (zdroj: Záverečný účet NSK za rok 2014, .pdf, s. 58). Na financovaniu programu Správa informačných technológií bolo v roku 2015 vyčlenených 333 133,6 eur, z toho sa využilo len 263 435,26 eur (zdroj: Záverečný účet NSK za rok 2015, .pdf, s. 56). V roku 2016 bol na program vyčlenený najväčší balík financií, a to 692 906 eur. Čerpanie zostalo na úrovni 594 551,7 eur (zdroj: Záverečný účet NSK za rok 2016, .pdf, s. 59). Rozpočet NSK (.pdf, s. 3) na rok 2017 počíta so sumou 723 420 eur pre daný program, skutočné čerpanie zatiaľ nie je známe.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) financuje správu, údržbu a prevádzku informačných systémov v rámci podprogramu "Informačné technológie". Podprogram má dva body, Prevádzku informačných systémov a Rozvoj informačných systémov. Udržba informačných systémov, ako to spomína Milan Uhrík vo svojom výroku, netvorí samostatnú položku. Podprogram Informačné technológie má zabezpečiť prevádzku informačných a komunikačných technológií v BBSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Z podprogramu sa má taktiež financovať rozvoj a modernizácia, aj zabezpečenie zberu údajov a ich následné spracovanie. Na podprogram bolo za obdobie 2013-2016 vyčerpaných 2,33 miilióna eur. V roku 2013 bolo pre daný program schválených 630 000 eur, z toho sa vyčerpalo 588 183,09 eur. V roku 2014 bolo vyčlelnených 652 750 eur, z toho sa použilo 555 004,65 eur.  V roku 2015 sa mohli čerpať financie na program až do výšky 731 650 eur, no využilo sa 572 602,44 eur (zdroj: Záverečný účet BBSK za rok 2015, .pdf, s. 325). V roku bola vyhradená čiastka vo výške 907 200 eur, z toho sa využilo 620 130,58 eur (zdroj: Záverečný účet BBSK za rok 2016, .pdf, s. 356). Rozpočet pre daný podporgram za rok 2017 bol schválený vo výške 870 000 eur (.pdf, s. 97).

Dátum zverejnenia analýzy: 20.10.2017
success
error