DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Uhrík

Republika

...sprivatizovalo (súčasné vedenie) všetky nemocnice a pustilo sa aj do privatizovania škôl. Kedy bývalú učňovkku v plastike dal do pôsobnosti súkromnému zriaďovateľovi...

Volby 2017 NRSK v RTVS - 21.10.2017
Pravda

Päť nemocníc z celkových sedem v Nitrianskom kraji sú prenajaté súkromným firmám, v kraji ostali dve nesprivatizované nemocnice, tie patria pod ministerstvo zdravotníctva. Okrem nemocnice v Šahách, všetky ostatné boli prenajaté v súčasnom volebnom období. Čo sa týka "bývalej učňovky v plastike", pravdepodobne ide o SOŠ polytechnickú, ktorú 10. júla 2017 prevzala spoločnosť DSA. Podľa dostupných informácií k "sprivatizovaniu" ďalších škôl zatiaľ nedošlo. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Nemocnice v Nitrianskom kraji, ktoré patria do pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR sú Fakultná nemocnica v Nitre aFakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky.

V Šahách nemocnicu prevádzkuje od 11. februára 2010 spoločnosť HOSPITALE, s.r.o., pritom ide o prenájom na 30 rokov, nie o priamu zmenu vlastníckych práv. Mesto sa tak rozhodlo po tom, ako sa nemocnica nedostala do minimálnej siete zdravotníckych zariadení ministerstva zdravotníctva a poisťovne jej znížili zmluvný rozsah poskytovanej starostlivosti. 

Podobne je to aj v prípade NsP Levice, kde je prevádzkovateľom od 24. júla 2017 skupina AGEL na dobu 20 rokov. Doteraz nemocnicu prevádzkoval samosprávny kraj prostredníctvom svojej neziskovej organizácie. Kraj prehral súdny spor s bývalým prevádzkovateľom nemocnice. Súd rozhodol, že výpoveď z roku 2009 je neplatná a nájomný vzťah ďalej trvá. Právnym nástupcom prevádzkovateľa v likvidácií sa stal Wordio s.r.o., ktorá kraju predstavila AGEL ako investora.

V prípade NsP Zlaté Moravce je prevádzkovateľom od 25. januára 2017 tiež skupina AGEL, ktorá kúpila 24 akcií od mesta, pretože mesto už dlhodobo nezvládalo finančnú záťaž. Nemocnica bola pretransformovaná na akciovú spoločnosť, následne ponúkli akcie formou predaja. Mestu zostal majetok nemocnice, ktorý prenajíma a investor kúpil akcie. 

NsP Topoľčany sú podobný prípad, mesto prenajalo nemocnicu na 20 rokov spoločnosti Svet zdravia a. s. (Penta Investments). Dôvodom bol nedostatok financií na správu nemocnice. Predseda NSK Milan Belica uviedol ako dôvod najmä potrebné investície do nemocnice "„Keď už padlo takéto rozhodnutie, bolo by veľmi dobre, aby to tak aj bolo, lebo tá nemocnica veľmi súrne potrebuje investície. Teraz už je úplne zbytočné a dokonca škodlivé naťahovať tento proces, pretože najmä operačné sály si vyžadujú investíciu". Nemocnica do siete nemocníc vlastnených akciovou spoločnosťou Svet zdravia bola zaradená v apríli 2017.

Prevádzkovateľom nemocnice NsP Komárno je spoločnosť AGEL. Nemocnica bola prenajatá od 18. júla 2017 na dobu 20 rokov. TSpoločnosti AGEL SK informovala, že "skupina sa chce prioritne zamerať na obnovu internistického pavilónu, výstavbu centrálneho príjmu a projekt výstavby komplexného nadregionálneho onkologického centra."

Vývoj okolo nemocníc tak potvrdzuje, že k vstupu spoločností do zdravotníctva aj na úrovni Nitrianskeho kraja došlo, a to hlavne v roku 2017.

V druhej časti výroku Milan Uhrík pravdepodobne hovorí o SOŠ polytechnickej v Nitre. Dňa 10. júla 2017 ponechala Nitra zriaďovateľské kompetencie spoločnosti DSA (Deutsch-Slowakische Akademien) avšak podľa rozhodnutia krajských poslancov vlastníkom budovy aj zariadenia ostáva kraj, len zriaďovateľské právomoci bude mať spoločnosť DSA na dobu 15 rokov (budova v prenájme). Dôvodom na takýto krok bola skutočnosť, že táto spoločnosť dokáže posunúť úroveň vzdelávania a zároveň výrazne investovať do SoŠ polytechnická - podľa vyjadrení DSA chcú preinvestovať 4 milióny eur za obdobie piatich rokov. Táto škola bude pripravovať absolventov s profilom vhodným pre spoločnosti v strategickom parku v Nitre.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.10.2017
success
error