DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Belica

Nestraníci

NRSK z 310 443 tis. (rok 2013, pozn.) zmnožil majetok do roku 2016 na 332 735 tis. eur. Majetok BBSK klesol z 319 971tis. (rok 2013, pozn.) na 278 320 tis. eur.

Volby 2017 NRSK v RTVS - 20.10.2017
Pravda

Belicom uvedené čísla o vývoji majetku samosprávych krajov sú v súlade s výročnými správami resp. záverečnými účtami spomínaných krajov. Belica pritom hovorí o aktívach vykázaných župnými úradmi, príspevkovými a rozpočtovými organizáciami. Výrok je pravdivý.

Z výročnej správy Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2013 (s. 48) vyplýva, že Úrad NSK spolu s rozpočtovými  a príspevkovými organizáciami disponoval s aktívami vo výške 310 442 552 eurami, z toho 204 594 546 patrí Úradu NSK. Výročná správa za rok 2016 informuje, že k 31. decembra 2016 disponoval kraj s majetkom 332 734 718 eur. Došlo tak skutočne k nárastu v majetku samosprávneho kraja.

Banskobystrický samosprávy kraj mal koncom roka 2013 (.pdf, s. 116) majetok vo výške 319 971 223 eur (počítame súčet aktív Úradu BBSK, príspevkových a rozpočtových organizácií). Záverečný účet samosprávneho kraja za rok 2016 (.pdf, s. 6) uvádza, že celková výška aktív kraja vykázaná rozpočtovými a príspevkovými organizáciami vrátane Úradu BBSK bola v hodnote 278 319 870 eur.Dátum zverejnenia analýzy: 20.10.2017
success
error