DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Ústavná žaloba na prezidenta
Odstúpenie pápeža Benedikta XVI. bolo hlavnou témou všetkých nedelnajších diskusných relácií. V druhej polovici diskusnej relácie O5M12 však dostalo priestor aj dianie na slovenskej politickej scéne. O horúcom návrhu na odvolanie prezidenta SR, prišli diskutovat navrhovatel Martin Poliacik a Róbert Madej. Obaja politici, pravdepodobne ovplyvnení diskusiou o svätom otcovi, si viedli pomerne úspešne. Predseda Ústavnoprávneho výboru Róbert Madej by však mal vediet, že 30 dnová lehota na prerokovanie návrhu obžaloby prezidenta nie je definovaná v Ústave SR, ale v Rokovacom poriadku NR SR. Martin Poliacik vyšiel zo súboja bez jediného zaváhania, a tak môže byt pozitívnym príkladom pre koalicných, ako aj opozicných kolegov.

Martin Poliačik

toho času nepolitik
8 0 0 0

Róbert Madej

SMER-SD
7 1 2 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Martin Poliačik
 • Róbert Madej
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Martin Poliačik

toho času nepolitik

Čo sa týka sťažnosti pána Čentéša, ten sa sťažoval na základe toho, že mu boli porušené jeho práva domôcť sa funkcie, na ktorú bol zvolený.

O 5 minút 12 - 18.02.2013
Pravda

Je pravdou že, J. Čentéš v sťažnosti namieta porušenie práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám.Tlačovej správa ÚS SR z dňa 23. januára 2013: Dňa 3. januára 2013 bola Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) doručená sťažnosť doc. JUDr. Jozefa Čentéša, ...

Róbert Madej

SMER-SD

Veď predsa konanie na Ústavnom súde vo veci sťažnosti pána Čentéša proti rozhodnutiu prezidenta len prebieha. Nemáme žiadne rozhodnutie.

O 5 minút 12 - 18.02.2013
Pravda

Celkový priebeh konania je zatiaľ popísaný v tlačovej správe ÚS SR. Sťažnosť Jozefa Čentéša bola podaná 3. januára 2013, ktorou namietal porušenie práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám. Následne bola 9. januára 2013 podaná námietka Jozefa Čentéša voči predpojatosti pridelenýc...

Róbert Madej

SMER-SD

Váš pán Sulík s Kočnerom sa rozprávali o tom, že sú tam poslanci podplácaní.

O 5 minút 12 - 18.02.2013
Pravda

Róbert Madej hovorí o kauze SaSanka, ktorá sa objavila na verejnosti v období voľby generálneho prokurátora. Vo zverejnenom videu rozhovoru medzi R. Sulíkom a M. Kočnerom okrem iného odpovedá R.Sulík aj na otázku, koľko stojí hlasovanie za generálneho prokurátora. R. Sulík odpovedá: "300 t...

Martin Poliačik

toho času nepolitik

Ústavný súd jednoznačne povedal, že voľba bola podľa zákona a podľa Ústavy v poriadku a tým pádom Jozef Čentéš je legitímne zvolený kandidát na generálneho prokurátora.

O 5 minút 12 - 18.02.2013
Pravda

Tvrdenia týkajúce sa rozhodnutia Ústavného súdu o platnosti voľby generálneho prokurátora sme overovali už v minulosti (O 5 minút 12, 13 januára 2013).Z rozhodnutia Ústavného súdu vo veci ústavnosti voľby generálneho prokurátora vyplýva, že J. Čentéš bol zvolený v súlade s Ústavou SR....

Martin Poliačik

toho času nepolitik

Pán poslanec Janiš za SDKÚ hneď pri prvej voľbe (generálneho prokurátora, pozn.) navrhoval pána Trnku.

O 5 minút 12 - 18.02.2013
Pravda

Viacero zdrojov potvrdilo (SITA, SME), že Stanislav Janiš navrhol pri prvej voľbe generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Komentoval to so slovami: „Predpokladám, že návrhov bude viac a tým sa vytvorí priestor na diskusiu, aby parlament vybral najlepšieho kandidáta."Poslanec Janiš navrhol Trn...

Róbert Madej

SMER-SD

Ja si ho dovolím citovať v tej časti rozhodnutia ÚS, na ktorú sa odvolávame my. Citujem- Nevymenovať kandidáta môže okrem iného z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta, ktorá dôvodne spochybňuje jeho schopnosť vykonávať funkciu spôsobom neznižujúcim vážnosť ústavnej funkcie alebo celého orgánu, ktorého má byť táto osoba vrcholným predstaviteľom.

O 5 minút 12 - 18.02.2013
Pravda

Róbert Madej správne parafrázuje rozhodnutie Ústavného súdu SR zo dňa 24. októbra 2012, ktoré sa zaoberalo právomocami prezidenta SR, v otázke vymenovania generálneho prokurátora. Okrem nesplnenia predpokladov kandidáta, prezident môže nevymenovať kandidáta z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej ...

Róbert Madej

SMER-SD

Ja len pripomeniem kolegovi, čo povedala pani bývalá premiérka Radičova 5. februára 2011. Citujem: "v mnohých momentoch to bola fraška. Spôsob voľby generálneho prokurátora ma neteší, voľba je nedôstojná a skutočne ju možno nazvať aj fraškou."

O 5 minút 12 - 18.02.2013
Pravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (O5M12, 13. januára 2013). Róbert Madej, správne parafrázuje slová I. Radičovej ohľadom voľbe generálneho prokurátora. Iveta Radičova v Sobotných dialógoch 5. februára 2011 povedala (prepis newtonmedia.sk): "Ja som sa vyjadrila k celej t...

Martin Poliačik

toho času nepolitik

Sú v ňom (odôvodnení prezidenta, pozn.) uvádzané nesprávne dátumy výpovede poslanca Národnej rady, že sa tam uvádza nesprávny prípad, v ktorom mal údajne vypovedať.

O 5 minút 12 - 18.02.2013
Pravda

M. Poliačik správne uvádza, že prezident vo svojom odôvodnení uvádzal nesprávny dátum výpovede I. Matoviča. Taktiež nešlo o výpoveď o voľbe GP (údajná zaujatosť Čentéša), ale o korupcii v koaličných, aj opozičných stranách.   Jeden z argumentov, ktorým Ivan Gašparovič odôvodnil s...

Martin Poliačik

toho času nepolitik

Ústavný súd sa vyjadril veľmi jednoznačne. Vyjadril sa, že áno, existuje priestor pre úvahu, ale musí byť jednak dôvod na nevymenovanie, ktorý súvisí s osobou kandidáta. Okolnosti voľby nesúvisia s osobou kandidáta.

O 5 minút 12 - 18.02.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže dôvody nevymenovania kandidáta na GP, okrem závažných skutočností vzťahujúcich sa na osobu kandidáta, sú podľa ÚS aj zákonné predpoklady na vymenovanie (prax, vek), ktoré taktiež súvisia s osobou kandidáta.Z uznesenia Ústavného súdu z októbra 2012 vyplýva, že poki...

Róbert Madej

SMER-SD

Kolegovia hlavne zo SaS fotili svoje lístky a kontrolovali sa jeden poslanec druhého, či volia toho správneho kandidáta.

O 5 minút 12 - 18.02.2013
Pravda

Je pravdou, že poslanci SaS si fotili hlasovacie lístky počas tajnej voľby GP. Takto zdokumentované hlasovanie, malo byť dôkazom o hlasovaní za dohodnutého kandidáta. Kontrolný mechanizmus mali aj ostatné v tom čase koaličné strany. Poslanci za SaS pripustili, že si fotili hlasovacie lístky, al...

Martin Poliačik

toho času nepolitik

Kolegyňa Laššáková mu umožnila premietať videá napriek tomu, že iným poslancom pri iných príležitostiach bolo zakázané púšťať video v Národnej rade.

O 5 minút 12 - 18.02.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže predsedovi P. Paškovi bolo umožnené bez obmedzení premietnuť video, no na druhej strane, A. Hrnčiarovi nebolo umožnené dokončiť prezentáciu troch krátkych ukážok, ktoré mali dokumentovať stav justície. Oba uvedené prípady sa stali pod vedením podpredsedníčky NR SR...

Martin Poliačik

toho času nepolitik

Namiesto toho, aby normálne nechal otvoriť schôdzu a nechal predkladateľa prísť s návrhom na obžalobu, zneužil (Pavol Paška, pozn.) svoje právo vystúpiť kedykoľvek v parlamente.

O 5 minút 12 - 18.02.2013
Pravda

Z videozáznamu rokovania 15. parlamentnej schôdze dňa 14. februára 2013, ktorej bodom bolo prerokovanie návrhu na obžalobu prezidenta SR, jednoznačne vyplýva, že predseda parlamentu Pavol Paška po otvorení poveril vedením schôdze podpredsedníčku Laššákovú a následne P. Paška využil svoje právo&...

Róbert Madej

SMER-SD

Ústava hovorí, že obžaloba prezidenta sa prerokuje do 30 dní.

O 5 minút 12 - 18.02.2013
Nepravda

Povinnosť prerokovať obžalobu prezidenta do 30 dní, je definovaná v Rokovacom poriadku NR SR a nie je v Ústave SR, ako uvádza Róbert Madej. Keďže Róbert Madej si pomýlil Ústavu s rokovacím poriadkom, výrok hodnotíme ako nepravdivý. Obžalovanie prezidenta je definované v čl. 107, ...

Róbert Madej

SMER-SD

Zo stenografického záznamu vyplýva, že pani poslankyňa Žitňanská navrhla prerušiť schôdzu bez uvedenia konkrétneho termínu a po otázke predsedajúceho pána Figeľa, všeobecným súhlasom bol schválený procedurálny návrh.

O 5 minút 12 - 18.02.2013
Pravda

Rokovanie 15. parlamentnej schôdze otvoril predseda parlamentu Pavol Paška. Následne využil svoje právo predsedu NR SR vystúpiť v rozprave, kedykoľvek o to požiada (Rokovací poriadok NR SR, § 28) a vyslovil svoj postoj a názor k tomuto bodu programu. Po jeho vystúpení opustili poslanci NR SR za stra...

Róbert Madej

SMER-SD

Obžaloba prezidenta je vážny inštitút, ktorý v histórii Slovenskej republiky nebol použitý ani raz.

O 5 minút 12 - 18.02.2013
Pravda

Je pravdou, že doterajšej histórii Slovenska, s výnimkou návrhu obžaloby I. Gašparoviča, nebol predložený návrh na obžalobu prezidenta.Inštitút obžaloby prezidenta upravuje Ústava v článku 107:"Prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu. O podaní obžaloby na p...

Róbert Madej

SMER-SD

Ja sa stotožňujem s rozhodnutím prezidenta, ktoré v súlade s rozhodnutím Ústavného súdu vo veci výkladu Ústavy uviedlo, že prezident Slovenskej republiky môže mať aj subjektívne dôvody, pre ktoré doktora Čentéša nevymenuje.

O 5 minút 12 - 18.02.2013
Zavádzajúce

Z rozhodnutia Ústavného súdu vyplýva, že prezident pri vymenúvaní generálneho prokurátora neposudzuje len zákonné dôvody, ale aj závažné dôvody vzťahujúce sa na osobu kandidáta. Róbert Madej sa označením prezidentových právomocí nevymenovať GP kvôli subjektívnym dôvodom, dopúšťa zavádzania, pre...

Róbert Madej

SMER-SD

My sme práve svoj postoj k tomuto politickému divadlu, ktoré priniesla SaS a presvedčila, nahuckala aj ostatné politické strany...

O 5 minút 12 - 18.02.2013
Zavádzajúce

Je pravdou, že strana SaS prišla s iniciatívou predložiť návrh na obžalobu prezidenta Ivana Gašparoviča, avšak s podporou opozície, pretože  od Ľudovej platformy, ktorú tvoria strany SDKÚ, Most-Híd a KDH získala potrebných 30 podpisov na podanie návrhu a pred samotným podaním so stranami úspešn...

Martin Poliačik

toho času nepolitik

Máme v parlamente 83 poslancov Smeru.

O 5 minút 12 - 18.02.2013
Pravda

Tento výrok je pravdivý, potvrdené zo spočítania menného zoznamu poslancov klubu SMER-SD zo stránky Národnej Rady Slovenskej Republiky. V 6. volebnom období je strana SMER-SD ako jediná vládnuca strana, zastúpená 83 poslancami....

success
error