DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mgr. Martin Poliačik

Nestraníci
94 6 4 11
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Martin Poliačik

Nestraníci

... na Slovensku máme takmer najväčšie percento na výchovu dieťaťa, 17 % z rozpočtu rodiny ide na výchovu detí, v čom sme na popredných miestach v Európe...

Boris Kollár, Martin Poliacik a Ján Podmanický v TA3 - 06.02.2017
Pravda

Výrok vychádza zo štatistiky Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 2016, ktorá bola zverejnená v publikácii Society at a Glance 2016 - OECD Social Indicators. Z európskych krajín Slovensko predbehlo krajiny ako Luxembursko, Fínsko alebo Česko. Pred našou krajin...

Martin Poliačik

Nestraníci

3 417 933 je katolíkov podľa oficiálnych štatistík ministerstva...

Boris Kollár, Martin Poliacik a Ján Podmanický v TA3 - 06.02.2017
Pravda

Podľa štatistík Ministerstva kultúry SR z roku 2014 je naozaj 3 417 933 veriacich (pozri štatistiku RKC (.pdf)), ktorí sa hlásia sa ku Rímskokatolíckej cirkvi. Z tohto pohľadu výrok je naozaj pravdivý, avšak údaj je uvedený bez zohľadnenia katolíkov, ktorí sa hlásia k byzantskému obradu.Martin Polia...

Martin Poliačik

Nestraníci

... napríklad štátne sviatky na Slovensku, aj keby ste chceli zrušiť cirkevný štátny sviatok, tak nemôžete, lebo ho máte jednoducho zabetónovaný vo Vatikánskej zmluve.

Boris Kollár, Martin Poliacik a Ján Podmanický v TA3 - 06.02.2017
Pravda

Slovenská republika je od roku 2000 signatárom Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, ktorá je dostupná na stránkach Ministerstva kultúry. Zmluva okrem iného uvádza zoznam cirkevných sviatkov a následne aj mechanizmus zmeny ustanovení tejto zmluvy. Na základe textu zmluvy te...

Martin Poliačik

Nestraníci

Z tejto dohody (Vatikánska zmluva, pozn.) vyplývajú pre Slovenskú republiku iba povinnosti, kdež to povinnosti na druhej strane nie sú žiadne. Nie je v nej klauzula, ktorá by umožňovala odstúpenie od nej.

Boris Kollár, Martin Poliacik a Ján Podmanický v TA3 - 06.02.2017
Pravda

Vatikánska dohoda je Základná zmluva č. 326/2001 Z.z. medzi SR a Svätou stolicou, ktorá bola uzatvorená v roku 2000. Táto zmluva upravuje vzájomné vzťahy a vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán. V zmluve sú však práva pre SR len minimálne a nie je možné od nej ani odstúpiť. Výrok Martina ...

Martin Poliačik

Nestraníci

Taliani, Holanďania, Nemci registráciu (cirkví a náboženských spoločností, pozn.) nemajú vôbec, majú asignačné dane...

Boris Kollár, Martin Poliacik a Ján Podmanický v TA3 - 06.02.2017
Zavádzajúce

Poliačik si za príklady zvolil tri krajiny, v ktorých je cirkev odlúčená od štátu a teda nedostáva od štátu finančné prostriedky. Na druhej strane, v každej z nich má cirkev vyriešené financovanie iným spôsobom. V Taliansku, ako hovorí Poliačik, existuje asignačná daň. Nemecko má zavedenú cirkevnú d...

Martin Poliačik

Nestraníci

Máme tu skupinu cirkví, ktoré sa stihli zmestiť do toho prvého zákona, kde niektoré z nich majú 256 členov a sú registrované.

Boris Kollár, Martin Poliacik a Ján Podmanický v TA3 - 06.02.2017
Pravda

Všetky dnes registrované cirkvi a náboženské spoločenstvá boli zaregistrované ešte pred novelou zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločenstiev z roku 2007. Najnovšou zaregistrovanou cirkvou je Bahájske spoločenstvo, ktoré ministerstvo eviduje od jari 2007. To...

Martin Poliačik

Nestraníci

Na Slovensku máme podľa čísel, ktoré sú prístupné, okolo 2000 moslimov.

Boris Kollár, Martin Poliacik a Ján Podmanický v TA3 - 06.02.2017
Pravda

Vzhľadom na to, že islam na Slovensku nie je oficiálne registrované náboženstvo, bolo potrebné pri poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 2011, aby veriaci moslimovia v sčítacom formulári uviedli možnosť "iné" a do vyhradeného miesta vpísali slovo islam. V oficiálnych štatistikách ŠÚ SR presný p...

Martin Poliačik

Nestraníci

...keď sa pozrieme na súčasné počty v cirkvách, tak z tých súčasných, ktoré máme registrované, iba 5 alebo 4, podľa toho, že pri pravoslávnej cirkvi ktoré čísla berieme, sú také, ktoré sú tesne pod 50, sú také, čo sú tesne nad 50, ale 4 alebo 5 cirkví by spĺňali tieto podmienky...

Boris Kollár, Martin Poliacik a Ján Podmanický v TA3 - 06.02.2017
Pravda

Novú minimálnu hranicu 50 tisíc evidovaných dospelých členov cirkvi potrebných pre jej zaregistrovanie, ktorú určila novela zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví by, skutočne, prekročilo len štyri alebo päť cirkví. Údaje o evidovaných veriacich pravoslávnej cirkvi kolíšu. Podľa ...

Martin Poliačik

Nestraníci

Od roku 2007 sme mali jeden jediný prípad, kedy bola žiadosť (o zaregistrovaní cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, pozn.) vyhodnotená ako špekulatívna, tam sa dokonca stalo, že bolo podozrenie z falšovania podpisov, ale už teraz paragraf 15 predmetného zákona umožňuje ministerstvu vyhodnotiť takúto žiadosť, ministerstvo má nakoniec posledné slovo, že či registruje cirkev alebo nie...

Boris Kollár, Martin Poliacik a Ján Podmanický v TA3 - 06.02.2017
Pravda

V médiách sa objavil len jediný rozhovor s riaditeľom cirkevného odboru MK, Jánom Juranom, ktorý sa venoval hromadnému falšovaniu podpisov na účel registrácie cirkvi. Avšak po sprísnení Zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v roku 2007 už má regis...

Martin Poliačik

Nestraníci

...máme už vyše 4000 priateľov slobody, ktorí sú registrovaní sympatizanti.

Lucia Žitnanská, Miroslav Cíž a Martin Poliacik - 02.05.2016
Neoveriteľné

Počet sympatizantov strany SaS je dostupný naposledy z augusta 2015, kedy toto číslo prekročilo 1 700. Nie je možné overiť, či sa počet "Priateľov slobody" dostal nad hranicu 4 000 ako tvrdí Poliačik. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.Informáciu sme nenašli na stránke SaS. Na kongrese ...

success
error