DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Trenciansky samosprávny kraj
Iné - 18.07.2017

Jaroslav Baška

SMER-SD
6 1 0 0

Renáta Kaščáková

SaS
3 0 1 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra a médiá
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
 • Atentát na Roberta Fica
Politik
 • Jaroslav Baška
 • Renáta Kaščáková
 • Štefan Škultéty
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Jaroslav Baška

SMER-SD

Vďaka systému elektronických aukcií každý rok ušetrí (TSK, pozn.) dva milióny eur.

Iné - 11.09.2017
Nepravda

V roku 2016 ušetril EKS a elektronické aukcie TSK približne dva a pol milióna eur. Samotné e-aukcie mali v roku 2016 ušetriť "len" okolo 855-tisíc eur (rozdiel vstupnej a výstupnej ponuky). Navyše nemožno považovať uvedenú sumu ako nejaké pravidlo ako naznačuje Baška. Výrok preto hodnotíme...

Štefan Škultéty

Naši absolventi tvoria najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných.

Iné - 28.08.2017
Nepravda

V štatistikách Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) sú vyhľadateľné údaje, ktoré výrok Štefana Škultétyho vyvracajú, a preto ho označujeme za nepravdivý.Výrok pochádza z príspevku na blogu súčasného primátora Trenčianskych Teplíc a nezávis...

Renáta Kaščáková

SaS

Prečo v celej veci mlčí aj vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja (...) Mlčky sa prizerá na to šialené zaobchádzanie so životným prostredím i ľuďmi v tomto kraji a ani len nepripomienkovalo konanie o vplyvoch na životné prostredie.

Iné - 27.08.2017
Pravda

Tvrdenie Renáty Kaščákovej pochádza z blogu a týka sa dopadov rozširovania ťažby v 12. ťažobnom poli DP Nováky. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) nepripomienkoval návrh Hornonitrianskych baní Prievidza vo veci vplyvu na životné prostredie. Hoci o miere negatívnych dopadov na životné ...

Štefan Škultéty

Po desiatich rokoch vo funkcii primátora mesta si myslím, že som nadobudol dostatok skúseností a zručností na to, aby som bol pripravený zastávať aj pozíciu župana Trenčianskeho kraja.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Škultéty sa stal primátorom v roku 2006, teda skúsenosti naberá už jedenásť rokov. Výrok však hodnotíme ako pravdivý, kedže naozaj dlhé obdobie zastáva túto funkciu. To, či nadobudol dostatok skúseností a zručnosti, neoverujeme. Štefan Škultéty je rodák z Trenčianskych Teplíc, ktorý svoje štude...

Štefan Škultéty

A napokon, potrebujeme aj reštart školstva, v TOP 10 hodnotení Ineko nemáme ani jedno gymnázium.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Podľa posledného rebríčku základných a stredných škôl od INEKO sa v TOP 10 nenachádza ani jedno gymnázium z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 22. decembra 2016 bol aktualizovaný rebríček základných a stredných škôl od INEKO. Medzi TOP 10 základnými školami s...

Štefan Škultéty

...krajských nemocníc, ktoré majú najväčšie dlhy po lehote splatnosti.

Iné - 18.07.2017
Pravda

V rebríčku nemocníc s najvyšším dlhom po lehote splatnosti sa v roku 2015 umiestnili nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na prvých troch priečkach. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. Dlhy nemocníc sú dlhodobom problémom Slovenskej republiky – či už ide o nemocnice v zriaďovateľskej pôso...

Renáta Kaščáková

SaS

Konkrétne KOCR Trenčín Región je odnožou úradu VÚC aj tým, že predsedom KOCR (krajská organizácia cestovného ruchu) je bývalý riaditeľ úradu VÚC a riaditeľkou KOCR je bývalá zamestnankyňa VÚC, ktorá mala na starosti cestovný ruch.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Výrok Renáty Kaščákovej z blogu o krajských organizáciách hodnotíme ako pravdivý, Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu stanovil blízky vzťah medzi vyšším územným celkom a krajskou organizáciou. Súhlasí aj prepojenie funkcií predsedu a výkonnej riaditeľ...

Jaroslav Baška

SMER-SD

Podľa najaktuálnejšieho rebríčka z novembra 2015 sa Trenčiansky samosprávny kraj stal najväčším skokanom v transparentnosti, poskytovaní informácií a otvorenosti. Za posledné sledované obdobie si polepšil najviac, o viac ako 18 percentuálnych bodov.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Transparency International v roku 2015 po tretí krát vytvorila rebríček transparentnosti miest a VÚC. Trenčiansky samosprávny kraj sa síce nachádza na poslednom mieste v rebríčku (so známkou "C-"), ale je pravdou, že od roku 2013 zaznamenal nárast o 18 percentuálnych bodov. Mal tak najvýraznejší pos...

Jaroslav Baška

SMER-SD

V Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici je vybudovaný nový urgentný príjem, v Myjave sme otvorili (TSK, pozn.) dve nové oddelenia a verejnú nemocničnú lekáreň.

Iné - 18.07.2017
Pravda

V roku 2015 sa v nemocnici v Považskej Bystrici, podľa dostupných informácii, zrekonštruoval urgentný príjem a v Myjave sa, v tom istom roku, otvorilo oddelenie pre dlhodobo chorých a zrenovované bolo detské oddelenie a otvorená lekáreň. Oddelenia boli otvorené nielen vďaka financiám poskytnutím TSK...

Jaroslav Baška

SMER-SD

Kraj (TSK, pozn.) nie je zaťažený žiadnymi novými úvermi, dva staré úvery vo výške 48 miliónov, zlúčil a ponížil náklady na jeho obsluhu.

Iné - 18.07.2017
Pravda

TSK nezaznamenal za posledné obdobie nové úroky, výrok Bašku preto hodnotíme ako pravdivý. Podľa záverečného účtu TSK za rok 2016 (.pdf, s.133), Trenčiansky samosprávny kraj skutočne nie je zaťažený žiadnymi novými úvermi, pričom ku koncu roku 2016 predstavoval "nový" úver od ČSOB sumu 48 ...

Jaroslav Baška

SMER-SD

Sme prvý spomedzi krajov (TSK, pozn.), ktorý má participatívny komunitný rozpočet, teda o časti financií rozhodujú priamo občania kraja.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Participatívny rozpočet majú už niektoré mestá ako napríklad Banská Bystrica, Trnava či Partizánske. Avšak spomedzi VÚC, je Trenčiansky kraj prvým, ktorý takýto rozpočet zavádza. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. Myšlienka participatívneho rozpočtu sa zrealizovala v 80. rokoch 20. s...

Jaroslav Baška

SMER-SD

Aktuálne boli sme úspešní (TSK, pozn.) v štyroch projektoch na rekonštrukciu ciest druhej triedy v celkovom objeme viac ako 17 miliónov eur.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v máji 2017 schválilo TSK štyri projekty týkajúce sa rekonštrukcie ciest II. triedy. Celková výška nenávratných finančných príspevkov skutočne prevyšuje sumu 17 miliónov eur (17 560 743, 20 EUR), ako uvádza Baška. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý....

Jaroslav Baška

SMER-SD

Sme lídrom (TSK, pozn.) v oblasti zavádzania systému duálneho vzdelávania na stredných školách, máme viac ako 300 žiakov.

Iné - 18.07.2017
Pravda

Systém duálneho vzdelávania sa na území SR uplatňuje od roku 2015, pričom je pravdou, že v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) je aktuálne zapojených viac ako 300 žiakov, presnejšie 303. V uplynulom šk. roku 2016/2017 mali najviac zapojených študentov, avšak prvé dva roky si v tesnom závese držali...

Štefan Škultéty

Kým v (trenčianskom, pozn.) kraji turizmus napriek veľkým výdajom stagnuje, v meste, ktoré vediem ako primátor, sledované ukazovatele rastú.

Iné - 28.08.2017
Zavádzajúce

Hoci ukazovatele rozvoja cestovného ruchu v Trenčianskych Tepliciach (Škultéty je v tomto meste primátorom od roku 2006) kontinuálne rastú, a Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) skutočne pre rok 2017 vyčlenil enormne veľké finančné prostriedky na podporu turizmu, turizmus v kraji nestagnuje...

Štefan Škultéty

Niektorí primátori, najmä veľkých miest, už ani nejavia záujem o prácu v orgánoch tohto združenia (ZMOS, pozn.) a úplne ignorujú zasadnutia celorepublikových rád.

Iné - 18.07.2017
Neoveriteľné

Štefan Škultéty

Aby toho nebolo dosť, v hre je stále návrh ministra školstva na zvýšenie miezd všetkých pedagogických zamestnancov už od 1.9. 2017. Tento návrh, ktorý ide nad rámec programového vyhlásenia vlády, opäť atakuje obecné rozpočty, keďže tie nie sú na túto úpravu vôbec pripravené (pedagógovia v MŠ, ZUŠ a centrách voľného času sú platení priamo zo samosprávnych rozpočtov, na rozdiel od učiteľov ZŠ, na ktorých prichádzajúce peniaze od štátu).

Iné - 18.07.2017
Neoveriteľné

Štefan Škultéty

...zvýšením odpočítateľnej položky znižuje príjmovú časť rozpočtu (mestá a obce sú spolu s krajmi primárne financované z daní z príjmov fyzických osôb). Predpokladaný výpadok sa odhaduje minimálne na úrovni 300 mil. eur.

Iné - 18.07.2017
Neoveriteľné

Renáta Kaščáková

SaS

Existencia KOCR je teda výhodná najmä pre vedenie VÚC. Ide o balík peňazí odkrojený z bežného rozpočtu, ktorý politické vedenie VÚC môže cez svojich dosadených zástupcov míňať bez ďalšej kontroly zo strany poslancov VÚC. Akonáhle VÚC zaplatí členské do KOCR, je už vďaka systému hlasovania viac-menej na jeho jedinom zástupcovi, ako sa tieto peniaze použijú...

Iné - 18.07.2017
Zavádzajúce

Ku kontrole členských príspevkov dochádza len zo strany Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, poslanci VÚC nemajú nad hospodárením krajskej organizácie právomoc. Hoci je za VÚC jeden zástupca, ktorý teda de facto za VÚC sám rozhoduje, nedá sa tvrdiť, že by vedenie VÚC mohlo fin...

Renáta Kaščáková

SaS

Hlasovacie práva sú v nich (krajské organizácie cestovného ruchu – KOCR, pozn.) nastavené podľa výšky členského príspevku, čo v praxi znamená, že najväčšie členské vložia, a teda o všetkom rozhodujú VÚC. Názorným príkladom je KOCR Trenčín Región. VÚC Trenčín do nej vložil členský vklad 300 tisíc, štyri členské OOCR-ky (oblastná organizácia cestovného ruchu, pozn.) vyzbierali dokopy len zopár tisíc. VÚC je tak vo výhode väčšinovej váhy hlasu, takže si pri akomkoľvek hlasovaní presadí, čo potrebuje.

Iné - 18.07.2017
Neoveriteľné

Renáta Kaščáková

SaS

Prečo v celej veci mlčí aj vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja (...) Mlčky sa prizerá na to šialené zaobchádzanie so životným prostredím i ľuďmi v tomto kraji a ani len nepripomienkovalo konanie o vplyvoch na životné prostredie.

Iné - 18.07.2017
Neoveriteľné

Renáta Kaščáková

SaS

Kúpele (v Bojniciach, pozn.) (...) ak by im bolo umožnené zrealizovať svoje rozvojové plány, dokázali by aj bez dotácií zamestnať až 1200 ľudí z regiónu.

Iné - 18.07.2017
Neoveriteľné

Renáta Kaščáková uvedené tvrdila na svojom blogu z marca 2017. Podobné odhady (tisíc alebo minimálne tisíc pracovných miest) uvádzal aj riaditeľ kúpeľov v Bojniciach Slavomír Eliáš. Keďže sa však jedná o predbežné plány, ktoré okrem riaditeľa exaktne nepotvrdzujú napríklad štúdie odborníkov, hodnotí...

Renáta Kaščáková

SaS

Od roku 2006 sa podpora ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre vyšplhala na závratných vyše trištvrte miliardy Eur. Platíme ich všetci – teda aj samotní baníci a ich rodiny - v cene energií... .

Iné - 18.07.2017
Pravda

Tento výrok pochádza z blogu Renáty Kaščákovej z júna 2017. V roku 2005 bola zavedená podpora ťažby hnedého uhlia, ktorá sa dokonca prejavuje v dvoch formách – ako tzv. TPS teda tarifa za prevádzkovanie systému a tiež aj ako dotácia výrobcom KVET-u.Podľa dostupných zdrojov sa suma za roky 2008 – 201...

Jaroslav Baška

SMER-SD

Paradoxne sa stáva, že takéto neveľké obce získajú za výrub drevín na svojom území pri rozsiahlych infraštruktúrnych investíciách finančné prostriedky v hodnote niekoľkých desiatok až stovák tisíc eur. Bohužiaľ ich využitie bolo až do teraz viazané len na náklady spojené so starostlivosťou o dreviny rastúc na území obce.

Iné - 18.07.2017
Neoveriteľné
success
error