DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Renáta Kaščáková

SaS

Kúpele (v Bojniciach, pozn.) (...) ak by im bolo umožnené zrealizovať svoje rozvojové plány, dokázali by aj bez dotácií zamestnať až 1200 ľudí z regiónu.

Trenciansky samosprávny kraj - 18.07.2017
Neoveriteľné

Renáta Kaščáková uvedené tvrdila na svojom blogu z marca 2017. Podobné odhady (tisíc alebo minimálne tisíc pracovných miest) uvádzal aj riaditeľ kúpeľov v Bojniciach Slavomír Eliáš. Keďže sa však jedná o predbežné plány, ktoré okrem riaditeľa exaktne nepotvrdzujú napríklad štúdie odborníkov, hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

V júni 2017 sa v médiách objavila informácia o detailoch plánu prestavby bojnických kúpeľov, pričom má byť postavený nový wellness hotel s celoročným aquaparkom i vyhliadková veža. Stavebné práce sú naplánované na začiatok roka 2018, pričom problém mal riaditeľ kúpeľov s Krajským pamiatkovým úradom. Ten mu zamietol prvotne plánovanú výšku hotela i vyhliadkovej veže: „Hotel v pôvodnej veľkosti by zásadne zmenil chránenú siluetu a panorámu sídelného celku a vytvoril nový akcent a dominantu v chránených diaľkových pohľadoch na historické jadro mesta Bojnice s dominantnými kultúrnymi pamiatkami. Silueta a panoráma mesta Bojnice je chránená, v rámci vyhláseného ochranného pásma, i v širších krajinných vzťahoch."

Podľa riaditeľa kúpeľov Eliáša, má nový hotel zamestnať až 120 nových pracovníkov, ďalších 50 bude potrebných na zabezpečenie chodu aquaparku. Tvrdí, že prácu by si tu mohli nájsť aj baníci, kedže niektoré miesta budú mať technický ráz. Hospodárske noviny zasa uvádzajú, že má hotel zamestnať "len" 50 pracovných síl. 

Projekt má byť dokončený do roku 2021 a bude stáť 32 mil. eur. Kúpele pritom majú zámer financovať tento projekt z vlastných prostriedkov. 

O investíciách v dlhšom časovom horizonte hovoril riaditeľ kúpeľov Bojnice vo videách Renáty Kaščákovej. Prvý videozáznam je z diskusie Quo vadis horná Nitra, kde Eliáš uvádza, že do 5 rokov vedia zabezpečiť približne 1000 pracovných miest (1:20). V ďalšom videu (2:43) hovorí, že v kúpeľoch plánujú zamestnať minimálne 1000 ľudí.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error