DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Renáta Kaščáková

SaS

Existencia KOCR je teda výhodná najmä pre vedenie VÚC. Ide o balík peňazí odkrojený z bežného rozpočtu, ktorý politické vedenie VÚC môže cez svojich dosadených zástupcov míňať bez ďalšej kontroly zo strany poslancov VÚC. Akonáhle VÚC zaplatí členské do KOCR, je už vďaka systému hlasovania viac-menej na jeho jedinom zástupcovi, ako sa tieto peniaze použijú...

Trenciansky samosprávny kraj - 18.07.2017
Zavádzajúce

Ku kontrole členských príspevkov dochádza len zo strany Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, poslanci VÚC nemajú nad hospodárením krajskej organizácie právomoc. Hoci je za VÚC jeden zástupca, ktorý teda de facto za VÚC sám rozhoduje, nedá sa tvrdiť, že by vedenie VÚC mohlo financiami voľne disponovať. Do úvahy treba brať aj hlasy zástupcov oblastných organizácii. Výrok na blogu Renáty Kaščákovej hodnotíme ako zavádzajúci.

Valné zhromaždenie KOCR ako najvyšší orgán je podľa § 11a ods.2 zákona tvorené zástupcom vyššieho územného celku a zástupcami oblastných organizácií. Valné zhromaždenie rozhoduje vo všetkých veciach hlasovaním za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Na prijatie uznesenia je podľa § 11a ods. 3 potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov valného zhromaždenia. 

Financovanie krajských organizácií závisí od členských príspevkov vyšších územných celkov a oblastných organizácií. Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu nestanovuje výšku príspevku od VÚC, iba výšku príspevku oblastnej organizácie. Tá musí predstavovať podľa § 8 ods.5 aspoň 10 % z členských príspevkov získaných oblastnou organizáciou od obcí a podnikateľských subjektov v predchádzajúcom kalendárnom roku. Podrobnosti o výške iných príspevkov aj o hospodárení s peniazmi podľa § 9 ods.5 ďalej upresňujú stanovy krajskej organizácie predložené predsedom VÚC, schválené na ustanovujúcom valnom zhromaždení KOCR. KOCR je podľa § 11 písm. q zákona povinná každoročne predložiť Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja doklad preukazujúci sumu členských príspevkov.

KOCR Trenčín región vznikla zo zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja a oblastných organizácií cestovného ruchu Regiónu Horná Nitra – Bojnice, Trenčianskych Teplíc, Regiónu Horné Považie. Zakladateľskú zmluvu na ustanovujúcom valnom zhromaždení 4. mája 2015 podpísali predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, predsedníčka predstavenstva OOCR Región Horná – Nitra Bojnice Helena Dadíková, predseda predstavenstva OOCR Región Horné Považie JUDr. Michal Hamar a predseda predstavenstva OOCR Trenčianske Teplice PhDr. Štefan Škultéty. Dňa 21. Decembra 2015 valné zhromaždenie KOCR Trenčín región odsúhlasilo vstup ďalšieho člena – OOCR Trenčín a okolie (.pdf, s. 2). Počet členov KOCR Trenčín región sa tak zvýšil na päť.

Podľa výročnej správy KORC Trenčín región z roku 2016 bol príspevok Trenčianskeho samosprávneho kraja do rozpočtu krajskej organizácie 359 000 €. Príspevok OOCR Trenčianske Teplice bol 18 048,74 €, príspevok OOCR Trenčín a okolie zas 4 260 €. OOCR Región Horné Považie prispel do rozpočtu sumou 1 000 € a OOCR Región Horná Nitra – Bojnice sumou 793 € (.pdf, s. 29).

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error