DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Renáta Kaščáková

SaS

Od roku 2006 sa podpora ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre vyšplhala na závratných vyše trištvrte miliardy Eur. Platíme ich všetci – teda aj samotní baníci a ich rodiny - v cene energií... .

Trenciansky samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Tento výrok pochádza z blogu Renáty Kaščákovej z júna 2017. V roku 2005 bola zavedená podpora ťažby hnedého uhlia, ktorá sa dokonca prejavuje v dvoch formách – ako tzv. TPS teda tarifa za prevádzkovanie systému a tiež aj ako dotácia výrobcom KVET-u.
Podľa dostupných zdrojov sa suma za roky 2008 – 2016 za doplatky na elektrinu z domáceho uhlia vyšplhala na 648,7 mil. eur. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Podpora ťažby hnedého uhlia bola zavedená za vlády Dzurindu – v roku 2005 a opätovne potvrdená za Ficovej vlády, pričom bola predĺžená až do roku 2035. Dôvodom má byť verejný záujem, teda zachovanie pracovných pozícii baníkov v bani Prievidza, ktorej jediným odberateľom je elektráreň v Novákoch.

Podpora sa prejavuje v cene za elektrickú energiu. Tá má dve zložky – silová elektrina a sieťové poplatky. V rámci sieťových poplatkov je tzv. TPS, teda tarifa za prevádzkovanie systému, ktorá sa skladá z dotácii na obnoviteľné zdroje, ťažbu hnedého uhlia a vysokoúčinnej kombinovanej výrobe elektriny. O výške tejto tarify rozhoduje ÚRSO pre každý rok osobitne. V roku 2016 bola výška tarify DOP2016 určená vo výške 70,71113 €/MWh (.pdf, s. 1)

"Výrobu elektriny z domáceho hnedého uhlia dotujú vo svojich účtoch za elektrinu všetci odberatelia. Tak domácnosti, ako aj firmy. Prostredníctvom tarify za prevádzkovanie systému, ktorá vstupuje do koncovej ceny elektriny a tvorí až pätinu z celkovej sumy. Odberatelia sa cez túto tarifu podieľajú aj na výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov, či na iné spôsoby kombinovanej výroby elektriny," píšu Hospodárske noviny.

Podľa Martina Vlachynského z INESS doplácame na hnedé uhlie aj vo forme dotácii výrobcom KVET-u v rámci kombinovanej výroby elektriny. "Keďže všetky zdroje OZE a KVET sú podporované hlavne tzv. doplatkom, čo je vlastne rozdiel medzi trhovou cenou elektriny a cenou elektriny stanovenou pre konkrétnu technológiu, tak zákonite poklesom ceny na svetových trhoch stúpa doplatok a tým aj tarifa za prevádzkovanie systému, prostredníctvom, ktorej sú tvorené zdroje na platbu doplatkov. Tento faktor vplýva nielen na podporu výroby elektriny z OZE a KVET, ale aj na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia," píše sa aj v Národnej správe ÚRSO za rok 2015 (.pdf, s. 9).

"Celková výška nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia predstavuje za obdobie rokov 2008 - 2016 sumu vo výške takmer 648,7 miliónov eur. Ak by sa táto pomoc poskytovala až do roku 2035, predstavovalo by to sumu až 1,5 miliardy eur," píše sa na portáli energia.sk. Taktiež je tam vedená aj tabuľka s prehľadom doplatku za elektrinu z domáceho uhlia od roku 2008: 


Dotovanie hnedého uhlia bolo aj predmetom žaloby na Okresnom súde Bratislava I., predmetom podania na ústavný súd a tiež aj sťažnosti smerovanej Európskej komisii. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error