DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Štefan Škultéty

Kým v (trenčianskom, pozn.) kraji turizmus napriek veľkým výdajom stagnuje, v meste, ktoré vediem ako primátor, sledované ukazovatele rastú.

Trenciansky samosprávny kraj - 28.08.2017
Zavádzajúce

Hoci ukazovatele rozvoja cestovného ruchu v Trenčianskych Tepliciach (Škultéty je v tomto meste primátorom od roku 2006) kontinuálne rastú, a Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) skutočne pre rok 2017 vyčlenil enormne veľké finančné prostriedky na podporu turizmu, turizmus v kraji nestagnuje. 

Štefan Škultéty v príspevku na svojom blogu zo dňa 16. augusta 2017 rozoberá, podľa jeho slov, "katastrofálnu" situáciu cestovného ruchu v TSK:

"Medziročne klesá počet lôžok, spomedzi všetkých krajov máme najnižší počet hotelov, počet lôžok v hoteloch i počet prenocovaní. Trenčiansky kraj sa na celoslovenskom počte návštevníkov podieľa iba 6,5%, čo je cca. polovica priemerného slovenského kraja."

Ako podklad pre použité údaje mu slúžil Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023. Fakt, že sa v programe nachádzajú štyri roky staré dáta, predstavuje prvý problém Škultétyho argumentácie. K aktuálnym údajom sa dostaneme nižšie.

V prvom rade je potrebné pozrieť sa na rozpočet schválený Trenčianskym samosprávnym krajom pre cestovný ruch (.pdf, s. 89 – 90):


Pre rok 2017 však nastali zmeny v rozpočte a konečný rozpočet pre podprogram cestovný ruch je na úrovni 7 681 903, 00 eur (.pdf, s 29 – 30). 

Pre porovnanie, aktuálny rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v oblasti cestovného ruchu na roky 2017-2019 je 1 000 250,00 eur (.pdf, s. 12), Žilinského (ŽSK) 45 000,00 (.doc, s. 66) a Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) 1 105 950,00 eur (.pdf, s. 4). Pre BBSK je uvedená suma v programe pre regionálny rozvoj a cestovný ruch. Ostatné samosprávne kraje majú zostavené programy rozpočtu inak a cestovný ruch tam samostatne nefiguruje. 

Je zavádzajúce tvrdiť, že spomínané "sledované ukazovatele" rozvoja cestovného ruchu (počet hotelov, počet lôžok v hoteloch a počet prenocovaní) v TSK majú stagnujúci charakter. Po prvé, počet ubytovacích zariadení pomerne významne narástol z 234 v roku 2014 na 288 v roku 2015. Nasledujúce roky priniesli mierny pokles (287 v roku 2016, 282 v júni 2017). Po druhé, počet lôžok v ubytovacích zariadeniach v TSK od roku 2014 kontinuálne stúpal: v roku 2014 bolo v kraji k dispozícii 13 291 lôžok, o rok neskôr 14 981, a v roku 2016 15 259 lôžok. Rok 2017 však zatiaľ priniesol výrazný pokles na 13 955 lôžok. Tretí a azda najdôležitejší ukazovateľ, počet prenocovaní, rastie nepretržite už od roku 2011. V roku 2014 sa jednalo o 987 153 prenocovaní, o rok neskôr o 1 108 518, a v roku 2016 o 1 274 486 prenocovaní.

Trenčianske Teplice na rok 2017 vyčlenili na turizmus zo svojho rozpočtu 25 000 eur. (.pdf, s. 13) To je oproti roku 2016 (7 000 eur) viac ako 4-krát vyššia čiastka. (.pdf, s. 14) Pre porovnanie, v Bojniciach, druhom kúpeľnom meste kraja, bolo na cestovný ruch v roku 2017 vyčlenených len 1 450 eur. (.pdf, s. 13) Väčšina z ukazovateľov stavu cestovného ruchu v meste kontinuálne rastie. Jediný pokles je zaznamenaný v rámci počtu prenocovaní návštevníkov: z 319 032 v roku 2014 sa znížil na 317 234 v roku 2015. Toto číslo však v roku 2016 opäť vyskočilo na 377 569 prenocovaní.

Škultéty na margo prenocovania návštevníkov kraja v príspevku poznamenal, že "len samotné Trenčianske Teplice vytvárajú takmer tretinu prenocovaní v celom TSK (32%). Po Tepliciach nasleduje druhé kúpeľné mesto v kraji – Bojnice (vyše 24%)." Nie je korektné porovnávať kúpeľné mestá s ostatnými, keďže kúpeľné mestá z povahy veci pritiahnu viac turistov ako iné mestá v regióne.

Treba tiež dodať, že ak sa zvyšujú financie na cestovný ruch pre TSK, prospech z toho budú z povahy veci mať aj samotné Trenčianske Teplice. 


Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error