DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Šefcovic (SMER-SD) vs Hudacký (KDH)
V Téme dna sa stretli jednotka SMER-SD Maroš Šefcovic a trojka KDH Ján Hudacký. Obaja sa nevyhli nepresnostiam.

Maroš Šefčovič

Nestraníci
7 4 0 0

Ján Hudacký

KDH
5 1 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Maroš Šefčovič
 • Ján Hudacký
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Maroš Šefčovič

Nestraníci

...5 z najkonkurencieschopnejších ekonomík máme práve v Európskej únii. Myslím v tom svetovom merítku.

Téma dňa - 18.05.2014
Nepravda

Nie je pravdou, že päť z najkonkurentnejších je z EÚ. Pravdou, by bolo tvrdenie, že v top 10 najkonkurentnejších ekonomík je päť z EÚ.  Do úvahy berieme Doing Business zostavovaný Svetovou bankou a The Global Competitivness zostavovaný Svetového podnikateľskéh...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Určite ako strana Smer-Sociálna demokracia máme záujem na to, aby sme obhájili počet mandátov, ktorý sme obhájili v minulých voľbách. Čiže bude veľký záujem aj na tom, aby sme si tak trošku strategicky rozdelili tie posty v jednotlivých eurovýboroch a určite bude dobré, keď sa aj slovenská delegácia po voľbách znovu stretne tak, aby sme všetky tie strategické výbory, v ktorých sme v minulosti chýbali, ako napríklad výbor pre hospodárske a menové záležitosti, kde sa rozhoduje o budúcnosti eura. Alebo výbor ITRE, kde predtým pôsobil pán Hudacký, kde sa riešia záležitosti energetiky, ale aj iné kľúčové výbory, aby naozaj Slovensko malo vo všetkých týchto dôležitých výboroch svoje zastúpenie.

Téma dňa - 18.05.2014
Pravda

Šefčovič tvrdí, že SMED-SD v minulosti nemal v minulom období zastúpenie vo Výbore pre hospodárstvo a menové záležitosti a ani vo Výbore pre priemysel, výskum a energie. Vo Výbore pre hospodárstvo a menové záležitosti, nebol dokonca žiaden zo slovenských poslancov (Commitee for e...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

...pán Sulík toto miesto zrušil (zástupcu NR SR v Európskom parlamente, pozn.).

Téma dňa - 17.05.2014
Pravda

Zástupcu NR SR v Európskom parlamente bol zrušení v roku 2010, v čase kedy bol Sulík predsedom parlamentu. Výrok hodnotíme ako pravdivý, no dodávame, že formálne toto rozhodnutie spravil vedúci kancelárie NR SR Michal Nižňan (nominant SaS). SITA informovala 4. septembra 2010 o zrušení zástupcu NR SR...

Ján Hudacký

KDH

...neviem z akých nepochopiteľných dôvodov my nemáme slovenský parlament, teda Národná rada Slovenskej republiky zástupcu, svojho zástupcu pri Európskom parlamente. Opäť je to určitý prvok, ktorý bol v prvom období, keď som ja ešte bol v Európskom parlamente, teraz to nemáme.

Téma dňa - 17.05.2014
Pravda

Je pravdou, že v súčasnosti nemá NR SR svojho zástupcu v Európskom parlamente. Tento post je neobsadený od roku 2010. Do roku 2010 NR SR teda svojho zástupcu v EP mala. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Zoznam zástupkýň a zástupcov národných parlamentov pri Európskom parlamente je dostupný na ...

Ján Hudacký

KDH

Ako to už povedal pán Šefčovič, určite budeme potrebovať ďaleko viac investovať do rozvoja vedy, výskumu a tak isto do technologického rozvoja inovácií. Slovensko je na tom v podstate takmer najhoršie zo všetkých členských krajín. S cirka 0,68 % podielom týchto investícií na HDP. Pričom priemer Európskej únie je okolo 2,2 % myslím, čo tiež nie je vysoké číslo v porovnaní so Spojenými štátmi.

Téma dňa - 17.05.2014
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže Hudacký nesprávne uvádza výdavky idúce na výskum a rozvoj na Slovensku a v EÚ. V prípade Slovenska vychádza zo starých údajov za rok 2011.Ján Hudacký používa staré štatistiky. Na výskum a rozvoj išlo na Slovenku celkovo 0,68% HDP v roku 2011, no aktuálne čísla z...

Ján Hudacký

KDH

Dokonca sám komisár Antonio Tajani, ktorý je zodpovedný za agendu priemyslu alebo podnikania, sa vyslovil dosť kriticky proti, proti takýmto snahám (agendu klimatického balíčka a plánu znižovania emisii pozn.)

Téma dňa - 17.05.2014
Pravda

Je pravdou, že Antonio Tajani, ktorý je komisárom pre priemysel a podnikanie sa postavil negatívne proti klimatickému balíčku 2030, ktorý si nastavil cieľ znížiť emisie o 40% oproti úrovni emisii z roku 1990. Tajani spolu s komisárom pre energetiku Oettingerom sú proti nastavenému cieľu 40% a navrhu...

Ján Hudacký

KDH

...veľmi ambiciózny klimaticko-energetický balíček, kde chceme znížiť emisie nie o 20 % ale o 40 %. A v podstate podiel obnoviteľných zdrojov o 20 teda nad 27 %....tie predošlé ambície toho klimatického energetického balíčka 20-20-20...

Téma dňa - 17.05.2014
Pravda

Hudacký hovorí o novom energetickom balíčku 2030, ktorý si stanovuje na cieľ znížiť emisie skleníkových plynov o 40% oproti úrovni z roku 1990 a produkciu energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni 27%. Tento návrh 2030, ešte nie je definitívne schválený a vo februári 2014 bolo odložené definitívne r...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Najväčší počet vysokoškolákov (v EÚ, pozn.), kedykoľvek sme ich mali v histórii. Napriek tomu máme najvyšší počet nezamestnaných.

Téma dňa - 17.05.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže je pravdou, že EÚ dosahuje najvyššie čísla vysokoškolákov. Taktiež je pravdou, že môžeme hovoriť o najvyššej nezamestnanosti. Demagog.SK nehodnotí kauzalitu medzi počtom vysokoškolákov a počtom nezamestnaných.Podľa databázy Eurostat bolo v roku 1998 (najstaršie úd...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

...ten nový rozpočet na 7 rokov chce nasmerovať vlastne najväčší program 80 miliard eur (Horizont 2020, pozn.)má ísť na podporu vedy a výskumu a má to byť prepojené s priemyslom.

Téma dňa - 17.05.2014
Pravda

Oficiálna stránka programu Horizont 2020, ktorý je rozpočtovaný na sedem rokov a má rozpočet 80 mld. eur je zameraný na výskum a inovácie, prostredníctvom ktorých by sa mal dosiahnuť udržateľný ekonomický rast a priemyselné líderstvo. Je teda pravdou, že tento program je prepojený s priemyslom. "Hor...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Preto sa vlastne pristúpilo aj k tej stratégie do roku 2020, kde už tých cieľov je len 5. Týkajú sa zamestnanosti, týkajú sa konkurencieschopnosti, týkajú sa energetickej politiky a týkajú sa toho, aby sme čím viac ľudí dostali spopod tej hranice biedy.

Téma dňa - 17.05.2014
Pravda

Stratégia Európa 2020 skutočne zahŕňa ciele v počte a typoch, ktoré spomína M. Šefčovič. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Ako uvádza webstránka stratégie Európa 2020, päť cieľov pre EÚ do roku 2020 je nasledovných: Zamestnanosť zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75 %V...

Ján Hudacký

KDH

A tak trochu by som chcel naviazať aj na to, čo som predkladal aj Národnej rade Slovenskej republiky a v súvislosti so zákonom o rodinnom podnikaní. Pretože Európska komisia už začala prvé kroky k tomu, aby, aby motivovala v podstate aj členov rodín pre takéto pre takúto formu podnikania.

Téma dňa - 17.05.2014
Pravda

Ján Hudacký skutočne podal (spolu s Jánom Figeľom a Pavlom Zajacom) návrh na vydanie zákona o rodinnom podnikaní. Je tiež pravdou, že Európska komisia už spravila viaceré kroky a analýzy v tejto oblasti. Doposiaľ sa snažila motivovať členské štáty na prijatie resp. zľahčenie takejto formy ...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Sme najväčším exportérom, najväčším importérom...

Téma dňa - 17.05.2014
Nepravda

Podľa štatistiky Eurostat a posledných čísiel za rok 2012 si EÚ28 udržala vedúcu pozíciu vo svetovom exporte no vo svetovom importe ju predbehli USA (v mil. eur). To platí aj v prípade ak sa na import a exporte pozrieme ako percentuálny podiel na celkovom svetovom importe resp. exporte. Výrok preto ...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

A trošku zabúdame aj na to, že európska ekonomika je stále najväčšia na svete. Že dokážeme vyprodukovať ročne 13 tisíc miliard eur európskeho HDP, čo je viac ako Spojené štáty americké. Čo je o dosť viac ako Čína.

Téma dňa - 17.05.2014
Pravda

Je pravdou, že ekonomika EÚ je najväčšia čo sa týka nominálneho vyjadrenia HDP s ročným HDP na úrovni 13-tisíc mld. eur. Prekonáva aj Spojené štáty, aj Čínu, no mýli sa v čísle nominálnej hodnote HDP.Údaje MMF za rok 2013 v euro (USD)EÚ 2813 050 mld. eur (17 400 mld. USD)USA12 600 mld. eur (16 800 ...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Európskej komisii zodpovedám za spoluprácu s národnými parlamentami a Národná rada Slovenskej republiky ako jediný európsky parlament tam nemá svojho zástupcu pri Európskom parlamente. To znamená, že napríklad v krajinách, kde sú dvojkomorové parlamenty, vrátane Veľkej Británie, kde máte, kde máte Snemovňu lordov a kde máte House of Commons, tak každá z týchto snemovní tam má svojho zástupca. To isté keď sa pozrieme do Českej republiky.

Téma dňa - 17.05.2014
Nepravda

Maroš Šefčovič má pravdu v tom, že NR SR nemá svojho zástupcu pri Európskom parlamente, ako aj v existencii viacerých takýchto zástupcov za jeden štát v prípade, že príslušný zákonodarný zbor je dvojkomorový. Nie je však pravda, že vlastný zástupca chýba Slovensku ako jedinej členskej krajine EÚ -ne...

Ján Hudacký

KDH

...ja som teda predsedom hospodárskeho výboru (v NR SR, pozn.) napríklad...

Téma dňa - 17.05.2014
Pravda

Je pravdou, že Hudacký je predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti resp. Hospodárskeho výboru. ...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

... hľadáme (EÚ, pozn.) takmer milión informatikov

Téma dňa - 17.05.2014
Pravda

Sefcovic správne uvádza, že v EÚ bude nedostatok odborníkov informacných a telekomunikacných technológii (ICT). Ide o štúdiu z minulého roku. EK hovorí, že pri nezmenenej strarégii bude do roku 2020 chýbat až 900-tisíc informatikov. Ek uvádza, že do roku 2015 ich bude chýbat 700-tisíc. Výrok hodnotí...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Čiže bude veľký záujem aj na tom, aby sme si tak trošku strategicky rozdelili tie posty v jednotlivých eurovýboroch a určite bude dobré, keď sa aj slovenská delegácia po voľbách znovu stretne tak, aby sme všetky tie strategické výbory, v ktorých sme v minulosti chýbali, ako napríklad výbor pre hospodárske a menové záležitosti, kde sa rozhoduje o budúcnosti eura. Alebo výbor ITRE, kde predtým pôsobil pán Hudacký, kde sa riešia záležitosti energetiky. ppppppp

Téma dňa - 17.05.2014
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže je síce pravdou, že vo Výbore  pre hospodárske a menové veci nemá slovenská delegácia žiadneho člena, vo výbore ITRE (Výbore pre priemysel, výskum a energetiku) máme zastúpenie aj v súčasnosti.  Výročná správa 2009 NR SR uvádza (s. 34-35) všetky členst...

success
error